Sidste nyt

SOLEN SKINNER OVER BØRNENES JORD

Tre store projekter til fornyelse af børnenes jord ser ud til at falde på plads i 2023.

- En ny beton skaterrampe til erstatning for den gamle i træ.

- Et tingsted og skaterbane for børn/unge på den gamle

spejdergrund.

- En helt ny legeplads til erstatning den gamle plads ved huset.

DEN BETTE RAMPE

Som mange nok har bemærket, er en skaterrampe ved at manifestere sig på Børnenes Jord i Vrå (BJ). Den

gamle trærampe blev pillet ned, da den var blevet for vedligeholdelsestung. Projektet der nu er i gang, er et

stort samarbejde mellem rigtig mange parter. Vrå Beboer og Erhvervsforening (VBE) er tovholdere og er dem der har rejst pengene. Både VBE, BJ og Vrå Amatørteater har spyttet penge i kassen. Men et er penge, andet er arbejdskraft og know how.

Børnenes Jord har altid mødt stor velvillighed når erhvervslivet er blevet spurgt om hjælp. Til dette projekt har Entreprenør Mads Thomsen nedbrudt den gamle rampe. Vognmand Tage Larsen kørte den væk, Sloth Entreprenør har gravet ud til det nye fundament og Sejlstrup/Vrå Mørtelværk har assisteret med både transport, kranbil og materialer, mens IBF i Ingstrup har assisteret med støbning af rampeskallerne.

Arbejdskraften/de helt utroligt mange mandetimer, der er lagt i projektet, udspringer fra Uhrenholdts Gård. Armering tilpasses i smedjen, plader til støbeforme skæres på 3D fræser i Fab-Lab/Mellemrummet, og samles siden af erfarne tømrer og håndgangne mænd, som også har haft tjansen med at køre til IBF i

Ingstrup for at afforme, for siden at klargøre formen til endnu en støbning. Pt. er det støbning af sokkel til rampen, som folkene står bag. Og alt det praktiske kan slet ikke lade sig gøre, uden at nogen bag skriveborde skaber kontakterne, klarer en byggeansøgning, en tegning på en pc, eller koordinerer arbejdsgangene. Ja, det er faktisk lidt utroligt hvad der kan lade sig gøre, når alle arbejder sammen hen mod samme mål. Det er ikke første gang man erfarer det i Vrå.

”Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele!”

DEN BETTE LEGEPLADS

Fra bestyrelsen på Børnenes Jord kan det desuden afsløres, at man netop har modtaget en donation på 500.000 Kr. fra Sparekassen Danmark. Disse penge er øremærket til ”den bette legeplads” på Børnenes Jord. Det projekt kommer man til at høre mere om i den nærmeste fremtid.

DEN STORE SKATERBANE

Vi drømmer om en skaterbane på ca. 300 kvm i beton, lavet af professionelle – en holdbar bane med spændende udfordringer for alle aldre – en bane, der kan holde til at ”stå ude” – og holde i mange år – uden vedligehold. Skaterbanen / tingsted skal placeres på den gamle spejdergrund ved Sdr. Vråvej.

Det vil være en revolution i Vrå og den sydlige ende af Hjørring kommune. Den vil blive et tilløbsstykke – ikke mindst for de foreningsløse og de lidt seje med cap-skygger bagud. Børnenes Jord vil igen blive byens hot spot for mange børn og unge, og det giver muligheder.

TINGSTEDET

I gamle dage red man til ”Tinge” for at samles og hygge sig. Her kunne man blive hørt, og det fremlagte blev diskuteret. Man ”tingede” om tingene. Det var også her man fik afgjort eventuelle tvister. Og man skulle naturligvis møde op ubevæbnet.

Vi vil gerne lave noget der ligner – et sted med hyggelige siddepladser for børn, – et sted, hvor børn og unge føler sig hørt – ikke kun i teori, men også i praksis. De skal føle deres mening betyder noget. På Tingstedet bliver man hørt af kammeraterne og positive, rummelige – men også tydelige voksne.

Det skal være et sted med hyggelige siddepladser for børn, unge og ældre, der gerne vil samles, nappe en pause og se hvad der sker på skaterbanen. Det kunne være en amfi-løsning, med lytterne oppe, og den talende nede, og samtidigt skal det også være et sted, hvor man bare kan hænge ud og hygge sig.

Inden vi beslutter os for den nøjagtige udformning, vil vi sparre med en arkitekt.

ØKONOMI

Firmaet FSR Beton i Køge har 10 års erfaring i at lave udendørs betonskaterbaner, og her siger man en bane på ca. 300 kvm vil koste ca. 1,3 million. Etableringen af Tingstedet + diverse anslår vi til kr.300.000,-. Her kan vi, modsat skaterbanen, med hjælp fra forældre og lokale entreprenører lave rigtig meget selv.

Realdania har givet tilsagn om 800.000,- kr. og Norlys vækstpulje 200.000,- kr. til projektet.

KFUM spejderne har overdraget den gamle spejdergrund ved Sdr. Vråvej til børnenes jord. Man søger videre hos fonde mv. og håber det vil lykkes at skaffe den sidst halve million.

Lørdag den 3/6 - Lørdag den 10/6 - Lørdag den 17/6

Torvemarkeder på vej i Vrå

Sidste år kom Gert Lykkegaard med ideen: Hvad med at lave et Torvemarked. Det har vi haft i Ålborg i hundrede år. Den tyggede vi godt nok noget på. Vrå er ikke Ålborg – men alligevel?? Hvorfor så ikke prøve…og det gjorde vi. Det blev 3 gode dage. Vejret var med os, og folk fra Vrå og omegn dukkede op for at kikke på hvad det nu var for noget.

Nu prøver vi igen: – lørdag d. 3. lørdag d. 10. og lørdag d. 17. juni – alle 3 dage fra 10 – 13.

Rammerne er: Fortovs arealerne i Jernbanegade, og alle kan komme og banke en biks op – det koster ikke noget. Man skal selv medbringe bord, og vil man være sikker på at komme under tag, skal man selv tage en pavillon med. Og børnene er også meget velkomne til at lave boder.

Man kan sælge alt – lige fra en dukke, der kun lukker det ene øje….over en meget patineret parkacoat og et mandolinjern…til en grå Ferguson…”å en brugt ”topluw”

Vi kan alle få lidt ryddet op i garagen, og der er der sikkert mange aktuelle emner. Også dem, som konen troede man for længst havde smidt væk. Nu kan man endelig, og på en god måde få dem frem i lyset.

Nu kan land og by igen mødes og få en snak om dette og hint. Vrå Bryghus har åbent – og Prebens Pølser kan lokke de fleste af os i fordærv.

Det her er ikke Vrå Marked, men dog et forsigtigt forspil. Vi håber byens butikker vil lege med – og vi håber i særdeleshed, at rigtig mange af byens borgere byder ind og laver en bette biks.

Intet er for stort, og intet er for småt. På gensyn til Tovemarked i Jernbanegade tre lørdage i juni

Vrå Beboer – og Erhvervsforening

Arne Larsen-Ledet

Billede: Her er Per, Leif og Gert ved at sætte en af de store torveparasoller op

Billede:…og her et stemningsbillede fra dagen…

Generalforsamling i Vrå Beboer- og Erhvervs Forening

Affaldsindsamling i Vrå og omegn

Vrå Beboer- & Erhvervsforening og DN Hjørring arrangerer traditionen tro affaldsindsamling i Vrå og omegn.
Vær med til at holde grønne områder, grøftekanter ved indfaldsveje og stier fri for affald.
Mød op og vær med til at byde foråret velkommen med en natur befriet for andres affald - affald som burde have været taget med hjem til egen affaldsspand.

SKATERBANE MED TINGSTED

SKATERBANEN

Vi drømmer om en skaterbane på ca. 300 kvm i beton, lavet af professionelle – en holdbar bane med spændende udfordringer for alle aldre – en bane, der kan holde til at ”stå ude” – og holde i mange år – uden vedligehold. Det vil være en revolution i Vrå og den sydlige ende af Hjørring kommune. Den vil blive et til-
løbsstykke – ikke mindst for de foreningsløse og de lidt seje med cabskygger bagud. Børnenes Jord vil igen blive byens hot spot for mange børn og unge, og det giver muligheder.
Det kunne være noget i den her retning.


Midlet
En udfordrende skaterbane i beton med tilhørende ”Tingsted”.
Mål
At skabe et sted, hvor bevægelse, motion og motorisk udvikling i lys og frisk luft er målet, men det er kun det ene ben. Inspireret af Scharnberg og historikken vil vi som det andet ben tilsætte medindflydelse og medansvar og læring i demokrati.

 


TINGSTEDET

På Tingstedet bliver man hørt af kammeraterne og positive, rummelige – men også tydelige voksne. Her kan byens børn og unge hver mandag aften komme og fremlægge deres tanker og idéer om udvikling af Børnenes Jord – og hvad de ellers har på sinde. Det bliver en sand smeltedigel, hvor dialogen og gensidig respekt er det bærende. En skeptiker ville nok sige: ”Ahh... er det ikke noget 60’er flip. Det kan man ikke i 2023.”

Det er vi overbeviste om, at vi kan.


Fysisk
Det skal være et sted med hyggelige siddepladser for børn, unge og ældre, der gerne vil samles, nappe en pause og se hvad der sker på skaterbanen. Det kunne være en amfiløsning, med lytterne oppe, og den talende nede, og samtidigt skal det også være et sted, hvor man bare kan hænge ud og hygge sig. 

Gamle værdier på en ny måde
Med det nye projekt vil vi føre Børnenes Jord, og de gamle vær- dier, ind i en ny tid. Nu er det ikke længere byggeby og mandags- møder – nu er det skaterbane og Tingsted. Det er et ambitiøst og nytænkende projekt, men vi tror på det – og kan næsten ikke vente med at komme i gang.


Projektets robusthed
Det, at Børnenes Jord har eksisteret i mere end 50 år, at byens Beboer- og Erhvervsforening også går ind i projektet, at projektet bakkes op af byens øvrige foreninger og af Hjørring Kommune, fortæller, at det her ikke er en døgnflue. Det er noget vi vil kæmpe for, og værne om. En fysisk nyskabelse – og ikke mindst en banebrydende pædagogisk nyskabelse, hvor troen på det enkelte menneske, troen på dialogen og demokratiet er det bærende – et projekt, der med Børnenes Jords historie in mente, har både rødder og vinger. Vi har et lønligt håb om, at I vil stå os bi med projektet der via Skaterbane og Tingsted skaber dialog og demokratisk læring på Børnenes Jord i Vrå, - og vi kommer gerne med supplerende oplysninger.
Venlig hilsen Børnenes Jord, Marianne Berg Hougesen
Vrå Beboer- og Erhvervsforening, Arne Larsen-Ledet

Borgermøde 15/11-22

Luftfoto Vrå skole

Referat Borgermøde den 15. november 2022

Fremmødte:   Fra bestyrelsen: Arne, Ivan, Ejvind, Niels Henrik, Finn, Kaj, Dorthe

                          Fra Hjørring Kommune: direktør for teknik & miljø Betina Hedeby Madsen

                          Fra Vrå og omegn: godt 100 borgere og erhvervsfolk

 

 

Velkomst og indledning

Arne bød velkommen til Betina Hedeby Madsen og de mange fremmødte, bestyrelsen var glad for det meget store fremmøde.

Arne indledte med kort at fortælle om formålet med mødet med at få borgerinddragelse og oprettet tre idegrupper - og fortalte kort om de tre emner:

Ny hundemark,

Stier i Vrå og omegn

Hovedskolegrundens fremtid

 

 

Kommunens planer ved Betina Hedeby Madsen

Betina Hedeby Madsen (BHM) indledte med at det var dejligt med at vi i Vrå var så aktive og ville involvere sig i mangt og meget – og heri blandt det med den tomme gamle skolebygning. Kommunen har lettet lidt på ”speederen” m.h.t.  at gå videre med hovedskoleprojektet – både for at afvente hvad der ville ske i aften men også fordi der stadig er ukrainske flygtninge på skolen.

Børnehaven Græsvangen: her skal være alment boligbyggeri

Børnehaven Østergade:  flere interesserede – afventer at få det sendt i udbud

Plejehjemsgrunden Møllevej: flere interesserede – afventer at få det sendt i udbud

Børnehaven Højskolevej: Ingen tidsplan endnu

Hovedskolegrunden: Arbejder på et oplæg til politisk drøftelse OG de afventer at få flere meninger med til dette oplæg, bl.a. fra mødet i aften. Afventer også pga. ukrainerne.

 

 

Spørgsmål og kommentarer fra salen til BHM

Vi ønsker noget til de unge, bl.a. et sted hvor de kan reparere og ”lege” med deres knallerter

Lokalplan ønskes – den tager jo lang tid. BHM:  Vi afventer ønsker fra Vrå. Den skal laves, så der bliver plads til ”alt”.

Er der nogen er er interesseret i skolegrunden? BHM: Ja, der er flere der er interesseret, også flere forskellige typer.

Er der økonomisk mulighed for at skaffe midler andre steder fra, f.eks. fonde? BHM: Det kommer helt an på hvad der skal laves.

Hvad er det vi vil med det? Det er vel nemmere hvis lokalplanen kommer bagefter? BHM: Nyt skolebyggeri gav muligheder ved det gamle område. Der er f.eks. et flot grønt område ved syd, der er by rundt om, der er historie – både i det grønne og i bygningerne, for blot at nævne noget. Der er noget der måske kan genbruges. Men vision på hvad området skal med byen er vigtig.

Hvad vil vi med grupperne, hvor langt er I? Arne: Grupperne bliver etableret i aften og så er det op til grupperne at køre videre.

Hvad med alle de gamle tegninger osv. som vi tidligere har hørt noget om? Arne: De er lidt skudt til hjørne, men skal dog bruges - og vi håber der kommer noget nyt og noget mere indspil i aften og efterfølgende i gruppen.

Vi skal passe på med at lade os begrænse af de allerede indkomne forslag! Arne: Ja du har helt ret.

Bofællesskab kunne være dejligt – noget køkkenhave f.eks.

Arne: Skal vi kigge fremad eller skal vi kigge bagud…

Er der en tidsplan? BHM: Vrå fortjener en ok hurtig plan. Vi ønsker at de indkomne forslag er hos os inden ultimo februar.

Kan området deles i parceller så flere typer boliger mv. kan efterkommes? BHM: Der skal laves et GODT oplæg til politisk drøftelse ud fra vores ønsker – hvordan kan det bedst udbydes efterfølgende så det passer til ønskerne.

Vi skal bygge videre på det bånd vi har i Vrå – kom nu frem med alle ideerne!

Gerne noget spændende byggeri og ikke bare alt det almindelige. Også noget for bl.a. +70 der vil sælge – men også noget for unge.

 

 

 

Gruppearbejde

Herefter blev de fremmødte bedt om at gå i tre hold med hvert sit emne. Der var pænt med deltagere på alle 3 hold, dog flest vedr. skolegrunden.  Holdene havde hvert sit lokale.

Hundemarksholdet blev ledt af Arne, stiholdet blev ledt af Kaj og skolegrundsholdet blev ledt af Finn og her var Ivan (ordstyrer), Niels Henrik, Dorthe (sekretær) og Ejvind også repræsenteret.

Efter ca. 1 time samledes deltagerne igen. På hvert hold var der nu lavet en gruppe, som skal arbejde videre med emnet. Hver grupperepræsentant fra VBE gav et meget kort referat af forløbene – som i øvrigt var gået meget positivt alle tre steder. Herefter skal hver gruppe mødes for sig selv og arbejde videre med deres emner. Umiddelbart ser det ud til at alle tre har deres første møde inden jul.  

Afslutning

Arne takkede af – for et meget flot fremmøde og ønske om et godt fremtidigt arbejde i de tre grupper.

 

 

/Dorthe Kokholm Jakobsen

 
 

Lokale Gehör på Uhrenholdts Gård

At have gehør giver muligheder og fleksibilitet, og det er de gode øre, der gjorde at bandet i 2019 fandt sammen. Kort efter opstarten kom Coronaen og satte en midlertidig stopper for coverbandets ideer og muligheder, men siden sommeren 21 er det blevet til en del engagementer. Genren spænder vidt - men kredser om den poppede rockgenre med et godt øje til 80’erne. Så kan du lide ‘Dodo’, ‘Tøsedrengene’, ‘Danseorkestret’ eller er du mere til ‘Elton John’, ‘Roxette’ eller ‘Bryan Adams’ suppleret med nyere navne som ‘Andreas Odbjerg’ og  ‘Lucas Graham’, så er Gehör lige noget for dig. Et i den grad talentfuldt og velspillende band, og man mærker glæden ved at spille sammen.                 

Bandet har udgangspunkt i Hjørring og Vrå, hvor to af byens kendte  ansigter, Lene Larsen-Ledet og Andreas Svaneborg, danner bandets frontduo. Vi skulle hilse fra Gehör og sige, at de glæder sig, og bandet

garanterer, at det bliver hyggelig.

Vrå revy

Ja ja, vi ved det godt... Vores revyhold er ikke de fødte fotomodeller... :-D
 
Meeeen - A tror det gor!
For heldigvis er de huuul'me dygtige, når det kommer til at sætte gang i lattermusklerne og give dine ører skønsangs-massage! 
Skynd dig ind og få købt din billet til Vrå Revy 2022 på  www.datsbilletten.dk 
Vi glæder os til at se dig! 

Varsling af prisstigning, gældende fra 1. januar 2023.

