lunden

Lunden er den centrale del af det grønne bånd gennem Vrå og fremstår som en egentlig park. Den ejes af Vrå Beboer- og Erhvervsforening der for egne og indsamlede midler og med frivilligt arbejdskraft arbejder aktivt for en forskønnelse af området. Der er drænet, etableret stier med fast underlag og etableret legeplads og hytte. I samarbejde med Hjørring Vandselskab er Vester Elbæks forløb gennem Lunden ændret og der er anlagt en sø.

Fokus på Lunden

I forbindelse med vandselskabets projekt med søerne i lunden og den nye supercykelsti har der været en del opmærksomhed på lunden. I den anledning har vi fundet Per Drustrups 100 års jubilæumsskrift frem.

Den gamle dyrlæge igen på højkant

Der er sket store ændringer i Lunden i Vrå, og mens det skete blev busten af den gamle dyrlæge lagt til side. Han skulle nødigt komme til skade.

Dyrlægen har om nogen været en drivende kraft i byens barndom, og han har en stor del af æren for at Hovedskolen, Slagteriet, Sparekassen i Østergade, De gamles Hjem og Lunden blev etableret – og han var også med i gruppen der stod bag Vrå Vandværk og Vrå elektricitetsværk. Han karakteriseredes som: En førerskikkelse præget af vilje og energi, stejle meninger, barsk væsen, skarpe ansigtstræk, men med vilje til at hjælpe, hvor det trængtes.

Vrå beboer- og erhvervsforening har nu flyttet busten af byens gamle drivkraft til en mere synlig plads i østenden af Lunden, hvor han i øvrigt kan holde lidt øje med trafikken på Sdr. Vråvej og det sidste ”hus” han tog initiativ til – De gamles Hjem.

LL  Billede: Det er Mogens Dals kraftige Ferguson-overarm, der har i båndet, Finn Henriksen og Ivan Larsen, der finjusterer – og Gert Lykkegård, der sørger for, at dyrlægen bliver stående..

Mere vand i vrå

Når man snakker åbent vand, har man i Vrå måttet nøjes med Elbækken – men den er nu heller ikke at kimse ad. Ahh...så var der lige en lille dam i Lunden, der af ukendte årsager blev lavet om til en sø med facon som et nøglehul – endda med en vandspruttende frø. Det var noget så yndigt. Men også nøglehullet blev slettet – vist engang i 70-erne, og så var der ikke meget vand tilbage i Lunden.

Heldigvis blev den rørlagt Elbæk lidt senere blotlagt, og selv om den ligger noget dybt, gav det alligevel Lunden et mægtigt løft. 

Et nyt løft.

Hjørring Vandselskab er ved at lave kloakseparering i Vrå. Det vil give mere vand i Elbækken, der i forvejen er Vendsyssel-berømt for ofte at oversvømme engene vest for Vrå. Landmændene klagede i årevis, og endelig fik de medhold. Juristerne var klare i mælet og sagde noget i retning af: ”Kommunen må sørge for, at der nedstrøms max. bliver oversvømmede enge en gang hver 5. år – ellers må man til tegnebogen”

Det måtte der gøres noget ved, og Hjørring Vandselskab gik i gang med at projektere buffer-bassiner langs Elbækken – altså klaringssøer i varierende størrelse, der via rør kan aflaste og akkumulere vand ved høj vandføringen i Elbækken.

Her er projektet i vist på kort – relateret til fotos fra de næsten færdige søer.

I Vrå er vi spændte på vandkvaliteten, men vandselskabet siger den bliver OK. Det er jo vand fra tage og vejflader det drejer sig om, og hvis selskabet har ret, vil søerne blive blå perler med liv i byens grønne bånd.   LL

Visioner omkring „Lunden”


Som en del af „Det grønne bånd” som går tværs igennem byen, ligger „Lunden”. Nu begynder der at ske noget dér. Vrå Beboer- og erhvervsforningen har nedsat et udvalg til at arbejde med projektet, hvad skal der ske og hvordan finder vi pengene? Der er allerede givet økonomiske gaver til projektet, men ikke helt nok endnu. Men meget glædeligt, har vi nu yderligere fået et tilskud fra LAG (Landistrikternes Aktions Gruppe) og andre ser ud til at være på vej. Det bliver godt!