Vrå Bryghus

BryggeriHYgge i Vrå

Det var både festligt, folkeligt og fornøjeligt, da Vrå Bryghus holdt Åbent Hus. Der var en stimlen sammen, som var det selveste julemanden, der skulle komme med toget.

Der var godt øl fra Skagen Bryghus, serveret af selveste brygmester Morten Pedersen,  der var gyldenbrune Frankfurtere serveret af selveste Preben O og Karsten K – og der var irsk og skotsk musik serveret af duoen Per Rosenlund Larsen og Ole Mønsted – og solist Norrie McGregor – og så var der masser af godtfolk fra selve Vrå… og omegn…

Og det stopper ikke her. Der var også festligt besøg af 35 medlemmer af Danske øl entusiasters Cykelklub, der i dagens anledning havde lagt årets  ”Tour de Biére” om af Vrå. De var glade for øllet fra Skagen Bryghus, men de glædede sig meget til at smage velbrygget øl fra Vrå.

Erik Balle kunne fortælle, at man endnu ikke helt har sikret økonomien, men man har et lønligt håb om tilsagn om støtte fra Realdania, som man har søgt under programmet: ”Underværker – nyt liv i gamle huse” – i øvrigt samme pulje, som Uhrenholdts Gård har fået fra til Bageriombygningen.

At få en død stationsbygning omdannet til en levende socioøkonomisk virksomhed med bryggeri, cafe og butik – det man arbejder på – vil helt sikkert være en gevinst for Vrå .

Lige nu holder initiativtagerne vejret – alt imens man arbejder videre.   LL

Her er fire af de bærende kræfter: Kim Larsen, Erik Balle, Ole Mønsted og Henrik Boll

…og her duoen Per Rosenlund Larsen på sækkepibe og Ole Mønsted…vist på keltisk tromme..

Norrie McGregor spillede og sang sit fædrelands sange så smukt…endda  i ”nederdel…”

Skal der igen laves godt øl i Vrå?

En kreds af borgere i Vrå og omegn, vil starte et bryghus i den gamle stationsbygning i Vrå. Bryghuset skal drives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor målet er at udvikle beskyttede arbejdspladser og uddannelsestilbud, og så selvfølgelig brygge godt øl.

Det vil i givet fald være et fantastisk aktiv for Vrå, og initiativtager Erik G. Balle siger om projektet:

Den arbejdsgruppe, der blev nedsat på stormødet i Idrætscenter Vendsyssel den 21. oktober sidste år, er nu klar til at præsentere et færdigt og gennemarbejdet projekt for interesserede investorer. Vi forventer stor opbakning fra private i hele Hjørring kommune, men vi håber også at virksomheder kan se en ide i at være medejere af projektet. Indtil dags dato har det været muligt at forhåndsreservere aktier i Vrå Bryghus på www.vråbryghus.dk , og der er allerede reserveret aktier for kr. 400.000,-. På den baggrund tager vi nu det næste skridt. Arbejdsgruppen inviterer alle til en præsentation af Vrå Bryghus, i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, onsdag den 2. marts kl. 19.00.

Mange private har allerede vist stor interesse for at deltage, både som frivillig arbejdskraft og som medinvestor i projektet. Det at Vrå Bryghus lanceres som en socialøkonomisk virksomhed, er med til at sikre, at et overskud geninvesteres i virksomheden. Vores sigte er at skabe de rammer der skal til, for at der kan udvikles nye arbejdspladser på særlige vilkår, og skaffes praktik- og uddannelsesmuligheder for unge med særlige udfordringer. Under hele udviklingsforløbet har vi samarbejdet med PMU i Sindal, der er en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov. PMU driver bl.a. ”Cafe Lige Efter Bogen” på Hjørring Bibliotek. Projektet vil i første omgang give mulighed for at drive butik, bryggeri samt cafe og restaurant, men planerne rækker videre.

Vi vil gerne fortælle om Vrå Bryghus, og om de tanker og ideer der ligger bag projektet, og håber derfor på et stort fremmøde i ICV den 2. marts. Foruden arbejdsgruppen bag projektet, medvirker Pia Høtoft fra BDO Scanrevision, der vil fortælle om økonomien bag projektet. Brygmester Morten Pedersen kommer og fortæller om processen om at opstarte et mindre lokalt bryggeri. Morten er Brygmester på et lokalt bryggeri, og har tidligere været med til at starte et bryggeri op i Vendsyssel. I pausen vil der være mulighed for at smage på lidt af det øl som vi forventer at producere på Vrå Bryghus. Henrik Boll og Erik Balle har håndbrygget øl med, så de kommende aktionærer kan få mulighed for at smage lidt af det der venter dem som bryghusejere.

Tanken om at starte virksomheden som en socialøkonomisk virksomhed, falder rigtig godt i tråd med det frivillige arbejde. De der bruger deres fritid på Bryghuset er sikker på at deres arbejdsindsats har et socialt sigte, og kommer mange andre mennesker til gode. Samtidig kan de være sikre på at de er med til at udvikle Vrå by, styrke det sociale sammenhold og skaffe helt nye turistvenlige aktiviteter til byen. På den måde håber vi at vores frivillige arbejdskraft kommer flest til gode, og at vi får alle et nyt samlingssted på en meget central plads i Vrå som vi kan være stolte af.

Vores henvendelse går også til de virksomheder der gerne vil styrke deres CSR profil. I dag arbejder mange virksomheder med den tredelte bundlinje, People, Planet, Profit eller på dansk: Mennesker, miljø og økonomi. Som medejer af Vrå Bryghus kan man indregne investeringen i virksomhedens CSR profil, selv om den ikke foregår inden for ens egen virksomhed. En af de planer vi også arbejder med, er at udvikle samarbejdsmodeller med vore virksomhedsinvestorer omkring udvikling af nye beskyttede arbejdspladser eller programmer for deltagelse i integration og jobafklaring for flygtninge der får asyl i Danmark.

 Salget af aktier starter onsdag den 3. marts og løber frem til udgangen af marts. Primo april afholdes der stiftende generalforsamling, hvorefter ombygningen af Vrå Station går i gang. Første bryg forventes klar juli/august. Læs mere på www.vråbryghus.dk, hvor der også kan downloades forretningsplan og tegningsblanket, slutter Erik G Balle.

Man må håbe de initiativrige bryggerifolk får skum på næsen og  vind i sejlene, for en virksomhed af den her karakter – og med den beliggenhed, vil blive et uvurderligt aktiv for Vrå.

LL

Billedtekst

Her den smukke, gamle stationsbygning, der skal danne rammen om det spændende projekt. ...og forestiller man sig så blade på træerne, udeservering,  parasoller osv..jaaamen...