Pressemeddelelse fra Vrå Varmeværk:
 

Følgerne af krigen i Ukraine har markant ændret de forudsætninger, vi lagde til grund for budgettet for 2022. Vi er nu så langt i 2022, at vi heldigvis kan meddele vores forbrugere, at den nuværende pris kan fastholdes resten af året 2022. Dette til trods for at bla. elektricitet og gas er steget voldsomt, og at vores samarbejdspartner GrønGas Vrå (GGV), med virkning fra den 1. november har varslet en prisstigning på køb af varme herfra som følge af de stigende halmpriser.

 

På grund af ovennævnte og den øgede gaspris varsler vi derfor en stigning i fjernvarmeprisen pr. 1. januar 2023. Prisen hæves fra de nuværende kr. 450,- til 630,- pr. MWh. ekskl. moms.

 

Den høje gaspris er en væsentlig årsag til stigningen og selvom vi har investeret i flere tiltag for at minimere brugen af gas, er det fortsat nødvendigt at bruge gas i spidsbelastningsperioder om vinteren.

 

Vi besluttede sidste år at investere i yderligere tankkapacitet for at kunne gemme varme, som produceres på vores solfangeranlæg og elkedel. Dette har i 2022 har bidraget væsentlig til at holde prisen i ro. Som tidligere oplyst, udnytter vi tidspunkter, hvor strømmen er billigt til at producere varme til lager, og da det gennem året har vist sig at være ganske fordelagtigt, er vi netop i gang med at nedgrave endnu et kraftigt kabel fra transformerstationen syd for Vrå, således at vi vil kunne fordoble mængden i de perioder, hvor strømmen er billig.

Det er utroligt svært at se, hvorledes det næste år udvikler sig, men vi er meget fokuseret på at styre igennem året uden brug af den dyre gas. Lykkes dette, er der på sigt udsigt til lavere priser igen. 

 

Vi har, som drøftet på generalforsamlingen i foråret, set på størrelsen af arealbidraget, som ikke har været justeret i mange år. Det skal kunne dække de faste udgifter på værket, og da vi har investeret kraftigt de seneste år, vil arealbidraget blive reguleret fra kr. 20,- til 22,- pr. m2. excl. moms.
Samtidig hæver vi den maksimale grænse for betaling af de m2, som parcelhuse betaler, fra 160 til 180 m2.

Mange nye større velisolerede huse kommer derfor til at bidrage forholdsvis mere til de faste omkostninger. Ligeledes forhøjes abonnementsbidraget fra kr. 950,- til kr. 1050,- excl. moms. Tiltag, der betyder, at vi er i bedre overensstemmelse med lovgivningen mht. vægtningen mellem faste og variable udgifter.
 

De samlede prisstigninger betyder at:

-  Et standardhus (forbrug 18,1 MWh, størrelse 130 m2) i 2023 får en årlig gennemsnitlig prisstigning på

   4.522 kr. hvilket svarer til kr. 377 kr.. pr. måned inkl. moms.

-  En standardlejlighed (forbrug 15,0 MWh, størrelse 75 m2) i 2023 får en årlig gennemsnitlig prisstigning på

    på kr. 3.687 kr., hvilket svarer til kr. 307 kr. pr. måned inkl. moms.

 

I mange år har tilslutningsafgiften ikke været reguleret, men i kraft af de øgede generelle omkostninger er det nødvendigt at øge denne fra kr. 9.000, - til kr. 22.500, - excl. moms, med virkning pr.1. januar 2023.

 

Vi håber, at vi i den efterfølgende fyringssæson 23/24 vil få mulighed for igen at sænke prisen. Hvis Grøngas Vrå får den planlagte udvidelse igennem, og Vrejlev Bioenergi lykkes med et projekt der ligeledes genererer en øget mængde overskudsvarme, er der gode udsigter til det.

 

Bestyrelsen for Vrå Varmeværk

Vrå Prisen 2022

Vrå Beboer og Erhvervsforening uddeler hvert år Vrå Prisen.
Til en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre, der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet – har gjort det bedre og sjovere at bo i Vrå og Omegn.
Årets modtager af den fornemme pris blev Lisbeth Bak.
Hun har været en af drivkræfterne bag opstarten af Cafe Tumling, som blev opfundet i 2003 og er et sted hvor, gravide med misbrugsproblemer i Nordjyllands amt, og som er kommet ud af deres misbrug, kan komme og mødes uformelt. Cafeen er stadig i funktion og med prismodtageren som tovholder.
Herunder en udtalelse, fra en bruger af stedet:
” For mig har Café Tumling været et sted hvor det har været rart at være og jeg har følt jeg kan komme både når ting har været svært og når det har været godt. Jeg har følt at jeg var ”OK” der, og for mig har det været rart at have et sted at puste ud og måske også se at man ikke er alene i nogle svære situationer! ”citat slut.
Derudover skal nævnes hendes utrættelige kærlighed til byen Vrå. Lisbeth er faktisk den første kvindelig ENE modtager af prisen. Hun er nok mest kendt for arbejdet med Teater og revy og har i 20 år været formand for Vrå Amatørteater
Tillykke med prisen
Vrå Beboer og Erhvervsforening

Vrå Marked

Lørdag den 13. august afholdes det årlige Vrå Marked. Bestyrelsen for Vrå Beboer og Erhvervsforening havde igen i år valgt det var gratis for kræmmere at få en stand og overvældende mange var mødt op. Igennem dage var markedet velbesøgt og handlen gik livet og vejret var med os igen i år. Der var meget at byde på for alle aldre. Fra morgenstunden var der gratis rundstykker og paniklignende forhold med lang kø til salg af de annoncerede legendariske Pilgaards Jødekager, som ”bager Henrik” havde fremstillet og leveret. Sidste år blev 300 stk. revet væk på under en halv time, så i år havde UHG garderet sig og bestilt 400 stk. Men udsolgt blev de og enkelte måtte gå forgæves. Hjørrings borgmester havde sagt tak til at måtte komme og holde åbningstalen i år, og selvfølgelig skulle han have en ”bette” ting for det, og hvad var mere naturligt end en kasse med ny tappet øl fra det lokale Vrå Bryghus som netop på dagen havde præmiere på deres nye gave kasse. Der var uddeling af Vråprisen som gik til Lisbeth Bak. Petit holdt et formidabelt modeshow på den store scene med det sidste nye tøj til byens kvinder. Det mandlige køn kunne opholde sig i behørig afstand og nyde en kold øl fra Vrå Bryghus, i selskab med en kæmpe pølse fra Prebens Pølser. Om eftermiddagen blev de som havde tænkt sig en lille eftermiddagslur vækket til musik fra HULA HULA band som spillede ”bamses venner”. SuperBrugsen slagterafdeling i Vrå stod for et stort aftensmåltid med marineret svinekam og flødekartofler, og nå ja, så var der også lidt salat til. Hele aftenen underholdt Morten Baggesen og Caroline med dejlig musik til Asfaltballet sluttede kl. 23. En god dag for byen og Vrå Beboer og Erhvervsforening vil gerne takke for den store opbakning til markedsdagen.

Spændende samarbejde om skater rampe.

Folk og foreninger i Vrå har ry for at kunne samarbejde, og her er endnu et eksempel.

Det er Vrå Beboer – og Erhvervsforening, Vrå Amatørteater, Løkken-Vrå Nærradio Børnenes Jord og Uhrenholdts gård, der er gået sammen om et pionerprojekt: At lave en skaterrampe udelukkende i beton.

De 4 førstnævnte står for det økonomiske, og Uhrenholdtfolkene er i den udførende rolle - endnu medThorben Svendsen i spidsen – godt hjulpet af Holger Mikkelsen, Per Korneliussen, Erik Gaardbo og Gert Lykkegaard – og Jeppe Larsen-Ledet fra Børnenes Jord

Her savner man en skater rampe, og dem, der er lavet af trailerplader holder ikke ret længe. Derfor har man kastet sig ud i betonprojektet - og det er noget af en mundfuld.

Det er ikke den lige bund, der giver problemer. Den er forholdsvis nem at støbe. Nej, det er de buede flader, og man er kommet frem til at lave en form, der gerne skulle kunne holdt til at støbe 10 enheder - altså 5 elementer i hver ende af den vandrette flade.

Man har lavet et samarbejde med Ingstrup Betonstøberi, der skal fylde formen med en helt særlig beton - og vibrere den. Og så er det tanken, at Uhrenholdtfolkene selv skal afforme, og gøre formen klar til en ny støbning.

Det at tegne og lave formen har været noget af en udfordring, og her har man haft god hjælp af Torben Henriksen, der har stået for de elektroniske tegninger, og Troels Larsen, der på den EDB-styrede overfræser i FabLab i Uhrenholdts gård, har skåret de buede formstykker – og så har Thorben og holdet eller lavet resten.

Hvert beton element kommer til at veje i omegnen af 1200 kg. Så det er ikke sådan noget 4 mand lige smider på en trailer. Og det er heller ikke gratis. Budgettet siger kr. 100.000,-

Formen er færdig, og man venter nu på, at folkene på Ingstrup Betonstøberi kommer tilbage efter sommerferien.

Man er virkelig ude og træde nye stier, og hele holdet vil holde vejret, når den første støbning går i gang.

Arne Larsen-Ledet

 

Tegning:

Her er Torben Henriksens tegning af selve det buede lege – det som man skal lave støbeform til.

Holdet

Det kræver meget plads at lave en så stor støbeform, og vi har fået lov til at stå ude på det gamle mejeri. Her er holdet fanget. Holger skulle posere med en ildslukker, og ved et uheld kom at til at røre lidt ved aftrækkeren.  

Billede af formen

Her er den næsten færdige form – og Thorben, Holger og Per drøfter de sidste små ændringer. Noget af arbejdet er udført af elektroniske maskiner – og resten er godt tømrerhåndværk.

Nye oplysninger vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser efter kontraktindgåelse med Botilbuddet Norden ApS

Udlændingestyrelsen har vurderet, at Botilbuddet Norden ApS ikke kan opfylde kontraktbetingelserne for levering af særlige indkvarteringsydelser. Derfor ophæves kontrakten. Udlændingestyrelsen vil nu forberede et hasteudbud.

Udlændingestyrelsen har vurderet, at Botilbuddet Norden ApS ikke kan opfylde betingelserne i kontrakten, som blev indgået mellem parterne efter gennemførslen af det netop afsluttede udbud. Efter kontraktindgåelsen blev styrelsen oplyst om, at landzonetilladelsen for den tilbudte adresse, Bakkevej 1-3 i Vrå, angiveligt kun tillod at indkvartere op til syv personer. På den baggrund bad Udlændingestyrelsen Botilbuddet Norden ApS om at afklare spørgsmålet og over for styrelsen bekræfte, at man kunne opfylde den indgåede kontrakt. Botilbuddet Norden ApS er ikke fremkommet med dokumentation eller en tilbagemelding, der i fornødent omfang betrygger Udlændingestyrelsen i, at Botilbuddet Norden ApS kan opfylde forpligtelserne efter kontakten om at indkvartere op til 20 beboere pr. 1. september 2022.

Udlændingestyrelsen vil nu forberede et hasteudbud af kontrakten.

I samarbejde med Botilbuddet Norden ApS og Vrå Beboer- og Erhvervsforening har Udlændingestyrelsen arbejdet på at planlægge et informationsmøde i Vrå i uge 32. Styrelsen vil nu i samarbejde med Vrå Beboer- og Erhvervsforening afklare behovet for dette informationsmøde.

Vrå Beboer- og Erhvervsforening

Arne Larsen-Ledet

Borgermøde om Bakkevej 1.

Der sker noget på Bakkevej 1, og uvisheden og de rygter der huserer, har skabt

frustration og frygt på egnen.

I Vrå Beboer- og erhvervsforening arbejder vi på at lave et borgermøde om sagen.

Vi har en aftale med ICV og har lige nu kik på aften i uge 31 eller 32.

Vi har bevidst valgt at kikke efter en dato efter industriferien, og vil invitere folkene

bag bostedet til at komme og fortælle og svare på spørgsmål. Vi vil også invitere

Borgmesteren og andre byrådsmedlemmer, repræsentanter fra

Udlændingestyrelsen, lokale folketingspolitikere - og pressen.

Er der interesse og behov, vil vi på mødet nedsætte en arbejdsgruppe, der vil samle

og koordinere lokale initiativer.

Vi kommer med datoen så snart vi har de væsentligste af aftalerne på plads.

Vrå Beboer- og Erhvervsforening   / Arne Larsen-Ledet

Vrå prisen 2022

Hvem skal have Vrå Prisen 2022?
Kom med et begrundet forslag til VBE
Det er i sandhed en stor æresbevisning, at blive udvalgt til modtager af Vrå Prisen.
I den gamle fundats står der: Hvert år i august måned uddeles Vrå Prisen til: en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet - har gjort det bedre, og sjovere at bo i Vrå og omegn.
Kravene er store, - indrømmet… og man indstiller ved at indsende et begrundet forslag til vraa.beboer.erhverv@gmail.com - vi skal have det senest den 18. juli.
Vrå Beboer- og Erhvervsforenings bestyrelse afgør herefter, hvem der skal modtage Vrå Prisen.
Den blev indstiftet i 2010, og her var det Kirsten og Jørgen Bombæk, der fik æren. I 2011 var det Ejnar Toft, i 2012 Pia og Søren fra Højskolen, i 2013 Uhrenholdtfolkene, i 2014 blev prisen ikke
uddelt, i 2015 blev det Arne Larsen-Ledet, - og i 2016 blev det bestyrelse, ledelse og personale i ICV, i 2017 Sparekassen Vendsyssel og i 2018 Lene og Jørgen Rasmussen, Vrå Dampvaskeri. I 2019 var det Arne Andersen, i 2020 var det Erik Balle – og i 2021 Preben Olsen. Og hvem bliver det så i
2022?
Hjælp os med det, og send dit forslag. Udnævnelsen sker på Vrå Marked lørdag d. 13. august – lige efter borgmesteråbningen kl. 10.00 / LL

  

Vrå prisen 2022

Hvem skal have Vrå Prisen 2022?
Kom med et begrundet forslag til VBE
Det er i sandhed en stor æresbevisning, at blive udvalgt til modtager af Vrå Prisen.
I den gamle fundats står der: Hvert år i august måned uddeles Vrå Prisen til: en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet - har gjort det bedre, og sjovere at bo i Vrå og omegn.
Kravene er store, - indrømmet… og man indstiller ved at indsende et begrundet forslag til vraa.beboer.erhverv@gmail.com - vi skal have det senest den 18. juli.
Vrå Beboer- og Erhvervsforenings bestyrelse afgør herefter, hvem der skal modtage Vrå Prisen.
Den blev indstiftet i 2010, og her var det Kirsten og Jørgen Bombæk, der fik æren. I 2011 var det Ejnar Toft, i 2012 Pia og Søren fra Højskolen, i 2013 Uhrenholdtfolkene, i 2014 blev prisen ikke
uddelt, i 2015 blev det Arne Larsen-Ledet, - og i 2016 blev det bestyrelse, ledelse og personale i ICV, i 2017 Sparekassen Vendsyssel og i 2018 Lene og Jørgen Rasmussen, Vrå Dampvaskeri. I 2019 var det Arne Andersen, i 2020 var det Erik Balle – og i 2021 Preben Olsen. Og hvem bliver det så i
2022?
Hjælp os med det, og send dit forslag. Udnævnelsen sker på Vrå Marked lørdag d. 13. august – lige efter borgmesteråbningen kl. 10.00 / LL

  

En rigtig god torvedag i Vrå – og vi gør det igen.

Vrå Beboer – og Erhvervsforening har programsat 3 torvedage i Vrå, og den første af
dem løb af stablen her i lørdags.

Vrå Beboer – og Erhvervsforening har programsat 3 torvedage i Vrå, og den første af
dem løb af stablen her i lørdags.
Kommer der nogen tænkte vi – men det gjorde der, og det blev en rigtig god og
dag….vindstille med nyudsprungne egetræer, sol og fuglefløjt – og liv på torvet. Det
var gratis at slå en bod op, og der kom faktisk mange – også flere end vi havde
forventet.
Vi vil gerne sige tak til de mange, der mødte frem. Vi håber I kommer igen på lørdag,
og at vi igen har vejrguderne med os.
Vi ved det tager tid, at løbet noget nyt i gang, og håber at folk fra land og by igen vil
dukke op – både som bodholder – og som torvedagsgæst nu lørdag d. 11.6.
Torvedagen er åben fra 10 – 13. Prebens pølser er på pletten og Vrå Bryghus er klar
med godt øl. Begge dele hører til oven på en god handel. I gamle dage hed det ”lij-
tsjyb”….sælger betalte…og sådan er det stadig ved det større handler.
Så på gensyn til endnu en torvedag i Vrå – lørdag d. 11.6 kl. 10 – 13
Et hyggeligt møde med godtfolk – og en god handel venter.
Arne Larsen-Ledet.

En rigtig god torvedag i Vrå – og vi gør det igen.

Vrå Beboer – og Erhvervsforening har programsat 3 torvedage i Vrå, og den første af
dem løb af stablen her i lørdags.

Vrå Beboer – og Erhvervsforening har programsat 3 torvedage i Vrå, og den første af
dem løb af stablen her i lørdags.
Kommer der nogen tænkte vi – men det gjorde der, og det blev en rigtig god og
dag….vindstille med nyudsprungne egetræer, sol og fuglefløjt – og liv på torvet. Det
var gratis at slå en bod op, og der kom faktisk mange – også flere end vi havde
forventet.
Vi vil gerne sige tak til de mange, der mødte frem. Vi håber I kommer igen på lørdag,
og at vi igen har vejrguderne med os.
Vi ved det tager tid, at løbet noget nyt i gang, og håber at folk fra land og by igen vil
dukke op – både som bodholder – og som torvedagsgæst nu lørdag d. 11.6.
Torvedagen er åben fra 10 – 13. Prebens pølser er på pletten og Vrå Bryghus er klar
med godt øl. Begge dele hører til oven på en god handel. I gamle dage hed det ”lij-
tsjyb”….sælger betalte…og sådan er det stadig ved det større handler.
Så på gensyn til endnu en torvedag i Vrå – lørdag d. 11.6 kl. 10 – 13
Et hyggeligt møde med godtfolk – og en god handel venter.
Arne Larsen-Ledet.

