Uhrenholdts Gård - et godt samlingssted

Rugbrødsbageriet

Det går godt med renovering af Bageriet i Vrå

De indledende øvelser og arbejdet på de ”indre linjer” begyndte allerede i 2013 – og da man i marts 2016 fik grønt lys, begyndte det praktiske arbejde. Siden da har Bageridrengene arbejdet hver lørdag fra 8 – 13. Det gør de det stadig, og det kan ses. Fra at være en gammel, træt bygning, med en spændende historie, står den nu struttende og klar til et nyt indhold – og til at skabe en ny historie

Hver lørdag kommer der 16 – 22 frivillige i Bageriet, og arbejdsleder Thorben Svendsen, magter planlægning, indkøb – og ikke mindst det meget væsentlige, at der hver lørdag er en opgave til alle…..og der er taget hensyn til både kvalifikationer, dagsform, alder, evnen til at kravle op osv. Allerede inden den store kirkeklokke slagen 8 – er der en god og hyggelig stemning – og alle glæder sig til at komme i gang.

I ”kabyssen” sørger Jørn Lyng, Finn Sone, Arne Toft og Jens Åge for opdækning, brød på bordet, kaffebrygning – og oprydning…og de bistås af milde kvinder, der lørdag efter lørdag kommer med velsmagende og energigivende kage.

Det sociale element er der hele tiden, men det folder sig ud under kaffen. Hvis Jens Bjergager eller Ivan har været ”træls” –  Holger Mikkelsen en enkelt gang er kommet lidt sent…Leif Ginges telefon blinker med ”fejl 40” - eller degnen har haft noget så sjældent som sved på panden…så dør det ikke i stilhed. Og ingen af d’herre  kunne finde på, at lade det gå upåtalt forbi…Støjniveauet nærmer sig halvdelen af det der er, i Fredagsbar for modne kvinder….

Det er frivilligheden, det sociale samvær, den gensidige respekt, og fællesskabet, der bærer, og det er ikke første gang det gør det i Vrå

LL / Billede stillads: Ghasem og Sasan – to asylansøgere fra Iran, der bor på Møllegården, kan og vil en masse. De har længe været med – og de er ikke bange for højder Mikkel Gårdbo – en af de to fra den gennemsnitsaldersænkende drengeduo,  Kristian og Mikkel – svinger den svensk-røde pensel… Der lægges gulv på 1 etage….…og selv om det kun er 14 måneder siden Bageriet så sådan ud, føles det næsten som lysår…

25 bageridrenge til formiddagskaffe

Uhrenholdtfolkene har siden marts 2016 arbejdet på at få nye muligheder i et ”anneks” ved at forvandle Det gamle Rugbrødsbageri til et ”kulturbageri”, og det bakkes i den grad op af mange frivillige.

Man begyndte i foråret 2016, og hver lørdag har der været 16 – 18 håndgangne mænd, der tog fat. Imponerende, må man sige…

Thorben Svendsen, der er ansat ved HP- Huse, har til dagligt 5 – 6 arbejdspladser han tager sig af…og han kom endnu engang til at sige ja til at tage en lokal byggeopgave – på frivillig basis

Første gang han gjorde det var i 2001 – og det var ombygningen af et faldefærdigt Hønsehus, der endte med at blive et moderne teater- og radiohus. Et kæmpe arbejde, men det lykkedes, og hvis ikke en flok frivillige havde taget sagen i egen hånd…og Løkken-vrå kommune havde sagt ja til at betale materialerne, havde Vrå i dag ikke haft et revy- og teaterhus – ej heller et hus med lokalradio.

2. gang Thorben og ”Hønsehusdrengene” kom i spil, var ved ombygningen af Uhrenholdts Gård, der under mottoet: ”Ud med de døde duer – og ind med levende mennesker” På 14 måneder blev det  gamle, smukke – men forsømte grovvarehandel af frivillige bygget om til et kulturhus. Den samme gruppe skabte liv i huset, og efter kun 7 – 8 år blev huset udnævnt som et af byens 3 bankende hjerter….og selv en vendelbo må erkende, at det ..”in er så reng”

3. gang ”Hønsehusdrengene”….der var blevet ”Uhrenholdtdrengene”….meldte sig på banen, var ved inddragelsen af Det gamle Rugbrødsbageri….og Thorben kom endnu engang til at sige ja. Det gjorde Uhrenholdtdrengene også, men de var også realistiske og sagde: ”Åhh..wi wil raiti  jæn wær mæ ijan…å wi wil glej ås…men wi er bløwen 10 or æller….så wi ma nok åsse uk å tjik ætter no nyj”.

