Nyheder

Bestyrelsen

Velkommen til Vrå

Er du ny i Vrå kan du her finde oversigtskort, informationer og byens historie og se mere om hvad byen kan tilbyde

Velkommen til Vrå. Vælg hvilken side du ønsker på billederne her over

SOLEN SKINNER OVER BØRNENES JORD

Tre store projekter til fornyelse af børnenes jord ser ud til at falde på plads i 2023.

- En ny beton skaterrampe til erstatning for den gamle i træ.

- Et tingsted og skaterbane for børn/unge på den gamle

spejdergrund.

- En helt ny legeplads til erstatning den gamle plads ved huset.

DEN BETTE RAMPE

Som mange nok har bemærket, er en skaterrampe ved at manifestere sig på Børnenes Jord i Vrå (BJ). Den

gamle trærampe blev pillet ned, da den var blevet for vedligeholdelsestung. Projektet der nu er i gang, er et

stort samarbejde mellem rigtig mange parter. Vrå Beboer og Erhvervsforening (VBE) er tovholdere og er dem der har rejst pengene. Både VBE, BJ og Vrå Amatørteater har spyttet penge i kassen. Men et er penge, andet er arbejdskraft og know how.

Børnenes Jord har altid mødt stor velvillighed når erhvervslivet er blevet spurgt om hjælp. Til dette projekt har Entreprenør Mads Thomsen nedbrudt den gamle rampe. Vognmand Tage Larsen kørte den væk, Sloth Entreprenør har gravet ud til det nye fundament og Sejlstrup/Vrå Mørtelværk har assisteret med både transport, kranbil og materialer, mens IBF i Ingstrup har assisteret med støbning af rampeskallerne.

Arbejdskraften/de helt utroligt mange mandetimer, der er lagt i projektet, udspringer fra Uhrenholdts Gård. Armering tilpasses i smedjen, plader til støbeforme skæres på 3D fræser i Fab-Lab/Mellemrummet, og samles siden af erfarne tømrer og håndgangne mænd, som også har haft tjansen med at køre til IBF i

Ingstrup for at afforme, for siden at klargøre formen til endnu en støbning. Pt. er det støbning af sokkel til rampen, som folkene står bag. Og alt det praktiske kan slet ikke lade sig gøre, uden at nogen bag skriveborde skaber kontakterne, klarer en byggeansøgning, en tegning på en pc, eller koordinerer arbejdsgangene. Ja, det er faktisk lidt utroligt hvad der kan lade sig gøre, når alle arbejder sammen hen mod samme mål. Det er ikke første gang man erfarer det i Vrå.

”Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele!”

DEN BETTE LEGEPLADS

Fra bestyrelsen på Børnenes Jord kan det desuden afsløres, at man netop har modtaget en donation på 500.000 Kr. fra Sparekassen Danmark. Disse penge er øremærket til ”den bette legeplads” på Børnenes Jord. Det projekt kommer man til at høre mere om i den nærmeste fremtid.

DEN STORE SKATERBANE

Vi drømmer om en skaterbane på ca. 300 kvm i beton, lavet af professionelle – en holdbar bane med spændende udfordringer for alle aldre – en bane, der kan holde til at ”stå ude” – og holde i mange år – uden vedligehold. Skaterbanen / tingsted skal placeres på den gamle spejdergrund ved Sdr. Vråvej.

Det vil være en revolution i Vrå og den sydlige ende af Hjørring kommune. Den vil blive et tilløbsstykke – ikke mindst for de foreningsløse og de lidt seje med cap-skygger bagud. Børnenes Jord vil igen blive byens hot spot for mange børn og unge, og det giver muligheder.

TINGSTEDET

I gamle dage red man til ”Tinge” for at samles og hygge sig. Her kunne man blive hørt, og det fremlagte blev diskuteret. Man ”tingede” om tingene. Det var også her man fik afgjort eventuelle tvister. Og man skulle naturligvis møde op ubevæbnet.

Vi vil gerne lave noget der ligner – et sted med hyggelige siddepladser for børn, – et sted, hvor børn og unge føler sig hørt – ikke kun i teori, men også i praksis. De skal føle deres mening betyder noget. På Tingstedet bliver man hørt af kammeraterne og positive, rummelige – men også tydelige voksne.