Affalds indsamling i Vrå og omegn - 2022

Vær med til at byde foråret velkommen til en natur befriet for affald.
Mød op ved Vrå Station og deltag i affaldsindsamlingen. Lørdag 2. april, kl. 9 – 12
Vrå Beboer- & Erhvervsforening og Dansk Naturfredningsforening arrangerer traditionen tro affaldsindsamling i Vrå og omegn.
Arrangementet støttes af Super Brugsen ved en ”Tak for indsatsen frokostposen” og Entreprenør Mads Thomasen ved transport af det indsamlet affald.
Vær med til at holde grønne områder, plantager, grøftekanter og stier fri for affald.

Tredje møde om skolegrunden i Vrå – byens nye aktiv.

Tredje møde om skolegrunden i Vrå – byens nye aktiv.

Rigtig meget går rigtig godt i Vrå – det vil jeg gerne fortælle om senere, men det gamle skoleareal, der snart forlades, kan blive et nyt aktiv for byen.

                                                                             Det er på hele 30.000 kv. m – altså 3 hektar, og det rummer et stort potentiale, når vi snakker by og byudvikling.

Kommunen har lavet to arrangementer om skolegrunden, og målet var at inddrage byens borgere. Det er godt, og det er vi glade for - men vi synes ikke formen var helt tilfredsstillende. Det var ikke muligt at finde ud af hvad folk mente. Derfor spurgte vi, om vi ikke sammen skulle lave et 3. møde med en mere klassisk opbygning med et kort oplæg fra arkitekt Dorthe Hovaldt og åben mikrofon for byens borgere.

Sven Bertelsen og Søren Smalbro var med til det 2. møde og både de og folkene fra forvaltningen syntes det lød fornuftigt.

Nu laver vi et møde, hvor alle kan komme med tanker, ideer og visioner – og det man har på hjerte kan høres af både embedsmænd, politikere og de fremmødte fra Vrå. Det er i ICV mandag d. 6. december kl. 16.30 – 18.00, og vi håber på god opbakning. Kom endelig og giv dit besyv med. Vi har brug for alle gode ideer.

I Vrå Beboer – og Erhvervsforening har vi arbejdet med mulighederne, og de første linjer i vores indlæg ser sådan ud:

Vi vil gerne have et attraktivt boligtilbud – som Vrå ikke har nu – noget, der gør Vrå endnu mere tiltrækkende, nytænkende og rummelig.

Bebyggelsen kommer til at forbinde Højskolen med byen, og muligheden for ”fællesskab” skal være nøgleordet i en del af byggeriet - fælleshus, fælles orangeri, køkkenhaverne samlet, fælles kålgård osv.

Vi vil gerne give Højskolen mulighed for udvidelse – evt. ved at overtage en del af bygningsmassen.

Mangfoldighed er for os et nøgleord – når det gælder ejerforhold, alder og størrelsen af husleje – og vi ser gerne en blanding af eje-leje og andelsboliger.

På skolegrund-gensyn 6. december.

Vrå Beboer – og Erhvervsforening

Billedtekst: Den nye skole ved ICV giver Vrå helt unikke muligheder – og det gør det gamle skoleområde også.

Julegaveideer fra Uhrenholdts gård

Julegaveideer fra Uhrenholdts gård.

Da man var lille kunne man lave alenlange ønskesedler, og det var en del af julens glæde. Man var vældig motiveret, fordi man havde så mange ønsker – og man ville gå gennem ild for at undgå bløde pakker.

Når man bliver ældre er det straks lidt sværere, og her kommer Uhrenholdts Gård med en hjælpende hånd.

Uhrenholdts Gårds Bjesklav har lavet en forførende jubilæumsbjesk på porse. Det er ren englesang, og den skulle efter sigende være godt for både ”det jæn å det ånt” – og vist ikke mindst ”wåjwærke”. Og for nu ikke at lokke alle folk i fordærv, har man også et gavekort til de, der har en musikaften på kornloftet på ønskesedlen.

Der tænkes nye tanker i den gamle gård, og det er her man kan købe julegaverne.

LL   Billedtekster: Her er bjeskkyndige Per Korneliussen med de ædle dråber..

…og her gavekortet tegnet af Eva Larsen…og det kan købers i alle prislejer – lige fra 1 krone til en million….

Vrå Varmeværk indfører motivationstarif

Vi skal alle spare på energiforbruget

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan, for at spare på energiforbruget. Bland andet derfor indfører vi nu en motivationstarif, som skal sikre, at den enkelte fjernvarmekunde bliver opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes optimalt.

Motivationstariffen blev vedtaget på dette års generalforsamling, og indføres for alle fjernvarmekunder med virkning fra 1. januar 2022.

Stiger udgifterne til fjernvarmen?

Nej – der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere – tværtimod.

For langt de fleste fjernvarmekunder får motivationstariffen ingen indflydelse på fjernvarmeregningen. Nogle vil dog få en lavere fjernvarmeregning, mens andre skal betale mere.

Den samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af generelt lavere fjernvarmepriser Jo koldere fjernvarmevand vi får retur til fjernvarmeværket, jo lavere bliver blandt andet varmespildet fra fjernvarmerørene.

Med den lavest mulige returtemperatur fra alle fjernvarmekunder, vil driften af fjernvarmeværket blive mere effektiv, hvilket i sidste ende vil komme den enkelte til gode i form af sparede fællesudgifter.

Har du en ældre varmeinstallation, kan det anbefales at kontakte en lokal VVS installatør og få foretaget et serviceeftersyn, hvor han trimmer og indregulerer dit varmeanlæg.

I løbet af november husstandsomdeles en folder med en mere uddybende forklaring om motivationstariffen. Du kan også se vejledningen og en video på vores hjemmeside.

https://www.vraa-varmevaerk.dk/selvbetjening/haeftevejledning-og-video-om-motivationstarif/

LInk til vejledning og video om motivationstariffen.

Stabil varmepris i Vrå i 2022

Meddelelse fra Vrå Varmeværk

Mange steder i landet løber det koldt ned ad ryggen på forbrugerne ved udsigt til en flerdobling af varmeprisen næste år. Men i Vrå kan aftagere af varme fra Vrå Varmeværk drage et lettelsens suk.

 - Vi er ganske vist ikke helt færdig med budgettet for 2022, men som det ser ud lige nu, forventer vi ingen prisstigning. Og bliver der tale om en stigning, så bliver den i hvert fald minimal i forhold til det, vi hører fra andre værker, hvor prisen nogle steder bliver tre gange så høj, siger formanden for Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen, der har flere forklaringer på, hvordan værket er i stand til at fastholde prisen.

Vi tog i sommer en ny el- kedel på 7 MW i brug som erstatning for en gammel gasturbine. Den var planlagt til at være backup, men det har efter idriftsættelse vist sig at vi har haft mulighed for i perioder at aftage billig strøm, når der er overkapacitet på markedet. Dette er medvirkende til at vi kan holde produktionsprisen nede og derfor er investeringen et godt bevis på rettidig omhu. Yderligere har vi en aftale med GrønGas Vrå, om levering af overskudsvarme fra produktionen af biogas svarerende til ca. halvdelen af byens forbrug. Derudover har vi et solfangeranlæg, der er dimensioneret til at kunne klare ca. 20 pct. af det årlige forbrug, og således kan Vrå Varmeværk undgå at skulle købe den i øjeblikket voldsomt dyre naturgas, og når vi slipper for dette, er Vrå Varmeværk fuldstændigt fri for fossile brændsler, fortæller Niels Henrik Nielsen og tilføjer, at varmeværket netop nu arbejder med planer at udvide lagerkapaciteten betragteligt så vi kan lagre mere varme når produktionsprisen er gunstig på den nye Elkedel. Værket har én lagertank i byen ved fjernvarmeværket, én ved solfangeranlægget, hvor det er planen at opføre endnu en tank. Vi har fået byggetilladelse og indhentet tilbud på tank og i bestyrelsen regner vi lige nu på om det er en investering vi skal igangsætte.

Som led i bestræbelser på at have en grøn profil, er vi i øjeblikket i gang med at opsætte nogle solceller som endnu et grønt tiltag. Det nye solcelleanlæg skal producere el til drift af de pumper, der bruges ude på solvarmeanlægget for at pumpe den opvarmede væske rundt når solen skinner.

Vi tror på, at innovative, miljøvenlige initiativer, som ovenikøbet betyder, at vi er i stand til at holde varmeprisen i ro, vil være et væsentligt parameter, når potentielle tilflyttere overvejer at bosætte sig i Vrå, fastslår formand for Vrå Varmeværk Niels Henrik Nielsen.

Musik på Uhrenholdts Gård

Sæt kryds i kalenderen fredag den 19. november.

I kan glæde jer til en super aften med De Galvaniserede Leoparder

Der spilles god irsk / skotsk folkemusik, som var det De Gyldne Løver,

dvs. musikalske...festlige...humoristiske....og lidt gale.

Dørene åbnes kl. 19.00 og musikken starter kl.19.30

Pris: 230,- kr. inkl. en let anretning i pausen.

Billetbestilling hos Kirsten Laursen, tlf. 71 17 34 11

eller på uhrenholdtsgaard@gmail.com

Åbne værksteder i Uhrenholdts Gård lørdag d. 6. nov.

I Uhrenholdts Gård er man efterhånden ved at være på før-korona-omgangshøjde, og nu vil man prøve noget man blev enige om for 1½ år siden. Man vil åbne værkstederne en lørdag fra 9 – 15. Og det gælder alle værkstederne: Smedjen, Tømrerværkstedet, Håndbryggeriet, Atelieret, Bjeskeriet, Computersløjdlokalet – ja, selv fredagsbaren for modne kvinder holder åbent selv om det er lørdag.
Uhrenholdtfolkene vil gerne have fat i de lidt yngre årgange, der for manges vedkommende er på arbejdsmarkedet. Naturligvis for at give dem et godt tilbud, men man lægger ikke skjul på, at motivet også er at få yngre med – for at sikre et glidende generationsskifte.
Hvis det viser sig, at der er interesse, er Uhrenholdtfolkene klar til at øge brugerfladen og lave en permanent lørdagsåbning.
Alle værksteder vil være bemandede, så hvis man går med en lille lørdags-Uhrenholdt-drøm i maven, er det vigtigt, at man møder op og fortæller det.
Vi glæder os meget til dagen, og man vil helt sikkert blive taget godt imod. Og der er kaffe på kanden hele dagen - ”å måske æ hjøn ka-ag å en Bjesk”
Billede: Her to 3-d printere, som en lille del af det man kan prøve i Uhrenholdts gård lørdag d. 6. november

Bogen om ”Vrå 150 år”

Bogen om ”Vrå 150 år” er spejderne i gang med at omdele i 9760 Vrå. 

Bogen kommer ikke til salg. Der er allerede flere henvendelser fra tidligere Vrå borgere om at erhverve sig en bog. Efter omdeling kan der blive et mindre antal bøger i overskud, og er du meget interesseret i at få bogen, kan du henvende dig til Hanne på Lokalhistorisk Arkiv i Vrå, ved at sende en mail til hanne@vraalokalarkiv.dk

Har du modtaget bogen og ikke har nogen interesse i den, må du meget gerne at aflevere den på lørdag i Arkivet i Uhrenholts Gaard, så vil vi finde en måde at få omfordelt bøgerne til interesserede uden for 9760.

Venlig hilsen

Vrå Lokalhistorisk Arkiv og Vrå Beboer og Erhvervsforening

Hvem skal have Vrå-Prisen 2021?

Send et begrundet forslag til VBE

Det er i sandhed en stor æresbevisning, at blive udvalgt til modtager af Vrå-Prisen.

I den gamle fundats står der: ”Hvert år i august måned uddeles Vrå – Prisen til: en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet - har gjort det bedre, og sjovere at bo i Vrå og omegn” Kravene er store, - indrømmet - og man indstiller ved at indsende et begrundet forslag til Vrå Beboer- og Erhvervsforenings sekretær Dorthe Kokholm Jakobsen, Grundtvigsvej 9, 9760 Vrå – eller til mail: vraa.beboer.erhverv@gmail.com  senest 4.8. …ved solnedgang.

Vrå Beboer- og Erhvervsforenings bestyrelse afgør herefter, hvem der skal modtage Vrå – Prisen. Den blev indstiftet i 2010, og her var det Kirsten og Jørgen Bombæk, der fik æren. I 2011 var det Ejnar Toft, i 2012 Pia og Søren fra Højskolen, i 2013 Uhrenholdtfolkene, i 2014 blev prisen ikke uddelt, i 2015 blev det Arne Larsen-Ledet,  i 2016 blev det bestyrelse, ledelse og personale i ICV, og i 2017 var det Sparekassen Vendsyssel, i 2018 var det Jørgen Rasmussen, i 2019 Arne Andersen, og i 2020 var det Erik Balle, der fik Den lutspillende Gris – kreeret af Leif Christensen.  Hvem bliver det så i 2021?

Send dit forslag – og udnævnelsen sker på  Vrå Marked lørdag d. 14. august.

LL / Her er den flotte lutspillende gris – og at få den, er en stor æresbevisning...10 gange har Leif Christensens tolkning været beviset på den store ære. Den æra er ovre, og en ny begynder i år, hvor symbolet er kreeret i keramik. Men hvem der har lavet det, holdes hemmeligt indtil 14.8.

Vrå 150 års Jubilæums-marked 14. august 2021

Vrå 150 års Jubilæums-marked 14. august 2021

Til Vrå og omegns foreninger, butikker, handlende, m.fl.

Byjubilæet bliver skudt i gang med et stort marked. Det vil glæde os meget, hvis I kommer med en stand. Jo flere stande – jo bedre marked – og jo bedre er det for byen. I anledningen af byjubilæet er stadepladserne gratis. 

Annonceringer og reklame for markedet: Som sædvanlig laver vi en stor fælles annoncering samt diverse omtale i avis,hjemmeside, Facebook mv. og derfor vil vi gerne vide noget om, hvem der kommer til markedet og hvilke tiltag I vil komme med.

Vi er interesseret i at vide stort som småt I måtte komme med af tiltag. Alle jeres informationer om markedet kan ske til: Erik N. Rasmussen: enr-vin@post.tele.dk eller telefon 98981635Vi skal have det senest tirsdag den 20. juli – ellers kan vi ikke nå at få det med i den store fællesannonce.

Rent praktisk: Vi er på pladsen fra ca. kl. 6:30. Når I ankommer, skal I henvende jer til en fra bestyrelsen – de er let genkendelige i VBE-skjorterne. Herefter får I en plads anvist. Når I har jeres stand klar, skal jeres bil – med mindre den er en del af standen - ud fra pladsen igen inden kl. 9:00, hvor markedet åbnes.

Såfremt der måtte være spørgsmål – så tøv ikke med at stille dem. Det kan ske til ovennævnte eller til en af de øvrige i bestyrelsen (se kontaktoplysninger på vores

hjemmeside www.vraa.info under fanebladet ”Foreningen”)

Venlig hilsen Vrå Beboer- og Erhvervsforening

VBE-Nyhedsbrev Jubilæumsstart og Vrå Marked den 14. august

Coronaen er på retur, og om alt går vel tror vi i på, at vi endelig kan starte byens 150 års jubilæum på et udvidet Vrå Marked lørdag d. 14.august. Vi ville for længst have været i gang, men omstændighederne har ikke været til det.
Nuvel – det er ikke den store ulykke. Vi når det nok. Vi tror alle forstår, at et jubilæum må vige for en pandemi. Men vi lover, at det vi ikke når i 2021 laver vi i 2022.
Mange arbejdsgrupper har været i gang med at planlægge jubilæumsaktiviteter. Vi var enige om, at vi gerne ville gøre noget ud af det og også lave noget vi ikke plejer at opleve i Vrå. Sådan noget koster penge, og det endte med et samlet budget på ca
kr. 300.000. Hvordan finder vi så mange penge? Det gav sved på panden. Vi lavede en ansøgning til Hjørring kommune, Sparekassen Vendsyssel og til det private erhvervsliv i Vrå, og vi må sige det er gået over al forventning. Vi har virkelig mødt imødekommenhed hele vejen rundt, og vi er kommet i mål. Det er helt fantastisk. Nu har vi pengene til at gennemføre det planlagte, og så må vi se hvornår det er muligt.
Mange kunstnere er så småt gået i gang igen, men det er med at afvikle corona-udsatte arrangementer fra 2020. De er fuldt bookede med det i 2021, og vi må være tålmodige. Altså blæser der mildere vinde, og samtidigt kan vi glæde os over, at jubilæumsbogen, der udgives af Vrå lokalhistorisk Forening og Vrå Beboer – og Erhvervsforening, er langt henne i fødselskanalen. Det er Vrå-drengene Niels Henriksen og Axel Søgård der har lavet bogen – godt støttet af arkivalier fra Lokalhistorisk Forening, og vi er overbeviste om, den er værd at vente på. Den omdeles af spejderne senest 15.8. og er gratis for alle i 9760 Vrå området.
Det er dyrt at lave en bog og få den trykt i så mange eksemplarer, men også her har vi fået hjælp fra fonde og det private erhvervsliv. Det er mageløst, og vi vil senere vende tilbage med hvem det er, der har stået os bi og derved muliggjort både bog og jubilæumsfejring. Vi arbejder stadig på programmet for selve markedsdagen, og kommer med godt nyt inden længe.
Arne Larsen-Ledet / Billede :
Her er jubilæumsudvalget – VBE’s bestyrelse - med en corona mutation, og selv om fejringen af byens 150 års dag er ramt, er man stadig ved godt mod. For god ordens skyld: Mutationen stammer ikke fra Wuhan, men fra de kreative smede i Uhrenholdts gård.

