Persondatapolitik for Vrå Beboer- & Erhvervsforening

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ny persondatapolitik 
Det er vigtigt for os hos i Vrå Beboer- & Erhvervsforening, at vi overholder reglerne i forordningen ved ikke blot at beskytte vores medlemmers personoplysninger men også personoplysningerne på de interessenter, der har valgt at modtage vores nyhedsbrev og anden markedsføringsmateriale. Vi har derfor udarbejdet en persondatapolitik, som kan læses på vores nedenstående link:

Med venlig hilsen

Vrå Beboer- & Erhvervsforening