Det skal være et sted med hyggelige siddepladser for børn, unge og ældre, der gerne vil samles, nappe en pause og se hvad der sker på skaterbanen. Det kunne være en amfi-løsning, med lytterne oppe, og den talende nede, og samtidigt skal det også være et sted, hvor man bare kan hænge ud og hygge sig.

Inden vi beslutter os for den nøjagtige udformning, vil vi sparre med en arkitekt.

ØKONOMI

Firmaet FSR Beton i Køge har 10 års erfaring i at lave udendørs betonskaterbaner, og her siger man en bane på ca. 300 kvm vil koste ca. 1,3 million. Etableringen af Tingstedet + diverse anslår vi til kr.300.000,-. Her kan vi, modsat skaterbanen, med hjælp fra forældre og lokale entreprenører lave rigtig meget selv.

Realdania har givet tilsagn om 800.000,- kr. og Norlys vækstpulje 200.000,- kr. til projektet.

KFUM spejderne har overdraget den gamle spejdergrund ved Sdr. Vråvej til børnenes jord. Man søger videre hos fonde mv. og håber det vil lykkes at skaffe den sidst halve million.

Lørdag den 3/6 - Lørdag den 10/6 - Lørdag den 17/6

Torvemarkeder 2023

Sidste år kom Gert Lykkegaard med ideen: Hvad med at lave et Torvemarked. Det har vi haft i Ålborg i hundrede år. Den tyggede vi godt nok noget på. Vrå er ikke Ålborg – men alligevel?? Hvorfor så ikke prøve…og det gjorde vi. Det blev 3 gode dage. Vejret var med os, og folk fra Vrå og omegn dukkede op for at kikke på hvad det nu var for noget.

Nu prøver vi igen: – lørdag d. 3. lørdag d. 10. og lørdag d. 17. juni – alle 3 dage fra 10 – 13.

Rammerne er: Fortovs arealerne i Jernbanegade, og alle kan komme og banke en biks op – det koster ikke noget. Man skal selv medbringe bord, og vil man være sikker på at komme under tag, skal man selv tage en pavillon med. Og børnene er også meget velkomne til at lave boder.

Man kan sælge alt – lige fra en dukke, der kun lukker det ene øje….over en meget patineret parkacoat og et mandolinjern…til en grå Ferguson…”å en brugt ”topluw”

Vi kan alle få lidt ryddet op i garagen, og der er der sikkert mange aktuelle emner. Også dem, som konen troede man for længst havde smidt væk. Nu kan man endelig, og på en god måde få dem frem i lyset.

Nu kan land og by igen mødes og få en snak om dette og hint. Vrå Bryghus har åbent – og Prebens Pølser kan lokke de fleste af os i fordærv.

Det her er ikke Vrå Marked, men dog et forsigtigt forspil. Vi håber byens butikker vil lege med – og vi håber i særdeleshed, at rigtig mange af byens borgere byder ind og laver en bette biks.

Intet er for stort, og intet er for småt. På gensyn til Tovemarked i Jernbanegade tre lørdage i juni

Vrå Beboer – og Erhvervsforening

Arne Larsen-Ledet

Billede: Her er Per, Leif og Gert ved at sætte en af de store torveparasoller op

Billede:…og her et stemningsbillede fra dagen…

Generalforsamling i Vrå Beboer- og Erhvervs Forening

Affaldsindsamling i Vrå og omegn

Vrå Beboer- & Erhvervsforening og DN Hjørring arrangerer traditionen tro affaldsindsamling i Vrå og omegn.
Vær med til at holde grønne områder, grøftekanter ved indfaldsveje og stier fri for affald.
Mød op og vær med til at byde foråret velkommen med en natur befriet for andres affald - affald som burde have været taget med hjem til egen affaldsspand.

SKATERBANE MED TINGSTED

SKATERBANEN

Vi drømmer om en skaterbane på ca. 300 kvm i beton, lavet af professionelle – en holdbar bane med spændende udfordringer for alle aldre – en bane, der kan holde til at ”stå ude” – og holde i mange år – uden vedligehold. Det vil være en revolution i Vrå og den sydlige ende af Hjørring kommune. Den vil blive et til-
løbsstykke – ikke mindst for de foreningsløse og de lidt seje med cabskygger bagud. Børnenes Jord vil igen blive byens hot spot for mange børn og unge, og det giver muligheder.
Det kunne være noget i den her retning.