Krolf i Vrå – kom og prøv!

”Krolf” - det lyder hollandsk og ligner en stavefejl, men det er det ikke. Det er en forholdsvis ny sport, en krydsning mellem kroket og golf – altså et spil med kølle og kugle, og det ligner kroket mere end golf. I Vrå er det udsprunget af legendariske SOS, og hver tirsdag mødes 8 – 10 spillere ved vestenden af ICV og dyster.

Man spiller med optimeret kroketudstyr, men skyder ikke kuglen gennem ståltrådsbuer, men i hul. I Vrå har man ved ICV 2 baner med hver 12 huller, og de ligger på et udfordrende og let hælende terræn. Den der bruger færrest slag på at få kuglen i de 12 huller har vundet. Det er måske ikke her drenge bliver mænd – og kvinder tapre skjoldmøer – og dog. For selv om der kæmpes om æren, er vægten er klart lagt på hyggeligt samvær og frodigt fællesskab.

Man spiller hver tirsdag fra kl. 9.30 og næsten frem til middag – dog afbrudt af en kærkommen formiddagskaffepause, når koronaen tillader.

Man fornemmer hurtigt, at det sociale – og hygge og humor er i højsædet. Og deres budskab var klart: Vi har det sjovt. Kom og vær med. Du vil blive godt modtaget, og  ICV har sørget for både køller og kugler til alle.

LL / Billede: Her flokken, der var på banen i tirsdags – klar til kamp..

Nyhedsbrev - Byjubilæum 1871 - 2021

Vrå fylder i år 150 år – og det skal fejres. Endelig er der tegn i sol og måne på, at coronaens tunge svøbe er på retur, og at påpasselighed og vaccinationerne sammen skaber en folkeimmunitet, der gør det muligt at vende tilbage til gode gamle dage før marts 2020.

Men nu tror vi på det, og melder ud, at vi starter Vrå’s Byjubilæum lørdag den 14. august – og det bliver med et kæmpe Vrå Marked, der er udvidet – både hvad angår indhold og tidsramme.

Det er egentlig søndag d. 15. august, der er den historisk rette dato, men af hensyn til børnefamilier og det arbejdende folk i øvrigt, har vi valgt at rykke fejringen til lørdag.

Vi tror på tilgivelse fra Gud, Konge og Fædreland – og A. C. Poulsen - og håber folk i Vrå og omegn er friske og vil være med fra morgen og til noget ud på aftenen.

Det koster penge at fejre en by og lave et ”jubilæumsår”. Vi har søgt Hjørring kommune og det private erhvervsliv i Vrå og omegn om støtte. Det er gået rigtig godt, og vi er meget taknemmelige over den fantastiske opbakning vi har fået. Nej, hvor det luner og giver muligheder - men mere om det senere.

Vi har rygende travlt, vi arbejder videre - og fra nu af kommer der nyhedsbreve hver måned.

På vegne af Vrå Beboer- og Erhvervsforening

Arne Larsen-Ledet

Ny skøjtedam i Lunden

Mads Thomsen ringede i går og sagde: Lene å mæ jik en tuwer i Lunden i gor, å wi tøt wi sawnt i sikker skøjtedam der nier...å hwes i tøs det er noe, ka drengen godt kom å law daj i morn tille…

Det var et rasendes godt tilbud vi ikke kunne sige nej til – og drengene kom i morges med generator og to dykpumper.

Vi lånte lidt vand fra Elbækken, der får det tilbage når frosten går af jorden – og et par timer senere, var der endnu en sø i Lunden. Drengene mener den er skøjteklar i morgen tirsdag – øwer maje..

Der var ikke langt fra ord til handling, og vi siger tak til Lene og Mads for initiativet – og til drengene for vandet… Nu må man nok op i skunken og se efter de gamle skøjter fra 60-erne – å håb på mæ kaj fej skøjtenøjlen….

Arne Larsen-Ledet /   Billedtekst: Her er drengene…fv. Daniel Andersen, der er fra Vrensted og MT junior Rolf Thomsen

Vrå Beboer- og Erhvervsforening uddelte gavekort.

VBE favner bredt, og arbejder utrætteligt for at gøre Vrå til et bedre sted at bo. Og meget er man lykkedes med. Der er rigtig meget, der går godt i Vrå. Mange har del i det – og VBE’s konkrete arbejdsområder kan I se neden under.
Her lige ved udgangen af 2020 lavede VBE en kampagne for at få flere medlemmer. Der blev puttet et brev i alle byens postkasser – et brev, der kort fortæller hvad VBE laver, og hvilke firmaer og forretninger, der allerede støtter VBE.
Der er ca. 1100 husstande i Vrå, og knap 200 er medlemmer. Vi synes naturligvis alle burde være med i byens eneste fællesforening – ikke mindst hvis man kikker på arbejdsområderne nedenunder – og derfor kampagnen. Vi havde lavet en lille konkurrence for at motivere til hurtig indmeldelse, og samtidigt støtte de forretninger, der ud over medlemskab, betaler et aktivitetsbidrag. Vi havde lavet 10 gavekort a kr. 500,- der kunne indløses i de nævnte butikker. En helt udenforstående…nærmest en ”Notarius Publicus”, udtrak 10 vindere blandt de, der betaler over betalingsservice og de 51 nye, og her er de heldige:
Arne Kjeldsen, Berit Søndergaard, Bjarne Pedersen, Ejgild Jensen, Hanne Eskildsen, Martin Christiansen, Svend Jensen, Bettina Nordentoft, Karina Østergård og Joan Andersen.
Som nævnt fik vi 51 nye medlemmer – en stigning på ca. 25 %. Det er vi glade for – velkommen til de mange nye medlemmer.
VBE arbejder med:
• Vi planlægger og afvikler Vrå Marked, og dækker de omkostninger, der er.
• Vi sørger for at byen bliver julesmykket, og dækker de omkostninger, der er.
• Vi planlægger og afvikler Jul i Vrå – og samarbejder med Uhrenholdts Gård om julemarkedet.
• Vi driver og udvikler Lunden, som ejes af alle i Vrå.
• Vi samarbejder med Hjørring Vandselskab holder selskabet fast på de oprindelige aftaler.
• I samarbejde med Børnenes Jord og ICV er vi med til at lave fastelavnsfest.
• Vi samarbejder med Uhrenholdtfolkene, der står os bi på mange områder.
• Vi sørger for der er 3 x 3 flag ved indfaldsvejene – og vi køber hvert år nye.
• Vi køber blomster og sørger for de bliver plantet i byens blomsterkummer
• Vi sørger for der ved festlige lejligheder bliver sat flag i byens gader.
• Vi sørger for der er lutspillende grise ved alle indfaldsvejene.
• Vi samarbejder med kommunens planafdeling om hvad der skal ske med skolegrunden, og børnehavegrundene, når den nye skole og det nye børnehus snart står klar.
• Vi samarbejder med Hjørring kommune om alt, der har noget med byen at gøre.
• Vi arbejder med profilering af Vrå: 1. Vi fik lavet et flot magasin om byen og dens kvaliteter, vi fik det bredt ud på hjemmesider og Facebook, og endelig har vi fået lavet 3 små film om Vrå til brug på internettet. Og i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv får vi hr i jubilæumsåret udgivet en bog om Vrå gennem 150 – med særligt henblik på de sidste 50 år
• Vi samarbejder med kommunens bosætningsmedarbejder, og vi har sørget for, at hun kender byen og dens kvaliteter rigtig godt.
• Vi har, i samarbejde med Løkken, søgt kommunen om, at få cykelstien mellem Vrå og Løkken gjort færdig – og vi er lykkedes med stykket fra This auto til Børglum – og søger videre om det sidste stykke
• Vi presser på for at få flere nye byggegrunde i Vrå – både i nordvest og i øst – og det er lykkedes
• Og endelig…det er VBE, der står bag de 6 plakatstandere ved indfaldsvejene
På Codanhus står der respekt om Vrå. ”Vrå vil noget, I tager initiativ, I arbejder sammen, og gør noget selv” Det hæderligt skudsmål, må man sige.
Det ry har mange i Vrå stået fadder til. Men se på listen oven over, og forestil dig VBE ikke var her.
Arne Larsen-Ledet

Jul i Vrå – og med sol

Erik Balle fik årets Vrå-pris

Det skete i Vrå Bryghus i fredags, og Erik blev taget på sengen. Det var lykkedes VBE folkene og bryggerifolkene at holde det hemmeligt.

Der var almindeligt fredagsåbent, og Erik blev noget overrasket, da Arne Larsen-Ledet pludselig rejste sig. I Fundatsen står der: ”Vrå Prisen gives hvert år i august måned til en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre, der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet – har gjort det bedre og sjovere at bo i Vrå og Omegn.”

Vi plejer at uddele prisen på Vrå Marked, men det var coronaflyst. Og skal det ske i 2020, så er tiden ved at være inde.

I begrundelsen sagde Arne Larsen-Ledet bl.: Det er lykkedes prismodtageren og hans håndgangne mænd og kvinder, at skabe nyt liv i en af byens ældste bygninger, Jernbanestationen - der stod tom og uudnyttet.

Den gamle station, der var lidt træt er genopstået - er blevet revitaliseret, og nu med en helt ny funktion. Fra at være et passiv, er stationen nu blevet et smukt og levende aktiv i Vrå. Det var årets prismodtager, der inviterede til det første møde om et eventuelt bryggeri i Vrå, og det er årets prismodtager, der har gået forrest, søgt myndigheder, bokset med tilladelser, arbejdet med økonomi, mulige ombygninger, mulige brygværk osv. Og samtidigt er det lykkedes ham at finde masse gode folk til at hjælpe sig. Sammen har de forvandlet Vrå midtby.

Vi er rigtig glade for at have fået en god mand, en initiativrig døgnbrænder, og en sand lokalpatriot til Vrå -og man må i den grad sige, at han med sit gå-på-mod, sit engagement og sin entusiasme lever op til fundasen.  Han har skabt forandring og skabt endnu et bankende hjerte i byen, og derfor finder vi det helt fortjent, at Vråprisen 2020 går til smeden, pædagogen, bryggeren, direktøren – og apotekeren Erik Gerald Balle.

Erik takkede for prisen. Jeg er både glad og stolt, sagde han, men det var aldrig lykkedes uden de mange frivillige.  Således gik det til, at Vrå-Prisen 2020 endelig blev uddelt.

Den blev indstiftet i 2010, og her var det Kirsten og Jørgen Bombæk, der fik æren. I 2011 var det Ejnar Toft, i 2012 Pia og Søren fra Højskolen, i 2013 Uhrenholdtfolkene, i 2014 blev prisen ikke uddelt, i 2015 blev det Arne Larsen-Ledet, - og i 2016 blev det bestyrelse, ledelse og personale i ICV, i 2017 Sparekassen Vendsyssel, i 2018 Lene og Jørgen Rasmussen, Vrå Dampvaskeri. 2019 Arne Andersen, og i 2020 altså Erik Balle.

Billedtekst :Her er Erik med den fornemme pris – Den Lutspillende gris, udført af Figursmeden – alias Leif Christensen

Tidlig julegave til fremme af lokal handel

Hjørring kommune, Erhverv Hjørring og Hjørring DYNAMIC har fundet kr. 50.000,- hver – altså kr. 150.000,- som de har givet til beboer- og handelstandsforeningerne i  Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs, Løkken og Lønstrup. Pengene er en gave, som kan bruges på  julebelysning eller nye spændende tiltag til gavn og glæde for de handlende i de enkelte byer.

Giverne vil gerne samtidigt sende et signal til beboerne i Hjørring kommune om at handle lokalt – og mindre globalt.  Pengene blev delt ud efter indbyggerantal, og Vrå fik kr. 15.000,- som Jørgen Rasmussen fra Vrå Dampvaskeri – og Hjørring DYNAMICS her overrækker til Arne Larsen-Ledet, der er formand for Vrå beboer- og Erhvervsforening.

Han takkede for pengene med at synge et lille vers på dialekt på melodien ”Menuetten fra Elverhøj”

Det der mæh hajl, det ka wær swært

a truwer nok i hår gætte

at wi ma løw mæ noe så sært,

som hajl på internette

Men tak for pengen, som i ga

Å i hår in wat fjette

De wil blyw brugt på hajl i Wro

  • å in på internette..

Vrå skal på forsiden – vil du være med?

Vrå gemmer på et hav af gode historier, kreative mennesker og sjove initiativer og ideer.

Og det er ganske enkelt en skam, at der ikke er flere, der får lov at høre om alt det, der sker i Vrå.
Nordjyskes redaktion i Vrå er for længst blevet nedlagt, og har vi noget på hjerte, må vi selv gøre noget.

Derfor vil vi under Uhrenholdts Gårds i forvejen mangfoldige paraply af værksteder, skabe et skriveværksted, hvorfra vi skal fodre lokalavis og sociale medier med historier og betragtninger fra Vrå og omegn.

Uhrenholdts Gård har i forvejen en bred pallette af tilbud lige fra smedje over bryggerskole, bjæskeri og fablab til fredagsbar og koncerter. På mange måder et maskinrum for byen og dens indbyggere. Og derfor også en oplagt base for en frivillig lokalredaktion, der i fællesskab kan styrke opmærksomheden om livets gang i Vrå – på godt og ondt og skævt…

Håbet er at samle en flok frivillige skriverkarle og -koner – gerne både i alle aldre og fra flere afkroge af byen – som vil gå med under arbejdstitlen ”Sammen om det lokale”.

Strukturen, flowet og ideerne skal vi skabe sammen, men vi lægger op til en model, hvor vi mødes på månedsbasis og snakker tanker og ideer, hvorefter der skrives hver for sig – evt. med løbende sparring.

Det kan være langt, det kan være kort – det kan være med billeder, måske endda video – og det kan være sjovt og skævt eller alvorligt og eftertænksomt. Vi kan arbejde med både lange og korte deadlines, og vi har plads til de emner, som lige præcis DU måtte brænde for at skrive om. Så længe det handler om Vrå og de mennesker, som bor her.

Vi skal ikke udfordre de store medier – i hvert fald ikke lige med det samme – med spandevis af artikler og breaking news. Vi starter stille og roligt op med en artikel eller to om ugen, og når vi bliver rigtig gode eller får blod på tanden, kan vi skrue op, hvis vi vil. Det er DU med til at bestemme, hvis du hopper med ombord.

Vi vil gerne afholde et lille opstartsmøde for at finde ud af, hvem der kunne være interesseret i at være med på holdet og bidrage med en historie fra tid til anden.
Dette foregår tirsdag d. 8. december kl. 19.00 i Uhrenholdts Gård, hvor du også er meget velkommen, hvis du bare er lidt nysgerrig på ideen.

Jubilæumsåret står for døren med et væld af arrangementer og gode historier, og vi håber mange vil lege med i et nyt ”værksted” i Uhrenholdts gård under mottoet: ”Sammen om det lokale”
På gensyn i Uhrenholdts Gård tirsdag d. 8. 12. kl. 19.00

Venlig hilsen
Arne Larsen-Ledet.
Mads Svaneborg

Se billede.. PS. Vi har søgt…og netop fået en gave fra Sparekassen Vendsyssel…5 bugte, men super HP PC-ere…. så selv om man har en gammel kværn, der næsten går på jævnstrøm….skal man ikke holde sig tilbage. Hjælpen er nær. Lars Have delte ud til både højre og venstre..og vi kunne ikke vente…

Nyhedsbrev – Vrå Beboer- og Erhvervsforening

Nyhedsbrev – Vrå Beboer- og Erhvervsforening

 Kære alle vi nærmer os jul og jubilæumsåret 2021 – og vi iler med lidt nyt om begge dele.

Julen:  Coronaens tunge svøbe har sat sit præg på livet i Vrå – ja, på den ganske verden, og meget tyder på den ikke har i sinde at forsvinde lige med det samme. Og selv om det ser ud til, at vaccinen snart er klar, mener de fleste eksperter, at vi kommet et godt stykke ind i 2021 inden vi igen kan leve som før 11. marts.Kikker vi smalt og lokalt, vil julen i Vrå også være påvirket. Vi har i Vrå Beboer- og Erhvervsforening – i samarbejde med julenissen og hans kone besluttet, at aflyse juletræstraditionen i Uhrenholdts Gård – og Uhrenholdtfolkene har besluttet at aflyse julemarkedet. Desværre – vi må overholde de retningslinjer der er - og aflysningen er bestemt ikke af lyst men af nød.Vi prøver at kompensere, ved at lave lidt mere ud af juleudsmykning i midtbyen – bl.a. med lyskæder i Østergade og vi eksperimenterer med up-light under egetræerne i Jernbanegade. Det lugter af jul – og det smitter ikke. Sådan er det også med ny børnekonkurrencen: ”Find Nissen”. Som i se mere om på opslagene rundt i byen og på medierne.

