Gennemgående arrangementer i Vrå 2016:

Kunstbygningen

Udstillinger - 2016

 

åbningstider alle dage 13.00 - 16.00 / mandage lukket

 

Egelundsamlingen

Heleåret, dog ikke august

Værker fra samlingen    

9. jan. - 20. marts 2015

Lars Bjerre

9. jan. - 3. april 2015

Open Call

Biennalen

Forår 2016

Dato, program mv.

bekendtgøres senere

Vrå - udstillingen 2016

August 2016

Dato, program mv.

bekendtgøres senere

 

 

 

 

 

Uhrenholdtsgaard