Og det gjorde vi. Projektet blev beskrevet, folk i Vrå inviteret – og efterfølgende have Uhrenholt/Bagerifolkene svært ved at få armene ned – og det har de stadig, for lørdag efter lørdag kommer den en flok, der gerne vil være med – og de sidste to lørdage har der været 25. Og spørger man dem hvorfor de kommer, siger de: ”Det byjer sæ liel…det…æ  gåt projekt, en gu ledelse, vi hår æ sjøwt, wi håræ gådt fællesskab, æ godt kammeratskab -  vi knokler – møder nyj mejesker - vi hygger ås – å wi er mæ te å skab no nyt i Wro.

LL / I lørdags var der 25 til formiddagskaffe i snedkerværkstedet – de sidste to måtte nøjes med en ballesvinger – eller stående taffel…men sikken en flok. Og Selma havde sørget for både boller og kage…i den grad velfortjent…og velsmagende

Uhrenholdtfolkene klør på Rugbrødsbageriet / Oktober 2016

”Fra Rugbrødsbageri til Kulturbageri” – sådan lyder overskriften for den renovering, af det gamle rugbrødsbageri, som Uhreholdtfolkene har arbejdet med siden april. Man har arbejdet hver eneste lørdag fra 8 – 13….selv i sommerferien, og arbejdet skrider godt frem. Man følger tidsplanen – endda så godt og vel – og det skyldes ikke mindst, at der hver lørdag har været 14 – 15 frivillige, der med ildhu har kastet sig over opgaverne. Der er humør, engagement og entusiasme, og hvis det bliver ved sådan her, vil huset stå klar om et år.

Motivet for at gå i gang med så stor en opgave er, at man i Uhrenholdts Gård savner udvidelses - og udviklingsmuligheder. Dem får man nu, takket være hjælp fra Sparekassen Vendsyssel, Hjørring kommune, Realdania – og en stor flok frivillige. Og samtidigt bevares et af de mest karakteristiske huse fra byens barndom.

Der er glæde i Uhrenholdtlejren, og man vil lægge sig i selen for at lave en nænsom og respektfuld renovering. De tilmurede vinduer bliver genåbnet, og man har netop bestilt nye støbejernsvinduer helt magen til de originale – men med større godstykkelse, så der bliver plads til termoruder. De er godt nok dyre - kr. 120.000,-

men man vil være tro mod det originale – og det koster. Så må man selv arbejde lidt mere, og derved strække pengene.  

Her et par billeder, der fortæller lidt om hvad man arbejder med lige nu. LL

Billede:1..Der mures et nyt indgangshus mod vest. Her er det Leif, Holger og Bent, der er i gang.

Billede: 2…og der vandskures i øst. Her det Erik, der trækker på og Jens, der pudser af..

Billede: 3…..og Rasmus, der murer…

Billede: 4..og da Holger fjernede en gamle lem i østgavlen, viste det sig, at hulmuren var helt fyldt med stenkul. Man kunne forestille sig, at bundstykket i lemmen har være i stykker – og at man har skovlet kul ind gennem lemmen – kul, der dengang blev brugt i bageovnen.

Billede: 5 Der skulle lavet et nyt ”stik” over porten ind til veteranværkstedet – og det klarede Gert på mesterlig vis.

Fast bund i Bageriet / juli 2016

Uhrenholdtfolkene er godt i gang med at udvide og udvikle virksomheden – og takket være hjælp fra Sparekassen Vendsyssel, Hjørring kommune og Realdania – og en stor flok frivillige - er man nu i gang med at renovere og inddrageDet gamle Rugbrødsbageri.

Når man laver lagkage, handler det ikke mindst om at få lavet en god bund. Det gør det også, når man renoverer et hus, og det var netop det, der skete i forrige uge i Bageriet.