Jubilæumsåret:   Vi må li-ige corona-vente. I Jubilæumsudvalget – VBE’s bestyrelse – har vi længe arbejdet med jubilæet, og planen har altid været, at det skulle strækker sig over hele året. Vi begyndte arbejdet lang tid før Coronaen kom, og vi har – i lønligt håb om Corona-bedring - ventet med at melde ud.Vi har mange ting i støbeskeen, men må nu erkende, at kun en lille del af dem kan begynde pr. 1.1 2021 – og det er især dem, der ikke medfører ”store forsamlinger”. Vi følger situationen tæt, og selv om vi gerne vil i gang, tyder meget på vi må samle og komprimere aktiviteterne til perioden efter sommerferien 2021.Vi ved ikke hvordan verden ser ud til den tid, og det bliver det muliges kunst. Men når nu galt skal være er, det måske ikke ”ræ-æn galt” at vi kommer hen over sommeren. Det var den nye jernbane, der skabte Vrå, og det første tog rullede ind på præstegårdens Jord d. 15. august 1871. Det kunne være et passende starttidspunkt.                                                                                                                                  Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår                                                        På vegne af Vrå Beboer- og Erhvervsforening                                                                      Arne Larsen-Ledet

Store skilte-vaske-dag i Vrå

Store skilte-vaske-dag i Vrå – Lørdag d. 3.okt. fra 9 – 12

Vrå Beboer- og Erhvervsforening og Uhrenholdts Gård er gået sammen om at lave en skiltevaskedag i Vrå – og Rasmus og SuperBrugsen bakker op med lidt godt til ganen..

Mange steder ser det sløjt ud med skiltene, og der skal ikke ret meget til at ændre det.

En og anden kunne sige, at det er en kommunal opgave, men vi ved det kniber ressourcerne.

Ordet kommune kommer af det latinske ”kommunis” der betyder fælles. Vi er fælles om det her….og hvorfor så ikke lige gi’ en hånd? Det er vores by..og det er skiltene i vores by – og Vrå fylder 150 næste år. Det må være en winn – winn.

Mange af skiltene er grønne af alger, og dem vil vi vaske, men vi går et skidt videre. Vi tager billede af alle de skilte, der af andre årsager er svært læselige, de, der er bulede og de, der står skævt. Billederne sender vi til Hjørring kommunes mailadresse: ”Gi’ os et prej”…. i håb om, at der hen over efterår/vinter vil ske noget med de skadede skilte, så byen til foråret skiltemæssigt er klar til dens 150 år jubilæum.

Vi håber mange vil være med, og vi mødes i Uhrenholdts Gård kl. 9.00

Vi har 4 biler med trailer og baljer med vand, og de der kommer skal bare medbringe en spand, en bilbørste – og godt humør.

Organisatorisk bliver byen delt op i 4 lagkagestykker og 4 arbejdsgrupper…og så går vi i gang. Kom og vær med til at gøre en forskel, og der er stor risiko for, at det bliver sjovt...

Kl. 12.00 eller måske endda lidt før er vi færdige, og så er Rasmus og SuperBrugsen klar i Uhrenholdts Gård med en taksigelses-Pokalpilsner og en sandwich eller to…..udendørs…

Så vil vi hygge os og udveksle erfaringer…og fortælle et par skrøner fra byens første ”Store skiltevaskerdag”  

På gensyn på lørdag

Hilsen: Arne L-L

Har du spørgsmål, så ring til: Kaj H Olsen 30460570, Finn Henriksen 23457510 eller Arne Larsen-Ledet 40628125

Byjubilæum i Vrå 2021 – sommerstatus 2020

Det er efterhånden længe siden vi begyndte at arbejde med jubilæet, og lige som så meget andet her til lands, har mødeaktiviteten været præget corona krisen. Men nu er der lukket lidt op, så her lige en opsamling fra det statusmøde vi holdt forleden – malet med den brede pensel.

Overordnet kan man sige, at vi betragter hele 2021 som jubilæumsår – dog med tyngde omkring 15. august – nøjagtig 150 år efter toget første gang kom til ”byen” - der dengang stort set var en bar mark.

Det er et kæmpe arbejde at arrangere et byjubilæum, men heldigvis er der mange, der har sagt ja til at være med. Vi har allerede en del temaer på programmet – her nævnt i næsten tilfældig rækkefølge.

Vi har en jubilæumsledelse – det er Vrå Beboer- og erhvervsforenings bestyrelse – og vi har et økonomiudvalg med Lars Have og Thomas Houen til at holde styr på de dele, og til at søge penge lokalt.

Niels Henriksen og Axel Søgaard er godt i gang med at lave en jubilæumsbog, som I godt kan glæde jer til – og VBI og Henrik C. har lavet allerede aftale med Stig Tøfting om, at veteranlandsholdet kommer til Vrå og spiller mod? Ja, hvem ved…

Vrå udstillingen har Vrå som tema, og måske vil Søren Elgaard lave et gavlmaleri som en del af udstillingen – og Bruno Kjær har planer om et jubilæumskunstværk i samarbejde med børn fra skolen. Og der vil helt sikker ske meget mere.

Byens idrætsforeninger vil, i samarbejde med ICV, forsøge at få en spektakulær opvisning til byen, Jubilæums PR-afdelingen er klar med nyhedsbrev og to jubilæumslogoer, som I kan se her – et til lodret, og et til vandret brug..kreeret af Thorben Henriksen.

Steen og Mette er klar med jubilæumsløb i byen – med ruter fra 3 – 42 km.

Højskolen vil også gerne bidrage, men det er endnu for tidligt at sige med hvad det bliver. Hjørring motorsport laver verdens første Vrå-Rally, og i den forbindelse bliver der mulighed for at få en prøvetur…altså ved siden af køreren. Men det stopper ikke her.

En gruppe arbejder på en kæmpe koncert med et stort navn – og måske et børne MGP – og bliver det en succes, bliver det måske en tradition.

Også kirkerne har planer.  På kirkegårdene vil man lave en historisk vandring, hvor man kan få fortalt om nogle af de personer, der har haft en særlig betydning for Vrå, og måske kransenedlæggelse ved byens grundlæggers grav. Man tænker også på at lave en jubilæumsgudstjeneste i Lunden med deltagelse af byens 3 kirker – og måske en pilgrimsvandring med jubilæet som tema.

Vrå Marked vil blive transformeret til et jubilæumsmarked, hvor der vil være meget mere at opleve – og hvem ved, om ikke Dronningen…eller en, der ligner hende meget…kommer til byen. Lidt royal har man da lov at være. Og vi ved, at der er gode kræfter bl. a fra Vrå skole og ungdomsskole, der har planer om at lave noget specielt for børn og unge.

Vi arbejder også med, for første gang i byens historie, at lave en Vrå-fiskekonkurrence. Kan man det – når der ikke er så meget fiskevand? Jahh…hvem ved. Elbækken og de nye søer er næppe tillokkende…men måske kunne man lave en endags-aftale med den forening, der har fiskeretten i Guldager sø…eller den, der har fiskeretten i Kraghede sø. Det vil vi forsøge.

Mange af de nævnte arrangementer vil kræve lys og lyd, og her har Løkken Vrå Nærradio meldt sig på banen med både udstyr og personale – rigtig godt..

Børnenes Jord er stadig i tænkeboks, men Vrå Amatørteater har meldt ind med en medrivende børneforestilling i uge 7 - og en jubilæumsrevy i uge 41 – måske med indslag fra gamle dage..hwem wæ?

Vrå Bryghus vil være mere end klar med en velsmagende jubilæums øl, og Uhrenholdts Gårds nye Bjæsklav vil debutere med en velsmagende og helbredende jubilæumsbjesk. Der vil også blive en aften…eller måske flere med ture på egnens ukendte stier - og endelig er der en gruppe, der arbejder med at lave en laserståle mellem to tårne. Selvfølgeligt for at markere jubilæet, men også for at gøre opmærksom på at det er i Vrå handlingen udspiller sig i Erling Kristens kendte roman: Byen mellem to tårne. Der er næppe laser-hwål ijennem mellem de to kirketårne. Huse og træer er i vejen, men udvalget arbejder med alternative muligheder, og det er tanken, at den skal ”lyse” hele året. Det vil I høre mere om.

Det er det, der er på bedding lige nu, men vi arbejder videre – og er bestemt lydhøre for flere ideer. Vi har hænderne fulde, så gerne og allerhelst ideer, som man gerne selv vil være en aktiv del af.  Hold jer endelig ikke tilbage.

Næste fællesmøde i grupperne holdes i ICV torsdag d. 13.8. kl. 19.00 – og her skal alle arbejdsgrupper gerne være repræsenteret….for hovedtemaet bliver hver enkelt områdes budget - og en fælles jubilæumskalender.

På jubilæumsudvalgets vegne.: Arne Larsen-Ledet

Besøg butikker og spisesteder i hjertet af din by. De skaber liv, job og omsætning og gør Vrå til en attraktiv by  – din by. Her får du personlig service og møder mennesker, du kender.

Jubel i jubilæumsudvalget

I 2021 fylder Vrå 150 år - det var jernbanen, der skabte byen.

Da den endelig… i 1871 kom nordenfjords og trak sit spor fra Nr. Sundby over Hjørring og til Fr. Havn, kom den til at gå hen over Vrå Præstegårds jorder.

Her var kun en kirke og en præstegård, men ingen by - men alligevel blev der bygget en station. Den skulle betjene de omkringliggende landsbyer: Sdr. Vrå, Nr. Vrå, Borup og Gadehusene. Og fair nok…for det var netop bønderne fra disse landsbyer, der i 1100-tallet havde stået sammen om den store, nye kirke.

En baneingeniør, der vist også havde gået på handelsskole - lod bygge en butik lige over for den nye station. Den blev hurtigt lejet ud til købmand A. Chr. Poulsen. Han troede på, at banen var kommet for at blive, og at stationen ville blive et trafikalt knudepunkt med mange købedygtige kunder. Det var vist ham, der kom til at stå bag udstykket: Han satsede hele butikken….

Han købte jord op i det, der nu er Jernbanegade, og solgte det igen til andre, der ville prøve lykken ved den nye station – og lagde lidt oven i købsprisen. På den måde kom han til at stå fadder til den nye stationsby.

Det er altså snart 150 år siden Vrå blev født. Den 15. august 1871 rullede toget for første gang ind på stationen og den mark, der nu er Vrå - og det vil vi gerne fejre, siger Arne Larsen-Ledet, der er formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening.

Bestyrelsen har taget opgaven på sig, men vi ved godt, at vi ikke kan løfte opgaven alene. Derfor begyndte vi allerede i april 2019 med at invitere foreninger, institutioner og erhvervsliv til indledende jubilæumsmøder, men det gik ikke helt som vi havde håbet.

Ærgerligt…og hvad gør man så? Man ser fremad og laver en ny strategi - og på mødet her i forrige uge, kom vi fra land. Man fornemmede jubilæums-gejsten. Tågen lettede, og vi har nu 17 temagrupper, der enten er – eller snart kommer i gang med deres temaer - lige fra musikfestival over, Vrå-Rally, besøg af veteranlandsholdet, jubilæumsbjæsk… og til laserlys mellem to af byens tårne. Og flere tema-ideer rumler i kulissen.

Vi regner med hele året som jubilæumsår, og på næste møde vil vi så småt begynde at lave en jubilæumskalender for 2021. Målet er selvfølgelig at markere, at fejre Vrå ..men også at bringe Vrå på Danmarkskortet. Men det stopper ikke her. Vi vil også gerne skabe nye aktiviteter - og nye relationer der er blivende, siger ALL

”Jamen hwæn kommer pengen frå”….kunne en og anden godt spørge – og det er et godt spørgsmål.

Her vil vi henvise til vores økonomiudvalg, der består af Thomas Houen og Lars Have. De kender byen og har både den personlige og faglige kompetence – og oven i kontakter og netværk. De kan ikke trylle, men det giver ro på bagsmækken, og når temagrupperne kommer med planer og budgetter, vil den dynamiske duo gå i gang.

Så alt i alt….vi er på vej, siger Arne Larsen-Ledet. Vi er godt på vej – og vi når langt, når vi får uddelegeret – og tændt op under de mange gode folk, der er i Vrå og omegn.

Og hvis Dronningen var blevet spurgt….ville hun givetvis have svaret: Måtte det blive et ”Anno Fantasticus” for vor tapre lille by, der nordenfjords…..og det er jubilæumsudvalget fuldstændig enig i.

LL / Her smutter damplokomotivet over Elbæk-slugten. Den nye bro blev lavet i 1921 – altså 40 år efter, at Vrå blev født.

Stærkt musikprogram i Uhrenholdts Gård

Kom på scenen i Hønsehuset – nu har du chancen

Rollehæfterne ligger klar, alle tilladelse til opførelse er indhentet. Og publikum ser forventningsfulde frem til at skulle se intet mindre end Skatteøen på Vrå Amatørteater i weekenderne op til vinterferien.

Scenografien er gennemtænkt, og det praktiske hold står klar. Men vi mangler endnu at besætte 3 manderoller.

Og Skatteøen med Sebastians dejlige musik, er netop et stykke med mange manderoller: Ben Gun, long John Silver, Billy Bones, Flint, Kaptajn

Smolett og Dr. Livesey, bare for at nævne nogle af dem. Gode saftige roller, af en overkommelig størrelse.

Uheldigvis falder det sådan, at der netop i år er mange af teaterets sædvanlige vinter-skuespillere som er på farten i opførelsesdagene.

Vi har derfor hårdt brug for at få nye talenter til at melde sig på banen, siger Lisbeth Bak. Vi har et særdeles kompetent instruktør/kapelmesterpar, der med kærlig og sikker hånd vil påtage sig at guide nye skuespillere gennem øve-forløbet, der starter efter nytår med 2 ugentlige øve aftner. (ikke alle øver hver gang)

Er du en mand mellem 20 år og pensionistalder…eller måske en kvinde, der kan se dig selv i en manderolle - og har du lyst til at prøve kræfter med at stå på scenen, så hold dig endelig ikke tilbage. Meld dig under fanerne på vraaamatoerteater@gmail.com. snarest muligt og senest den 15. december, og fortæl om alder, og eventuel tidligere teatererfaring. Men det er ikke et must. Jesper og Andreas vil finde ud af, om det netop dig, der passer til en af de ledige roller..

Og du kan roiligt melde dig. Vi vil vi tage godt i mod dig i et helt specielt hyggeligt og humørfyldt og kreativt arbejdsfællesskab, siger Lisbeth bak, der er formand for Vrå Amatørteater. / LL

Sparekassen Vendsyssel kom med tidlig julegave.

Sparekassen Vendsyssel er ved at opbygge en gavefond i Vrå til gavn og glæde for foreninger og institutioner. Målet er at understøtte udvikling og fornyelse. Den skal dække de områder, hvor Sparekassen har en afdeling - men ikke er en fond. Nu er fonden på vej, og selv om den endnu ikke er helt i mål hvad angår kapital…kan den søges nu.
Det gjorde folkene i Uhrenholdts Gård, hvor der lige siden indvielsen af sydhuset i 2007 er sket udvikling og udvidelse. Det tænkes stadig tanker, og uhrenholdtfolkene havde søgt om supplerende materiel til ”Mulighedernes mellemrum”…..det lokale ”FabLab” – hvor alle maskiner styres af computere. Her søgte man om en helt speciel 3d-printer, software til en broder symaskine – og et udviklingsområde til folieskæring.
Det er helt utroligt hvad de computerstyrede maskiner kan – men man skal huske, at de kun kan det de får besked på. Og set sammenhæng med de klassiske håndværk der ellers er i den gamle gård, bliver det rigtig spændende.
Ansøgningen var todelt, og man søgte samtidigt om materialer m.m. til at lave et Bjæskeri – og i ansøgningen stod der: Målet er at skabe et mødested – et produktionssted, hvor bjæsk interesserede mødes og udveksler erfaringer, laver fælles urtesamleture, eksperimenterer med forskellige opskrifter, udvikler - og træder nye stier. Og samtidigt er det målet, at
”stedet” bliver det forum, hvor man laver årets Vrå Bjæsk.
Bjæsk er en nordjysk opfindelse, der helt har skiftet karakter. I gamle dage puttede man bær, urter og blade i den hjemmebrændte brændevin, for at dække over den
grimme smag, der ofte var – grundet fusel og andre affaldsstoffer. I dag putter man bær, urter og blade i god Brøndum snaps, for at give snapsen et lokalt udtryk med
karakter, dybde – og måske ligefrem helbredende virkning.
Og de Uhrenholdt folk har allerede lavet en hemmelig opskrift på en bjæsk med en helt særlig virkning:
”Ætter bjæsk nummer tow, wil do jæn fløt te Wro..”
Det vakte glæde…ja, nærmest jubel, da afdelingsdirektør Lars Have ringede og sagde, at ansøgningen havde nydt fremme i gavefondsudvalget.
En fantastisk julegave julegave, siger Arne Larsen-Ledet. Det er af uvurderlig betydning, at vi har et pengeinstitut, der har øje for det lokale, og påskønner lokalt initiativ. Vi er rigtig lade for pengene, og vi synes fonden her lever helt op til sit flotte formål: At understøtte udvikling og fornyelse.
Takket være gaven fra Sparekassen kan vi nu træde nye stier – både i Mulighedernes mellemrum – og vi kan skabe noget helt nyt i byen: Et lokalt – ja, nærmest lokalpatriotisk Bjæskeri med social vinkel, fællesskab - og glimt i øjet. LL
Billedtekst: Her afdelingsdirektør Lars Have med den dejlige gave – og Uhrenholdtfolkene Per Korneliussen, nærmest cand. mag. i Bjæsk…og Troels Larsen…nærmest det samme i computerteknologi…sagde pænt tak..

Brugsforeningen i Vrå fylder 125 år

Alle ved, at Højskolen har betydet meget for Vrå, og det var faktisk Højskolens forstander, der stod fadder til den første ”Brugs” i Vrå. I bogen: Vrå gennem 100 år står der:Begyndelsen til Vareindkøbsforeningen blev gjort af højskoleforstander Jørgen Therkelsen m.fl. – idet man skrev varer hjem i større partier, og fordelte de bestilte varer….i Højskolens gymnastiksal.I november 1894 besluttede man at danne en lokal kreds af ”Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening”, og havde udsalg i Søndergade. I 1931 flyttedes ind i et nybygget forhus, men det fik ikke lang levetid. Det blev revet ned, da de to ”Brugser” blev sammensluttet.Brugsforeningen ”Fremtiden” blev stiftet i 1907 i Nygade 2

På initiativ fra Vareindkøbsforeningen samledes de to bestyrelser i 1962 for at drøfte en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Man enedes om at skabe et fælles supermarked, og købte maler Hansens toetagers ejendom ved siden af Vareindkøbsforeningen. Bege huse blev revet ned, og den nuværende Brugs blev bygget – og Jens Chr. Nielsen blev den første uddeler.