Midlet
En udfordrende skaterbane i beton med tilhørende ”Tingsted”.
Mål
At skabe et sted, hvor bevægelse, motion og motorisk udvikling i lys og frisk luft er målet, men det er kun det ene ben. Inspireret af Scharnberg og historikken vil vi som det andet ben tilsætte medindflydelse og medansvar og læring i demokrati.

 


TINGSTEDET

På Tingstedet bliver man hørt af kammeraterne og positive, rummelige – men også tydelige voksne. Her kan byens børn og unge hver mandag aften komme og fremlægge deres tanker og idéer om udvikling af Børnenes Jord – og hvad de ellers har på sinde. Det bliver en sand smeltedigel, hvor dialogen og gensidig respekt er det bærende. En skeptiker ville nok sige: ”Ahh... er det ikke noget 60’er flip. Det kan man ikke i 2023.”

Det er vi overbeviste om, at vi kan.


Fysisk
Det skal være et sted med hyggelige siddepladser for børn, unge og ældre, der gerne vil samles, nappe en pause og se hvad der sker på skaterbanen. Det kunne være en amfiløsning, med lytterne oppe, og den talende nede, og samtidigt skal det også være et sted, hvor man bare kan hænge ud og hygge sig. 

Gamle værdier på en ny måde
Med det nye projekt vil vi føre Børnenes Jord, og de gamle vær- dier, ind i en ny tid. Nu er det ikke længere byggeby og mandags- møder – nu er det skaterbane og Tingsted. Det er et ambitiøst og nytænkende projekt, men vi tror på det – og kan næsten ikke vente med at komme i gang.


Projektets robusthed
Det, at Børnenes Jord har eksisteret i mere end 50 år, at byens Beboer- og Erhvervsforening også går ind i projektet, at projektet bakkes op af byens øvrige foreninger og af Hjørring Kommune, fortæller, at det her ikke er en døgnflue. Det er noget vi vil kæmpe for, og værne om. En fysisk nyskabelse – og ikke mindst en banebrydende pædagogisk nyskabelse, hvor troen på det enkelte menneske, troen på dialogen og demokratiet er det bærende – et projekt, der med Børnenes Jords historie in mente, har både rødder og vinger. Vi har et lønligt håb om, at I vil stå os bi med projektet der via Skaterbane og Tingsted skaber dialog og demokratisk læring på Børnenes Jord i Vrå, - og vi kommer gerne med supplerende oplysninger.
Venlig hilsen Børnenes Jord, Marianne Berg Hougesen
Vrå Beboer- og Erhvervsforening, Arne Larsen-Ledet

Nyheder på denne side står her i 14 dage. Derefter kan de findes i "Sidste nyt"

Sæt kryds i kalenderen

 

Vråmarked

I 2022 afholdes stort 

marked lørdag den 13. august

Læs om sidste års marked

___________________________

 

Vrå julemarked

Datoen for julemarkedet

2022 er endnu ikke fastsat.

___________________________

 

Link til Det Sker på Vrå Højskole

Meddelelser der skal på opslagstavlen sendes til

Martin Berthelsen - martin.ninna@gmail.com

Opslagstavle

Vrå Beboer- og Erhvervsforening 

Bliv medlem

 

For kun kr. 125,- pr. år kan din husstand blive medlem og være med til at sikre udviklingen i Vrå.

 

Brug formularen herunder:

 

Kontigentet betales på: 9070.162.0090235

eller brug MobilePay: 57290

 

Hvis du ønsker at få tilsendt et Girokort så send en mail til

vraa.beboer.erhverv@gmail.com

 

Husk at oplyse adresse!

 

Hvis du er medlem så husk at betale kontigentet for 2020.

Find en god bolig i Vrå

Hjertestarter i Vrå

De er placeret ved:

- Vrå Højskole

- Vraa Dampvaskeri

- Idrætscenteret

- Bostedet Vendelbo

- Gl. Kommunekontor

Klik på linket eller kortet

og tast Vrå - Find

for nærmere information.

Info: Hjertestarter Vrå

URENHOLDTSGÅRD

JERNBANEGADE

VRÅ MARKED

VRÅ KIRKE