Det gamle gulv var brækket op og kørt væk – og et nyt var i støbeskeen. Og det blev en ”lagkage” med flere lag: Allerførst udgravning af 39 cm jord, så ind med ca. 4 cm afretningsand – og der oven på 23 cm. flamingo med høj meget isoleringsværdi. Og oven på det 8 mm tykt jernrionet - hævet 5 cm over flamingoen – og så 12 cm beton. Teorien blev – takket være 12 kubikmeter beton fra Kaas – og mange frivillige, omsat til praksis.

Nu ligger der en fast, stærk og lun bund, og det er ikke det dårligst grundlag, når man skal lave et nyt kulturhus. LL

  1. En dygtig chaufør og et langt gummitransportbånd, sørgede for, at flydebetonen kunne komme helt hen i vestenden af rummet.

  2. Betonsjakket, under ledelse af Erik Gaardbo, jævnede betonen ud.

  3. ..og til sidst skulle gulvet ”wuppes”, så det flød rigtig ud..og her er Gert godt i gang…

Nyt fra bageriet / maj 2016

Det bliver lidt ensformigt hver gang at skrive, at det går rigtig godt – ja nærmest lidt bedre end det. Men hvor er det dejligt at kunne gøre det.

Hver gang et flot fremmøde – og der bliver bestilt noget. Det er enestående, og mange kikker med store undrende øjne. Det går faktisk så godt, at Thorben ikke vil inddrage torsdag aften - endnu i hvert fald…og han siger, at hvis vi fremmøde ig indsatsen fortsætter, bliver det måske slet ikke nødvendigt.

Udendørs:

I morgen skal gulvet i tilbygningen støben. Gårdbo, Holger og Gert var en smut på arbejde tirsdag aften og gøre det sidste klar – og Dennis Hansen vil sørge for, at der er lagt gulvvarme og vandrør inden i morgen. Materialerne er der, og Gårdbo vil endnu engang med kyndig hånd styre slagets gang udendørs.

Indendørs:

Indenfor er det de sidste bjælker, der skal ned – og nøåår det er gjort, skal der laves huller til de nye bjælker. Når det er gjort, er det skillevæggene, der står for tur. En container står klar til murbrokkerne. Hjalte siger, at netop murbrokker fra bageriet, skal fyldes i to gabioner i Lunden…som et symbol på de mange frivillege – på initiativ og vilje og evne til selv at skabe forandring.

En stor forhammer eller en mukkert vil være velegnet til nedbrydningen, og inde er det Thorben, Ivan og Keld, der styrer tropperne.

Jørn Lyng er endnu engang køkkenchef, og Lisbet Gårdbo er dagens bager….så alt tyder på endnu en god lørdag i Det gamle Rugbrødsbageri.

LL

22 Bageridrenge gik i gang i Vrå

Det var den første arbejdslørdag for de frivillige, og der kom 22 arbejdsivrige Bageridrenge, der var bevæbnet med skovle, spader, trillebør og forskelligt håndværktøj. Arbejdet var tilrettelagt og materialer købt ind. Det havde Thorben Svendsen sørget for, og det varede ikke længe inden det sydede af liv i - og omkring det gamle rugbrødsbageri.  Der var 4 hovedopgaver: Oprydning inde og ude, gravning – og støbning af sokkel til det nye indgangstårn, løft af 12 stk.  8”x 8” bjælker til øverste etage – og endelig etablering af byggestrøm og lys på alle etager.

Humøret var højt, der blev gået til stålet – og man nåede i mål med alle opgaverne.  Det her havde man ventet på i et år. Nu var man i gang, og man skulle være meget tykhudet for ikke at fornemme den glæde og det engagement der var. Endelig kunne man komme i gang med at transformere det gamle rugbrødsbageri til ”Kulturbageri” – en kæmpe opgave, men også en fantastisk mulighed for at udvide – og udvikle Uhrenholdts Gård. Næste lørdag går det løs igen, og har man lyst til at være med, skal man endelig bare  komme. Man vil helt sikkert blive godt modtaget. LL

 

  1. Man fik god hjælp fra Sejlstrup til at løfte de tunge bjælker op på øverste etage..

  2. Erik Gårdbo, Henning Sørensen Holger Mikkelsen og Per Korneliusssen endte – grundet eng gammel kælder -nede i 135 cm inden der var fast bud.

  3. Kristian og Mikkel – truppens to yngste – viste de havde både kræfter og håndelag – ja, det var lige før de fik genoplivet en død due..