Det fejrer man på fredag den 22. november ved at:

Give 20% på alt - hele dagen.

Bilvask på OK tanken til halv pris - hele dagen.

Jubilæums vin med stor rebat.

Og udenfor er der telt med gratis morgenkaffe og rundstykker fra kl. 9.00 – sandwich fra kl. 11.30 – æbleskiver fra kl. 13.30 – og pølsevogn fra 15 – 18.

Det begyndte i 1894. Det er nu 125 år siden, og det fejrer Brugsforeningen i Vrå….nu SuperBrugsen…med jubilæumsflag i Strømgade – og fristende fredagstilbud.

LL  / Billedtekst: Her den gamle Brugs i Søndergade – nu Strømgade set fra nordvest …og her den nye SuperBrugs set fra øst…

Vrå-Revyen spøger i kulissen

Det er en voldsom underdrivelse, siger Lisbeth Bak, der er formand for Vrå Amatørteater…om med sved på panden - for allerede på fredag går det løs på det blankpolerede scenegulv i Hønsehuset.

Skuespillerne knokler, revyorkestret slider – lys og lydfolkene pøler…og det samme gør syholdet, scenekreatørerne, regissørerne, rengøringsfolkene, madfolkene, program – og billetfolkene…for ikke at tale om suffløren….alt imens tekstforfatterne og plakatfolkene nu ta’r den lidt mere med ro. Men også de har knoklet.

Og man er bagefter…men sådan har det været hvert år, siden den legendariske revy i det herrens år 1973 blev undfanget. Og alligevel er det hvert år lykkedes at blive klar til præmieren. Og spørger man lidt ind til årets revy ved instruktør Anne-Mette Nors siger hun:

Vrå revyen er tradition, men også fornyelse. Det første ses i år bla. ved, at vi har to revy debutanter på scenen - det bliver så godt! 

Traditionerne opleves i rigtig gode grin, vendelbomålet, og særdeles velklingende musik og sang – og så lige de unikke rammer i Hønsehuset…

Revyen prikker desuden lidt til krænkelseskulturen og hele MeToo balladen. 

Hele holdet er på stikkerne og vi glæder os i den grad til premieren fredag d. 4.10.

Et besøg under øvningen afslører, at revyen endnu engang har fat i intet mindre end Vrå, Vendsyssel og Verden, og man fornemmer, at selv det gamle Hønsehus bryster sig lidt og nyder kreativiteten, musikaliteten, den flerstemmige sang, sammenspillet – og vildskaben fra scenen.

Kun Vrå-Revyen ved, hvad der sker med det gamle Alderdomshjem, Møllegården. Og hvad gør man, når man har verdens mest potente vandtårn? Svaret blæser ikke i vinden…Vrå-Revyen har det…

Billetsalget til en super Vrå-Revy – og bestilling af spisebillet til en lækker Revy-menu i ICV til hhv. 4. og 7. oktober sker over nettet på ”www.datsbilletten.dk”, og det går rigtig godt. Få endelig lidt hjælp, hvis det kniber. Og hvis man iler, kan man stadig nå at sikre sig en billet til at komme med på en lytter: ”No ska do lig hør her…”..er revyens tema, å der er risiko for, at det blywer sjøwt..siger revyfolkene.

LL / Billedtekst. John Schmidt og jens Lyngbøl er ved at gøre rekvisitter klar.. / Der er gang i øvningen i almindeligt tøj…alt imens syes kostumer og laves scene..

Badmintonboldene flyver igen i Vrå

Fra første september til første april er fjerbolden løs i ICV i Vrå – også i motionsafdelingen. Her spilles der i vilden sky, og selv om det ikke kun handler om at vinde – er det ikke uden betydning. Det er hyggeligt, siger Flemming Aune og Gunnar Hansen. Vi spiller naturligvis for at vinde, men lige så meget for at have det sjovt.

Det handler om at få sig rørt - at få sommerens grill-aflejringer brændt af, og hvorfor ikke gøre det i ædel kamp og godt selskab.

Vi hygger os både før, under – og efter, og vi håber flere vil komme og være med.

Hvor dygtig skal man være? Man behøver ikke være særlig øvet, når bare dem man spiller med heller ikke er det. Jævnbyrdighed er nøgleordet, og så er det dagsformen der afgør hvem, der kan gå i bad med sejren.

Motionsafdelingen spiller hver mandag fra 19 – 20 og hver onsdag fra 19 - 20 og endelig spiller ”De Unge 60-ere” hver torsdag fra 10 – 11….begyndende med formiddagskaffe og en sang allerede fra kl 9.00. Navnet ”Unge 60-ere” skal man ikke lægge så meget i. Det er langt fra matematisk korrekt, men sådan man føler sig

i godt badmintonselskab – også selv om man er midt i 70-erne.

Der er stadig 20 ledige pladser. Bare ring til Gunnar Hansen 98981718 eller Flemming Aune – 30511863 og du er med.

LL / Billedtekst: her er Flemming Aune og Gunnar Hansen – og de er så klar..

Vrå-Revyen på trapperne

Forleden aften var hele revyholdet samlet til fælles start. Der er ca. 50 mand i gang, når årets revy løber over det blankpolerede scenegulv. Det kan være svært at forstå, når man ser en forestilling, men det er kun toppen af isbjerget man ser.

Humøret var høj, og startkådheden lod sig ikke dæmpe. Anne-Mette Nors er endnu engang instruktør, og Andreas Svaneborg endnu engang Kapelmester – begge rutinerede revyfolk, og man er allerede begyndt at øve i Hønsehuset.

Der er kommet mange tekster, siger Anne-Mette, men der er stadig plads, så skriv endelig videre. Årets revy har arbejdstitlen: ”No ska do lieg hør her..” så den er i den grad åben.

Revyen spiller 6 gange i perioden fra fredag d. 4. til fredag d. 11. oktober. De sidste to år har revyen spillet med 4 – 5 skuespillere, men vedholdende rygter siger, at det i år vil være mange flere.

Også i år skal billetter bestilles elektronisk. Vær ude i god tid – og få evt. børn eller børnebørn til at hjælpe…så skal det nok lykkes. Men skynd jer, for sidste år var der mange, der kom for sent..

LL / Billedtekst: Her de, der var med til årets første revyaften..

Vrå Marked med sol og regn

I Vrå går det rigtig godt, men det går ikke ret godt med markedsvejret. Sådan var det også i år, hvor det regnede indtil kl. 8.15 – og begyndte igen kl. 13.00 Det gav dog en god formiddag, men alligevel var dagen præget af, at morgenregnen og den vandede vejrudsigt holdt mange kræmmere væk. Alligevel var folk fra Vrå og omegn flinke til at møde op, og først da regnen kl. ca 13.30 for alvor tog fat, begyndte det at løbe ud i sandet.

Jeg må erkende det har knebet med vejret siden jeg i 2014 blev formand for VBE, siger Arne Larsen-Ledet - og det bliver jeg mobbet med. Jeg trøster mig med, at det statistisk må vende, og at vi nu burde få 5 – 6 år, hvor der vil være brug for både parasol og solcreme.

Dagen startede med gratis morgenkaffe og rundstykker sponseret af ICV og Bageriet Ingeborg. Regnen var holdt op, og både kaffe og rundstykker forsvandt som dug for solen. Den var lige ved at komme frem, da Borgmester Arne Boels kom og åbnede markedet. Han fik både en cykelstisang - og en meget speciel gave – en ”A-udgave” af Vestvendsyssels cykelstinet. Borgmesteren roste byen for initiativ og virkelyst, og både Vrå bryghus, Rugbrødsbageriet, Arne Andersen og slagterigrunden – og den nye skole fik et ord med på vejen. Arne Larsen-Ledets sang om Børglums, Løkkens og Vrås store ønske: det sidste stykke cykelsti – og Borgmesteren lyttede.

Derefter var der uddeling af Vrå-Prisen. Det blev Arne Andersen, der fik den flotte hædersbevisning – Den lutspillende gris, lavet af Figursmeden - Leif Christensen.

Erik Rasmussen fra VBE overrakte prisen og sagde i motiveringen blandt andet:

 Navnet ”Arne Andersen Vrå A/S” forbinder alle med tillid og godt arbejde. Man må sige, at Arne Andersen har sat et stort aftryk på Vrå´s udvikling – både når det gælder initiativ, uddannelse af medarbejdere, beskæftigelse og godt håndværk.

Arne beskæftiger i dag ca. 145 medarbejdere, mange fra nærområdet, og han har altid haft en evne til at samle gode medarbejdere omkring sig. Det er blevet til mange store byggerier i Vrå – det foreløbigt sidste på slagterigrunden. Der var jubel i Vrå, da det blev kendt, at det var Arne havde købt det, der var lige ved at blive byens sorte firkant…naturligvis for at lave en forretning…men helt sikkert også med Vrå i hjertet. 

Så fra at være et tomt, goldt og grimt industrikompleks lige midt i byen, er området nu forvandlet til et smukt, attraktivt og centralt beliggende bolig - og butiksområde. En kæmpe gevinst for Vrå og vrå midtby.

Hans iværksættergen er legendarisk, og hans initiativ og virkelyst har vi i Vrå nydt godt af i mange år. Det er derfor med glæde vi i år har valgt at overrækker årets store æresbevisning - Vrå-prisen 2019 til….Arne Andersen. 

Så gik det slag i salg og egentlig rimeligt indtil regnen kom. Arrangørerne var trætte af det, og sparkede lidt i vandpytterne. Men vi prøver igen, sagde Arne Larsen-Ledet med vand i håret…og vi er overbevist om, at vi næste år vil få en del problemer med solskoldninger.

LL

Billedtekst. VBE havde lavet en gave til Arne Boelt – et cykelsti kort med glimt i øjet - og et helt tydeligt signal…hvor det går galt for cyklisterne der hvor cykelstien mangler…

Billedtekst: Erik Rasmussen fra VBE overækker Vråprisen til Arne Andersen Billedtekst: Billedtekst:Kirkerne var gået sammen om at leje en hoppekirke. Her er sognepræst Henrik Bang-Møller ved kirken – endda i fuld ornat.

Billedtekst: Petit lavede en festlig modeopvisning…

Billedtekst: Midt på formiddagen var der rigtig mange markedsgæster…

Billedtekst: Underholdningsorkesteret Vendia spillede sange til ære for solen, men til sidst måtte også de krybe i ly.

Lunden blev nurset

I lørdags var der ”Gå-med-i-Lunden-dag”, og tæt på 20 håndgangne mænd og kvinder kom topbevæbnede…for at tage livtag med de lidt for hurtigt voksende gevækster.

Efter kaffe og rundstukker var både blodsukker, humør og motivationen helt i top – og så gik det løs

Lene og Mads Thomsen kom med container – og ellers bestod den grønne brigades bevæbning af grensakse, håndsave, skovle, spader, motorsave, buskryddere – og så var der manden med leen - Lars Erik, og han kunne bruge den.

Det var især skråningerne ned mod Elbækken, der blev taget under kærlig behandling, men også området ved redskabshuset fik en ordentlig omgang.

Vrå Beboer- og Erhvervsforening var rigtig glade for dagen, og det fine fremmøde. Det var hyggeligt, og samtidigt blev virkelig gået til det grønne. Arbejdsdagen sluttede kl. 13, og her var Kaj Olsen fra VBE klar med velfortjente – og velstegte Lunden-grillpølser.

En super dag, sagde Finn, Ivan og Kaj samstemmende. Vi er både glade og taknemmelige, og vi vil gerne lave endnu en arbejdsdag engang i efteråret.  / LL   Billedtekst: Her er lørdags-Lundenholdet samlet foran genforeningsstenen

 

Cykelstiindvielse Vrå – Børglum

Nu står den nye cykelsti færdig mellem Vrå og Børglum, og det blev både fejret lørdag den 4. maj og mandag den 6. maj med festlig indvielse.

Om lørdagen mødtes næsten 200 borgerne fra omegnen ved This’ Auto, hvor den nye cykelsti skulle indvies.

Underholdningsorkesteret VENDIA spillede op og politikeren Børge Bech klippede snoren, hvorefter turen gik mod Børglum gl. skole.

På den gamle skole var der sang og musik, da underholdningsorkesteret igen stod klar, og indvielsen blev også fejret med sodavand, øl fra Vrå Bryghus, sandwich fra Meny og godteposer til børnene fra kommunen.

Der var god stemning iblandt folkene og solskin for oven, og der blev holdt taler af både Børge Bech og Arne Larsen Ledet.

Bag den festlige indvielse står samarbejdet mellem Løkken borgerforening, foreningen Børglum og omegn, Vrå beboer- og Erhvervsforening og Hjørring Kommune.

Mandag den 6/5 var det børnenes tur, og her blev den nye cykelsti på Vråvej mellem Vrå og Børglum indviet af 5., 6. og 7. klasse fra Vrå skole.

De ca. 160 elever cyklede fra Vrå skole og da de nåede skilningen mellem den nye og den gamle cykelsti klippede Mathias fra 7., den røde snor så eleverne kunne passere og cykle videre til Børglum gl. skole.

Trods det lidt dårlige vejr om morgen med regn og vind, lysnede det op og solen kiggede frem, da eleverne kom til Børglum.

Sikkerheden var også helt i orden, alle eleverne havde medbragt deres cykelhjelm, og skolepatruljen var med til at få eleverne sikkert over vejen. Eleverne fik uddelt ’goddiebags’ fra kommunen med bl.a. refleksveste, klistermærker bolsjer og vand, herefter spiste de frokost, og Hjørring Kommune gav kage og frugt ved samme lejlighed.

Eleverne var i godt humør, der blev leget cykellege, grinet og snakket i de hyggelige omgivelser på Børglum gl. skole. Indvielsen for Vrå skole er lavet af Hjørring Kommune, med hjælp fra ungdomsforeningen Nemiziz, som lavede ballonsøjler til begivenheden.  /  af: Hanne Helene

Lykkeposen er kommet til Strømgade i Vrå

Lykkeposen er kommet til Strømgade i Vrå

Alt for meget mad går til spilde, siger personerne bag Lykkeposen. Det vil vi gerne gøre noget ved – og gøre en forskel ved distribution af overskudsvarer til gavn for alle i Vrå, Løkken og Brønderslev området.
Vi har indgået aftale med Super Brugsen i Vrå, Meny og Aldi i Løkken - og Rema i Brønderslev.
Vi henter butikkernes overskudsvarer, som vi pakker i en pose, der kan hentes i vores åbningstid.
Det er mandag og onsdag fra kl. 19.30 – 20.00 samt fredag fra kl. 15.30 -16.00.
Varen er gratis. Dog skal du give 15 kr. pr. pose, som dækker udgifterne til at holde projektet i gang. Posens indhold vil variere fra gang til gang, da vi aldrig ved, hvad butikkerne har til os.

Vi har oprettet en Facebook gruppe ”Lykke Posen”, hvor vi lægger billede af dagens varer, som du kan bestille. Du er også meget velkommen til at besøge os i åbningstiden.
Vores projekt er non profit, og udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft - og vi får ikke kommunalt støtte. 
Vi vil gerne træde nye stier, og vi tror vi med vilje og gå-på-mod kan få det til at lykkes.

Vi vil gerne have sponsorater – men kun i form af ting, der kan puttes i poserne – ikke penge. Tingene som vi får doneret vil kunne ses i Strømgade 1. Så hvis du har et køleskab i overskud og på sigt måske en god aftale om finansiering af en bil, så kontakt os endelig på tlf.: 24231250 eller besøg os i butikken, siger de to initiativtagere.

Vrå har ry for at rumme mange frivillige – mange ildsjæle, og man må sige, at det her initiativ bekræfter det. Formålet er godt og indlysende, og man fornemmer virkelig engagement og entusiasme hos de to Lykkepose-initiativtagere, der allerede nu har fået god opbakning fra mange sponsorer. / LL

Det er her Lykkeposen har til huse i Strømgade 1.

…og her Lena Pedersen klar bag poserne…

….og her det overskudsmad, der var  i en af fredagens poser….til kr. 15,-

Søndag d. 31. marts skal man ikke have sin gamle jakke hængende i kommunens læbælte – ej heller have sin plæneklipper vinterparkeret i vejgrøften …for så er der en risiko for, at de forsvinder. Det er nemlig dagen, hvor Danmarks Naturfredningsforening og Vrå Beboer- og Erhvervsforening arrangerer affaldsindsamling i Vrå og omegn fra 10 – 13.

Det hele begynder ved Stationen/Vrå Bryghus kl. 10.00, og her vil man få at vide hvad man gør – hvordan – og hvor.

Der rig mulighed for at få meningsfuld motion, og også mulighed for at tage ungerne med og lære dem om hvordan man opfører sig, når det handler om affald.

Mads Thomsen vil lave sækkeopsamling, og når man kl 13.00 er færdige, er SuperBrugsen klar med en øl/sodavand og en hotdog til affaldsindsamlerne – og det er vist lige hvad man trænger til. / LL

Ny sognepræst i Vrå og Em sogn.

Menighederne i Vrå og Em har længe været uden en fast ansat præst. Da Kristine Folmer-Marstrand blev sygemeldt og senere opsagde sin stilling som sognepræst i Vrå og Em, havde vi en tid skiftende vikarer til at varetage de kirkelige handlinger, og i foråret 2018 blev Kristian Brogaard konstitueret i stillingen. Han kunne desværre på grund af bopælspligten ikke fastansættes, og da han pr.1.januar 2019 fik fast ansættelse i Brønderslev, blev stillingen straks slået op. Gennem hele ansøgnings- og ansættelsesforløbet har vi haft Mogens Lindhardt Pedersen konstitueret, hvilket har været en stor hjælp og glæde for os.

Der kom adskillige kompetente ansøgere til stillingen, men efter flere samtaler og prøveprædikener var der bred enighed om, at det var Henrik Bang-Møller, vi skulle have til Vrå. Henrik kommer fra en stilling i Skagen og Hulsig, hvor han har været præst i næsten 20 år, og nu følte han, det var på tide at søge nye udfordringer.

Udover jobbet som sognepræst har Henrik i alle årene været en ivrig debattør i bl.a. Kristeligt Dagblad og Nordjyske, og de mange kronikker og debatindlæg er sikkert medvirkende til, at han også er at finde i Den blå Bog.

Han har meget på hjerte, både når han skriver, og når han taler, og vi kan uden tvivl se frem til at få en præst, som vil interessere sig oprigtigt for de mange ting, der sker i Vrå.

Familien består udover Henrik selv og hans kone Jeanette også af 4 børn, hvoraf den yngste går i 8.klasse, så der bliver masser af liv i den gamle præstegård, og i kirken vil vi få en præst, som er i stand til at nå ud til alle.

Henrik og familien flytter til Vrå d.15.april, og skærtorsdag, d.18.april indsættes han som sognepræst i Vrå og Em. I Em er der indsættelse kl.9 og i Vrå kl.10.30, og efterfølgende er der frokost og velkomst i Vrå Sognegård.

Hvis man ønsker at deltage i frokosten, er det af hensyn til maden nødvendigt at tilmelde sig senest mandag d.8.april til Grete Dybro, tlf.24266234.

Pga. præsteindsættelsen udgår skærtorsdagsnadveren kl.19.

Borgermøde om planer for skole, børnehus og nye byggegrunde i Vrå

Hjørring Kommune inviterer alle interesserede til at høre om planerne for Vrå Skole og Børnehus samt udstykningen af nye byggegrunde ved Galgebakkevej. 

Hjørring Kommune inviterer til informationsmøde torsdag den 7. marts kl. 19-21 i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå. Der er gratis kaffe og kage til alle fremmødte.

På mødet vil projektledelsen for Vrå Skole og Børnehus informere om det kommende byggeri og præsentere skitserne. Der er fra arkitekter og projektledelse lagt stor vægt på at skabe et tæt samspil mellem inde- og uderum, og det er tanken, at placeringen mellem mark og skov skal inspirere til læring på nye måder. Der skal desuden formes et spændende landskab i tilknytning til det nye byggeri.

Vrå Skole og Børnehus bygges sammen med Idrætscenter Vendsyssel og vil ud over skole, børnehave og vuggestue også huse Vrå Bibliotek, Hjørring Musiske Skole og Vrå Ungdomsklub. Hjørring Kommune ønsker hermed at skabe et nyt samlingspunkt i byen, hvor alle uanset alder og interesser er velkomne, og hvor grænserne mellem læring, kultur, idræt, bevægelse og fritid bliver flydende.

På mødet vil kommunens Grundsalg desuden fremlægge planerne for et område ved Galgebakkevej, hvor der i løbet af foråret åbnes for salg af nye byggegrunde.

Læs mere om Vrå Skole og Børnehus på www.vråskoleogbørnehus.hjoerring.dk 

”Mulighedernes Huse” udstiller i Uhrenholdts Gård

Vrå har ry for at være kommunens kulturby, og byen har meget at byde på, når det handler om etablerede kunstnere. Men Vrå har også meget at byde på, når det handler om bredde – og eksperimenterende amatørkunstnere.

En af kunstgrupperne kalder sig ”Mulighedernes Huse”, og søndag d. 3 marts kl. 10 – 16 holder man udstilling i Uhrenholdts Gård – vist den 15. i rækken.

I år kan man møde Birgitte Weiergang med keramik, Birthe Kristensen med malerier, Conny Thomsen med malerier, Gunhild Duun med malerier, Gerda Randorf med malerier, Per Nissen med keramik og malerier, Gerda Jensen med malerier, Anne Margrethe Lyng med malerier, Lisbeth Gårdbo med glas – og Kurt Thomsen med smykker. Der er lagt op til en spændende, varieret og hyggelig udstilling på det stemningsfyldte kornloft, hvor man også kan købe kaffe, te, vin og kage til næsten under fremstillingsprisen - og gruppen håber mange vil kikke ind. / LL

VARMEPRISEN STIGER I 2019

Vrå varmeværks budget for 2019 medfører desværre en væsentlig stigning i forbrugsprisen. Prisen pr. MWh hæves fra kr. 350,00 til kr. 515,00 en stigning på kr. 165,00 pr. MWh hertil skal så lægges moms. Omregnes stigningen til årsforbruget for et hus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh udgør stigningen inkl. moms      kr. 3733,00.

Har man deltaget i de senere års generalforsamlinger, eller fulgt lidt med i medierne, kan det ikke komme som den helt store overraskelse at der ville komme væsentlige prisstigninger til fjernvarmeforbrugerne i 2019.

Der er godt 400 fjernvarmeværker i hele landet, heraf er ca. halvdelen kraftvarmeværker hvilket betyder at man udover at producere varme også producere el. Kraftvarmeværkerne har kunnet vælge at producere el eller modtage et såkaldt grundbeløb for at stå til rådighed med elproduktion når der har været behov herfor. Det har været kendt fra grundbeløbets indførelse at ordningen ville ophøre ved udgangen af 2018.

Vrå varmeværk har siden 2015 kun stået til rådighed med elproduktion og årligt modtaget et grundbeløb på ca. 4,5 millioner kr. Bestyrelsen i Vrå varmeværk, har i henhold til lovgivningen, brugt dette beløb til at nedbringe forbrugsprisen, således vi igennem de senere år har været mellem de 10 billigste varmeværker i hele landet. Vi må nok forvente at vi med de nye priser vil komme til at have en gennemsnitspris af samtlige godt 400 varmeværker.

Vrå varmeværk blev i juli måned pålagt at stoppe aftag af varme fra GønGas Vrå, men efter en fornyet projektbehandling er denne forsyning nu genoptaget og vi har budgetteret med en besparelse på ca. 1 million kr. ved denne leverance.

Bestyrelsen arbejder for tiden med et projekt om etablering af et varmepumpeanlæg hvor energien i lighed med vores solvarmeanlæg jo er gratis.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at varmeværker hele tiden er underlagt de forudsætninger som bliver vedtaget i Folketinget. Varmeværker er således omfattet af princippet om hvile i sig selv, budgetter og regnskaber skal altid ende i 0.

Mvh. Ivan Larsen / Formand Vrå Varmeværk

Stor gevinst i Petit i Vrå

Ordet ”Petit” er fransk, og betyder: ”Lille” – men derfor kan gevinsten godt være stor – og det var den i Vrå forleden.

Der var højthumør og champagne, da den nye ejer af Petit i Vrå,   Lene Hjermitslev og hendes butiksbestyrer Inge Røhr Klemmensen kunne aflevere en skattefri gevinst på kr. 75.000,- Det var Sonja Jensen fra Harken, der var den heldige vinder. Hun har i en del år haft et halvt lod i Varelotteriet, og havde nær tabt vejret, da hun blev ringet op.

Kr. 75.000,- lige før jul er ikke at kimse af. Men selv om Sonja har vidst det i nogle dage, havde hun endnu ikke tænkt over hvad pengene skal bruges til. Men hun var sikker på, at Sparekassen Vendsyssel vil passe godt på dem indtil hun har tænkt færdig. Hun luftede godt nok en mulighed eller to – men det var udenfor referat.

LL / Billedtekst:

Her den glade vinder Sonja Jensen – og de næsten lige så glade Varelotterisælgere Inge Røhr Klemmensen og Lene Hjermitslev.

SMS- Hjertestartergruppe på vej

Hvis man er med i en hjertestartergruppe, får man en SMS når 112 får melding om hjertestop i ens område. Ofte kan man være fremme med hjertestarter og yde livreddende førstehjælp, før akutbil og ambulance, og der er rigtig mange eksempler på, at SMS-hjertestarterløbere har reddet liv.

En gruppe, der skal dække Vrå, Poulstrup og Serritslev og omegn, er ved at være etableret. Man er 13, men vil gerne være flere. Derfor har Betty Bjerre, Poulstrup, Michael Jensen, Serritslev og Christian Krabsen, Vrå - inviteret til Hjertestartermøde i Idrætscenter Vendsyssel torsdag d. 6. december kl. 19.00

Så bor du i området og er klar til at redde liv, så kom endelig, siger Christian Krabsen – også selv om du evt. mangler et kursus. Det finder vi en løsning på.

LL / Billeder: Her det område man søger flere hjertestarterløbere i og et billede af Christian Krabsen, der er en af initiativtagerne til mødet.

Musik – og jul i Den gamle Stationsby

Kære folk i Vrå og omegn.

Hele Uhrenholdtholdet ønsker dig glædelig jul og godt nytår – og samtidigt løfte sløret for musikprogrammet for første halvdel af 2019:

18.1. Mikael K…..han behøver ingen nærmere præsentation

15.2. Fairi Hill…En ny nordjysk konstellation, der spiller Irsk og skotsk musik..

15.3. Bastard Bluesband….og de spiller blues, så ikke et øje er tørt…

PS.  Vi har stadig ledige billetter til en super aften med De galvaniserede Leoparder nu på fredag d. 23.11….Ring til Kirsten på 71173411

Og husk endelig, at vi har Julemarked i Uhrenholdts Gård lørdag d. 1. december fra kl. 11.00

….trailermarked i baggården fra kl. 9.00..og SuperBrugsen holder medisterfestival..og er klar med 1,6 tons hjemmelavet kvalitetsmedister til næsten ingen penge.

De Galvaniserede Leoparder i Uhrenholdts Gård

De Galvaniserede Leoparder er et nordenfjords musikalsk sammenrend med hang til irsk/skotsk inspireret folkemusik – udført i såvel irsk/skotske som dansk/vendsysselske udgaver.

DGL er en direkte udløber af et kirkekor, hvorfor koralharmonisering stadig præger mange af deres værker – skønt de lyse klare drengestemmer har fået en mere moden klang – måske grundet mådeholden indtagelse af malt whisky og sort øl.

Ud over de fire stemmer er instrumenteringen guitar, bas, ukulele, banjo, mandolin og harmonika.

DGL består af 4 modne mænd, stadig i deres bedste alder – den ældste endnu med pandehår.

De tre er ægte vendelboer – den fjerde skabshimmerlænding på tålt ophold.

Repertoiret har bevæget sig lidt væk fra koralbogen, og består nu bl.a. af etniske sange fra Hirtshals, Tylstrup, Gallway og Em, skrevet af lokale egnsdigtere som Hausgaard, Memphis, Grønbech og Lilholt. Der er romantiske ballader, der er instrumentale finurligheder, der er tenderende rock forsigtigt lånt fra et populært skotsk band, og der er ægte irske pubsalmer groft stjålet direkte fra et aldrende irsk band. Det emmer af Guinness og whiskey.

Uhrenholdts Gård

Fredag den 23. november kl. 19.30

230,- kr. inkl. let anretning

Billet bestilling: tlf. 71 17 34 11

Vrå-Revy med spisning i ICV

Samarbejde er vejen frem, siger et gammelt mundheld – og det er lige hvad Vrå Amatørteater og ICV gør. De to sidste aftner revyen spiller – torsdag d. 11, og fredag d. 12.  kan man købe en ”special for you” Revy-menu i ICV. Det bliver en buffet bestående af en masse lækre retter. Den koster kr. 150,- og det endelige indhold holder Morten & Co. ind til kroppen. Men du kan godt skrive, at ingen bliver skuffede, siger Morten med et revyglimt i øjet.

Revyfolket øver på fuld tryk, og instruktør Anne-Mette Nors er ved at have udvalgt de numre, der kommer med i Vrå-Revyen 2018. Hvem der hyldes – og hvem, der er lidt i vridemaskinen er indtil videre en hemmelighed, men en har da hørt en fugl synge om, at Danske Bank, den varme sommer – og vist også Vrå-lægerne er under behandling?

Billetter kan kun købes over nettet. Man kan gå ind via  www.datsbilletten.dk - og hvis det kniber, må man lige spørge en lidt mere datakyndig om hjælp. Og lykkes det ikke, kan man alle hverdage mellem 18 og 19 ringe til Amatørteaterets nødtelefon 29 85 13 30 - og Lisbeth Bak vi være klar med hjælp.

En god revy begynder med en god menu.

LL / Billedtekst: Morten & Co har gang i Revy- gryderne – og man garanterer, at ingen bliver skuffede

Vrå Revy med tradition og fornyelse.

Overskriften er bred, men ingen ved om den dækker indholdet i revyen thi kun skuespillere, instruktør og kapelmester ved noget om det…nå, ja og så tekstforfatterne. Men det man ved, holdes ind til videre tæt til kroppen. Overskriften dækker i højere grad over billet logistik, Revy-menu i ICV osv.

Billetter til revyen skal i år købes online…altså over computeren. Man behøver ikke være IT-ingeniør, maskinmester eller i familie med Bill Gates for at finde ud af det. På www.datsbilletten.dk – kan man købe sin billet på alle tider af døgnet. Hvis det kniber kan man givetvis få hjælp af børn og børnebørn – eller naboen.

Man har fra selv ikke rutinerede brugere hørt, at det er ikke så svært. Men det er godt at vide at der på hjemmesiden er et ”billede” til hver af vore 6 forestillinger, siger Lisbeth Bak, der er formand for VAT. Man skal så klikke på billedet med den dato, hvor man ønsker sin billet….og så kan man se, om der er billetter tilbage.

Men vi er klar med back-up, siger revyfolkene, der ikke vil svigte sine trofaste kunder. Man har oprettet en ”hotline-nødtelefon”, så man på alle hverdage mellem kl. 18.00 og 19.00 kan ringe til teatrets telefon 29 85 13 30 og Lisbeth Bak vi være klar med hjælp. Man kan også sende en mail til vraaamatoerteater@gmail.com og få svar inden for 24 timer.

Det er også nyt, at man i år laver en eftermiddagsforestilling. Det er søndag den 7. oktober kl. 15.00 – og den er der allerede stor efterspørgsel på. Og så til noget, der er blevet en tradition.

Torsdag d. 11. og fredag d. 12. oktober er der mulighed for at starte aftenen med en lækker Revybuffet i Idrætscenter Vendsyssel, til kr. 150,- kr.  Buffetbilletter kan købes i cafeen i Idrætscenter Vendsyssel - eller man kan sende kr. 150,-  kr via mobilpay 15 695 og skrive: Revybuffet + dato (11/10 eller 12/10) i teksten, så gælder kvitteringen som spisebillet..

Det var så fornyelserne, og man kunne så spagfærdigt spørge: Er der slet ingen traditioner: Jo, siger revyfolkene. Der er mange….og en af dem er, at Lindy er med.

LL / Billede : Endnu engang er det Anne-Mette Nors, der er instruktør og Andreas Svaneborg, der er kapelmester

 

Musikprogrammet i Uhrenholdts Gård er på plads.

Traditionen tro er der 6 musikaftner hen over efterår – vinter – forår.

Sådan er det også i år, hvor man 7. september lægger ud med det Danmarksberømte ”Kejser Larsen Band”. I skrivende stud er der stadig billetter tilbage, siger Arne Larsen-Ledet. Vi har bokset med at få fat på Kejseren, og tror håber, at folk fra Vrå og omegn vågner af sommerdvalen. Det er helt sikkert noget at komme efter.

26. oktober kommer McGuennies  – 23. november er det gavtyvene ”De galvaniserede Leoparder” -  18. januar den lokale trubadur ”Michael K”  –  15. februar ”Fairy Hill” – og 15. marts får det gamle kornloft besøg af ”Gammelgaards Bluesband” I Vrå kalder vi det ikke en intimkoncert, men en tæt-we-koncert, hvor vi man i gode rammer og godt selskaber er meget tæt på musikerne. /LL

Det er nu på lørdag barnet fejres, og det hele starter kl. 13, hvor Borgmester Arne Boelt holder åbningstale. Men hvad var det, der skete for 50 år siden?

Det var forfatter Carl Scharnberg, der i 1968 fik den ide, at børnene skulle have deres egen legeplads, deres egen jord.  I ”Leksikon for det 21 århundrede” står der

Børns hverdag og virkelighed var også et spørgsmål, der optog Scharnberg. I 1968 fik han ideen til Børnenes Jord i Vrå – et fristed for byens børn og unge. Den tidligere skoleinspektør, Jørgen Jensen, og hans kone, Anna, købte et stykke jord og forærede det til børnene i Vrå, og så gik Vrås børn og voksne sammen om at skabe en anderledes legeplads. Tankerne bag og måden Børnenes Jord blev til på har Scharnberg beskrevet i bogen «Børnenes Jord» Børnenes Jord i Vrå, der eksisterer den dag i dag, gav inspiration til at oprette lignede steder rundt om i Danmark.

Det er altså et ganske særligt sted, det er en helt unik legeplads, der på lørdag fylder 50.

De sidste år er det gået op og ned med livet på den dejlige plet. Det har været vanskeligt at få lavet en bestyrelse – men det er lykkedes. Heldigvis, for det er unika og en del af byens DNA.