  4. Der var dog tid til en kop formiddagskaffe…

  5. …og Anne Margrethe Lyng kom med nybagt brunsviger…den vakte glæde og dug på brillerne

Konturerne af et hus fra byens barndom.

”Sol, blæst, sand og vand”...sådan sang John Mogensen i 70-erne...og det er netop hvad det gamle Rugbrødsbageri har været udsat for...især de 3 sidste elementer.

Det er nu mere tydelig end nogensinde, at huset rummer noget arkitektonisk spændende, og at en genåbning af de tilmurede porte, døre og vinduer vil skabe et endnu mere spændende udtryk.

Det er et hus fra byens barndom, der nu bevares, og midt i marts går en stor flok frivillige i gang inden døre. Det bliver en meget grundig renovering fra kælder til kvist – men samtidig en renovering, der bliver lavet med nænsomhed og respekt for det oprindelige. Huset bliver i praksis en del af Uhrenholdts Gård, og det giver Uhrenholdtfolkene og Vrå helt nye muligheder. LL

Billede x 2 Et før - og efter-billede viser hvor man er på vej hen...

Det gamle rugbrødsbageri sandblæses.

Det gamle rugbrødsbageri sandblæses.

Det varer ikke længe inden 30 – 35 frivillige går i gang med at renovere det gamle bageri  - og samtidig lave det om til et kulturhus.

Det bliver en del af Uhrenholdts Gård, som på den måde har skaffet sig udvidelses – og udviklingsmuligheder.

Uhrenholdtfolkene vil gerne lave tingene godt, og derfor har man valgt at få facaden sandblæst. Så fjernes alger, løst kalk og mørtel, og sandblæsningen efterlader en god bud til den efterfølgende vandskuring. Den laver man selv, men først når vinteren er forbi.

LL

Billede: Her er PE. Sandblæsning fra Tårs i gang med østgavlen...

Billede: Og det er ikke en robot,men Poul Burholt fra Tårs, der er blæsemester. Blæsningen foregår med højt tryk med en blanding af luft, sand og vand.

Nyt tag på det gamle rugbrødsbageri

Fase et i renoveringen af det gamle rugbrødsbageri er ved at være godt overstået, og man begynder at kunne ane konturerne af det vi er gået efter: at give Uhrenholdts Gård udviklingsmuligheder,  at udnytte det potentiale den flotte bageribagbygning rummer, at skabe et unikt kulturmiljø midt i Vrå – og samtidigt bevare en tidslomme fra byens barndom.

Fase 1 bestod i, at få den røde påbygningen  fjernet . Det ordnede Sejlstrup - og der skulle laves nyt tag. Det ordnede PST.  Fase 1 bestod altså af arbejde udført af andre end os selv, og Det er Sparekassen Vendsyssel, der har æren for, at vi er kommet så langt.

Den ejede bageriet, og da vi hørte man overvejede at rive det ned, spurgte vi fra Uhrenholdts Gård, om vi kunne få det samme beløb, som nedrivningen ville koste(kr. 283.000) til at bygge huset op for – og Sparekassen Vendsyssel sagde: Vi vil forære jer Bageriet for 1krone og I får de kr. 283.000,- til genopbygning.

Det var en gave, der var til at få øje på – og det vakte jubel. 

Sparekassens velvilje og kontante bidrag har helt sikkert være af afgørende betydning for, at både Hjørring kommune – og Realdania også sagde ja til at støtte projektet.

Vi glæder os meget til at komme i gang med fase 2. Vi skal selv lave resten, og det er lige før et superhold på 30 – 35 frivillige trækker i arbejdstøjet.

LL

Billede: Selv om der er sne på, kan man godt ane det flotte, nye tegltag...

Billede: Thorben Svendsen og Ivan Larsen er ikke de dårligste at have med i et omfattende renoveringsarbejde – og sammen med superholdet kan de det næsten umulige...Her er de på øverste dæk, og man begynder at kunne ane hvordan det kan ende.

Bageriprojektet får støtte

I Uhrenholdts Gård har man mange tanker og visioner om nye tiltag, men savner udvidelsesmuligheder. Det er man tæt på med det gamle Rugbrødsbageri.

Historisk og arkitektonisk - en fantastisk mulighed - et smukt hus med et stort potentiale.

Læs om Realdania´s, Sparekassen Vendsyssel og  Hjørring kommunes støtte til bageriprojektet herunder.