Der er garanteret masser af action på fødselsdagen. Man har rystet den gamle fødselsdagspose godt og grundigt, og har lejet 6 forskellige forlystelser, hoppeborge m.m. til forskellige aldersgrupper – og alle forlystelser vil være gratis.

Bliver blodsukkeret lavt, kan man besøge den legendariske cafe, der er klar med velkomponerede donerede lagkager med mere – og vil man vinde, kan man gøre det i den lige så legendariske tombola, hvor vælter i gevinster

Dansegruppen ”Art og Dance” kommer på besøg, og efter opvisning inddrages børnene fra Vrå i showet.

Alt det man har lært kan så afprøves på Diskotk-BJ – og inden det går løs, kan man blive disco-stylet i Teatersminkeriet back stage i Hønsehuset.

Kl. 18 kan man købe aftensmad til fødselsdagspris – og kl. 19 er der koncert med det Vendsysselberømte - og  næsten lokale rockorkester Smokehouse.

Godt, der kom lidt vand, siger BJ-folkene. Nu kan vi følge planen og slutte fødselsdagen kl. 22 med et kæmpe festfyrværkeri. /  LL

Vrå Marked med bryggeriåbning

Vrå blev skabt da jernbanen i 1871 trak sit spor op gennem Vendsyssel. Før det skete, var egnens store marked ved Lille Nygård i Årup.

Carl Klitgård beskriver det sådan her:

Markedet nævnes allerede i 1707, og det menes at være opstået som et selvgroet marked, hvor ”skovboerne” fra herredets østlige egne kom for at bytte varer som ubeslåede vogne, træsko, og hjul med tørfisk, korn og pottemagervare m.m.

Man finder næppe hjul af træ eller tørfisk på Vrå Marked, men alligevel er der fælles træk. Dengang var det folk fra forskellige egne, der mødtes. I Vrå er det folk fra land og by der mødes for at opleve en hyggelig blanding af gode tilbud i butikkerne, uimodståelige sjældenheder hos kræmmerne, underholdning, musik, og mange muligheder for at få lidt mad og drikke. Og netop muligheden for at få noget at drikke er i år meget større.

Vrå Bryghus slår dørene op, og er klar med deres første Vrå-øl. Den er godt nok lavet på Løkken Bryghus, men det er Vrå bryggere, der står bag.

Guitarist Ole Albrechtsen underholder ved Bryggeriet fra 10.15 – og kl. 11 vil Arne Larsen-Ledet og Erik Balle sige et par ord. Derefter kommer Flyvestation Ålborg Brassband og spiller musik for messingblæsere, og de afløses kl. 13 af Ålborg-Frederikshavn Pipeband, der underholder med skotsk sækkepibemusik. Det kommer altså ikke til at gå stille af, når den nye Vrå-øl præsenteres – og vi kan allerede afsløre, at den er særdeles velsmagende. Sparekassen Vendsyssel var nemlig sponsor for smagsprøver på den nye Vrå øl, da PostNord Danmark Rundt kørte gennem Vrå…og der blev nikket anerkendende.

Hele Jernbanegade, Østergade ned til Mejerigade, og Uhrenholdt vil summe af liv, og mangt en god handel venter.

Der er gratis morgenkaffe fra ICV og rundstykker fra Bageriet Ingeborg. Sparekassen Vendsyssel og Vrå Varmeværk kommer med en udfordrende ”hop i elastik-maskine”, Børne karrusellen vil snurre lystigt, VBI og Preben Olsen er klar med frydefulde frankfurtere …og kræmmerne er klar med det man lige savner – og klar til en rask handel.

I Uhrenholdts Gård finder man markedets svar på Münchens Bier Garden og det kendte band ”Rockstop” spiller op på store scene…foran de tætpakkede borde under lindetræerne.

Der er meget mere end det her – f. eks mulighed for at se Vrå fra oven i helikopter - og der er kun et at gøre, siger arrangørerne, Vrå Beboer- og Erhvervsforening: Sæt kryds ved lørdag d. 11. august. Læg et par..in ålt for bette…. sedler i tegnebogens hemmelige rum, og kom til Vrå Marked. Her møder du gamle bekendte, her laver du årets bedste handel, her venter varme pølser, køligt øl – masser af musikalske oplevelser - og ikke mindst godt selskab.

LL / Du vil helt sikkert møde de her tre -  Henrik Boll, Ole Mønsted og Erik Balle – alle fra inderkredsen i Vrå bryghus. Her har de travlt med at servere Vrå-øl, da PostNord Danmark rundt kørte gennem Vrå

Der er markedsstemning i gaderne, og hyggeligt i markedets musikalske oase – Uhrenholdts Gård

Danmarks største cykelløb gennem Vrå

PostNord Danmark Rundt er Danmarks største cykelløb, og løbets første etape afvikles i Nordjylland onsdag den 1. august.

Sparekassen Vendsyssel er en af sponsorerne og det er lykkedes at få løbet igennem flere af byerne med SvarV-afdelinger - nemlig Brønderslev, Vrå, Pandrup og Brovst.

I Vrå passerer feltet direkte gennem hjertet af byen, hvor der køres en særlig Sparekassen Vendsyssel-spurt foran hovedkontoret i Østergade. Det sker omkring kl. 12.50, men allerede fra kl. 12.00 gælder det om at stå klar, når løbets reklamekaravane passer forbi og uddeler reklamegaver fra løbets forskellige sponsorer – og Sparekassen Vendsyssel byder på lidt til ganen.

Vel er det ikke Tour de France…men det er ”Tour de Danmark”…og Østergade vil være et godt sted at stå. Det går rasendes hurtigt. De cykler hurtigere, end politiet tillader – og det er netop en af oplevelserne.

LL / Billedtekst: Der er Sparekassen Vendsyssel spurt i Østergade, så det vil være et godt sted at stå…

Vrå Varmeværk

Prisstigning og ændring af regnskabsår

Bestyrelsen har i samarbejde med vores revisor udarbejdet budget for den kommende periode. Det bliver som forventet nødvendigt at hæve prisen. Den fremtidige pris vil blive på kr. 350,- pr. MWh. En forholdsvis stor stigning fra de nuværende kr. 200,- pr. MWh. Prisstigningen skyldes dels at prisen i indeværende år burde have været højere idet der har været en mindre produktion på solvarmeanlægget, et større varmesalg idet maj og juni måned er medregnet. Endvidere har vi budgetteret med en højere gaspris i den kommende periode.
På trods af stigningen vil varmeprisen i Vrå dog fortsat være en af de laveste i Nordjylland.
Varmeværkerne er med virkning fra 1. januar 2019 pålagt at omlægge regnskabsåret således, at det følger kalenderåret. Budgettet som ligger til grund for den nye varmepris gælder derfor kun for perioden fra 1/7 til 31/12 – 2018.
Bestyrelsen Vrå Varmeværk

Vrå Marked med nyheder.

Lørdag d. 11. august er der Vrå Marked, og i år er der flere nyheder på programmet. Rammerne er som de plejer. Butikkerne har gode tilbud, og man håber firmaer, foreninger og kræmmere fylder hele Jernbanegade og vestenden af Østergade.

Der er morgenkaffe og rundstykker kl. 9.00, og traditionen tro kommer borgmester Arne Boelt kl. 10. og åbner markedet - og i markedsoasen Uhrenholdts gård, er der musik og ”Biergarden” fra kl. 12…og ikke at forglemme Vrå bryghus, der officielt åbner netop på markedsdagen.

Sidste år efterlyste vi kandidater til ”Vrå’s stærkeste mand”..med flere dicipliner - og kun én meldte sig.

Men vi giver ikke op. I år aflyser vi de vilde ting, der har noget med rå muskelkraft at gøre…Vi prøver at bløde konkurrencen  lidt op. Men lidt vildt skal det være, og beholder den ene disciplin…og den er både for mænd og kvinder: Hvem kan lave det højeste ”primatskrig” målt i decibel….med risiko for knuste ruder i midtbyen. Man deltager på eget ansvar…og med egne stemmebånd, og tilmelder sig på vraa.beboer.erhverv@gmail.com.

Sidste år forsøgte vi os med tilbud om rundflyvning, men vejret kom på tværs. Det gør det forhåbentligt ikke i år, og ”Helikopter Jonas”, der er kendt fra rundflyvning i Løkkenområdet, er klar til at prøve igen. Altså bliver der i år mulighed for at se Vrå og omegn fra 350 m. højde.  Der er plads til 3 passagerer, og det koster kr. 350, - pr sæde

Et er sikkert: Det er lørdag d. 11. august land og by mødes i Vrå, og utallige gode handeler og oplevelse venter.   / LL

Vrå Beboer- og erhvervsforening håber på godt vejr – og godt med gæster…

Hvem skal have Vrå-Prisen 2018?

..kom med et begrundet forslag til VBE

Det er i sandhed en stor æresbevisning, at blive udvalgt til modtager af Vrå-Prisen.

I den gamle fundats står der:     Hvert år i august måned uddeles Vrå – Prisen til:

en person, en forening, en virksomhed, en institution eller andre

der har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har fået Vrå på landkortet - har gjort det bedre, og sjovere at bo i Vrå og omegn.

Kravene er store, - indrømmet…og man indstiller ved at indsende et begrundet forslag til Vrå Beboer- og Erhvervsforenings sekretær Dorthe Kokholm Jacobsen, Grundtvigsvej 9, 9760 Vrå - mail: vraa.beboer.erhverv@gmail.com  senest 1.8. …ved solnedgang.

Vrå Beboer- og Erhvervsforenings bestyrelse afgør herefter, hvem der skal modtage Vrå – Prisen.

Den blev indstiftet i 2010, og her var det Kirsten og Jørgen Bombæk, der fik æren. I 2011 var det Ejnar Toft, i 2012 Pia og Søren fra Højskolen, i 2013 Uhrenholdtfolkene, i 2014 blev prisen ikke uddelt, i 2015 blev det Arne Larsen-Ledet,  i 2016 blev det bestyrelse, ledelse og personale i ICV, og i 2017 var det Sparekassen Vendsysselder fik Den lutspillende Gris – kreeret af Leif Christensen.  Og hvad sker der så i 2018?

Hjælp os med det, og send dit forslag. Udnævnelsen sker på  Vrå Marked lørdag d. 11. august. LL  /  Her er den flotte lutspillende gris – og at at få den, er en stor æresbevisning..

 

I Love asphalt.

Overskriften stammer fra et klistermærke man sidst i 60 -erne kunne købe og sætte på sin Fiat 500 eller NSU Prinz 4…begge udstyret med tocylindrede motorer på ca. 28 heste…

Os der husker de to ikoniske køretøjer ved, at det var en grov overdrivelse – og det var joken.

Nu bruges i en helt andens sammenhæng. Vejen ind til Løkken-Vrå Nærradio, Børnenes Jord, Hønsehuset og Vrå Tennisklub har i mange år lignet et hullet kludetæppe, men i forrige uge skete der noget. Der blev lagt nyt asfalt på..”noren uk” – og det var netop hvad brugerne i mange havde ønsket.

Hjørring Vandselskab har – ud over nye kloakker - lavet en sandfangssø 50 m nord for Hønsehuset, og den skal nok tømmes ca. hvert 6 år.

Det vil ske med en lastbil i sværvægtsklassen, og man vurderede, at den eksisterende asfalt ikke kunne holde. Derfor blev vandselskabet part i sagen.

Nord for hønsehuset har der i mange år været en parkeringsplads med stabilgrusbelægning – og ikke sjældent lignede den et månelandskab….dog med den forskel, at der her var vand i hullerne.

Derfor søgte VAT og Hønsehuset, der hører under Hjørring kommune og ”Hjøring Hallerne” om midler til at få den bøvlede p-plads asfalteret – og man sagde sør’me ja….og det aktuelle antal kvadratmeter udløste et beløb på kr. 22.000,-

Samarbejde og sund fornuft  gjorde, at de blev laget oveni de penge Hjørring Vandselskab måtte bruge for at forstærke asfalten ned  til sandfangssøen – og så var der pludselig penge til at få alfalt på ”noren uk”

NCC..med en af Vrå-Revyens kendte skuespillere Anders Vestergård i spidsen, lavede et flot arbejde, og mon ikke Vrå Amatørteater, Løkken-Vrå Nærradio, Børnenes Jord og Vrå Tennisklub i kor vil udbrude: I love asphalt..

LL  / Der var 25 grader i skyggen, men der blev gået til den – og alle vidste hver især hvad man skulle gøre. I sandhed et velfungerende team

Og resultatet  - det er bare endnu mere godt nyt i Vrå….

Stork ser nærmere på Vrå

Mange ved, Hjørring kommune har udset Vrå til at være kommunens bosætningsportal mod syd – og rygtet har nu bredt sig til storkene.

Det vil givetvis påvirke fødselsraten, og Vrå Beboer- og erhvervsforening vil med billedet i hånden lægge endnu mere pres på kommunen for at få udstykket flere grunde – både vest og øst for banen.

LL  /Billedtekst

Her er storken på engen nord øst for Vrå, og det tegner godt. Vrå er i forvejen en af de få byen i Hjørring kommune, hvor folketallet stiger.(foto E. Biegel)

Gamle traktorer på Ny Bundgård

Foråret er kommet til Vendsyssel, og veteranfolkene har længe været urolige, som havde de ”mug i skånken”. Det er alt for længe siden, der har været gang i de gamle traktorer, men nu sker det. Lørdag d. 14. april har Palle Kokholm & Co arrangeret køre-møg-dag på Ny Bundgård på Vesterheden ved Vrå. Alt bliver gjort, som man gjorde for 50 – 60 år siden – og efterfølgende vil møget blive pløjet ned med 50 – 60 år gamle veterantraktorer forspændt en enkeltfuret eller måske en tofuret plov. Det vil helt sikkert få det til at tynde ud i vinter frustrationerne.

Veteranfolkene mødes kl. 9.00 til morgenkaffe. Det kan nok tage en times tid inden vinterens trængsler er debatteret. Så går man så småt i gang med arbejdet, men kl. 12 er der igen mad på bordet. Det er vist kendt, at veteranfolkene er lige så god til at passe måltiderne, som man er til at passe de gamle maskiner – og det er jo netop der man får en god snak.

Kl. 13 kravler man igen i sæderne – nu med noget mere vægt over bagakslen, og så går det løs igen ind til kl. 16

Landboungdom er også med på Vesterheden. Her er det nyere materiel og konkurrencepløjetræning til efterårets DM det handler om.

Der sker noget på Vesterheden på lørdag, og man er mere end velkommen til at kikke forbi, siger Palle Kokholm, der håber rigtig mange vil komme og opleve lidt nostalgi, og få en snak om gamle traktorer og gamle dage.

LL

Billede. Du kan måske møde en flot Volvo Boxer 350 fra først i 60-erne

Billede. .eller måske Henning og Flemming Andersen med en Fordson Dexta, magen til den de havde i deres hjem i Årup

Ny fælles kaffestue i Uhrenholdts Gård

Lystfiskerforeningen Liver Å har længe haft klublokale i Vrå i samme hus som Lokalhistorisk arkiv. Sidste forår forlod de lokalet for at flytte i nye klublokaler tættere ved vandløbet, og pludselig var der et ledigt lokale i den aktive gård.

Men ikke ret længe. Her lige lidt tekniske data:

Rakkeby/Harrtislev lokalhistoriske arkiv er for en del år siden flyttet sammen med Vrå arkivet, og det var begyndt at knibe med plads. Det kunne løses, hvis arkivets køkken – og kaffestue blev inddraget til arkiv.

I Uhrenholdts Gård har man i 11 år haft kaffestue i snedkerværkstedet, men borde og 18 stole optager plads. Derfor var man ikke længe om at tage kontakt til arkiverne i nordhuset, og spørge om man ikke skulle lave en ny kaffestue i lystfiskerrummet – en fælles kaffestue for både arkiverne, Uhrenholdts Gård og Rugbrødsbageriet. Alle syntes det var en rasendes god ide, og man søgte ejeren af huset, Hjørring kommune om lov. Man argumenterede for rokaden og skrev, at man godt selv ville renovere lokalet, selv betale materialerne og selv lave arbejdet – og det syntes kommunen var en god ide’.

Uhrenholdtdrengene har med flid arbejdet på ombygning og renovering et halvt års tid – parallelt med renoveringen af Rugbrødsbageriet, og i tirsdags var det store flyttedag.

Den store rokade har gjort, at alle har fået mere plads, bedre forhold - og en ny fælles kantine med plads til 18 – 20 personer. Det er fællesskab og samarbejde når det er bedst, siger Arne Larsen-Ledet – og lige i stedets ånd.

LL  /Her bærer nogle af Uhrenholdtdrengene ting og sager over i den ny istandsatte fælles kaffestue. Fra venstre er det Finn, Peter, Gert, Ivan, Leif og Jørn

….og overhovmester Jørn Lyng var mere end klar med både brød og kage

Plakatstandere

Vrå beboer- og erhvervsforening har opstillet 6. plakatstander ved ind- faldsvejene til Vrå. De kan bruges af alle foreninger og institutioner i Vrå der vil reklamere for arrangementer og kommende events. Standerne må ikke bruges til salgsreklamer eller politiske budskaber. Der kan indsættes plakater i størrelsen A0 (841 x 1189 mm.) og B1(700 x1000mm.)

Opsætning af plakater aftales det med VBE´s plakatudvalg Ivan Larsen på tlf.: 21176743 eller Finn Henriksen på  tlf.: 23457510. Plakaterne afleveres efter aftale på Uhrenholdts Gård tirsdag eller torsdag og opsættes af folkene her.  Man må ikke selv opsætte plakaterne!

Plakaterne opsættes efter princippet først til mølle. Ved sammenfald af behov, er det VBE der fordeler pladser og tider.

Obs!!  Husk - det er ikke til at læse, meget og småt skrift på en plakat i det fri.

Link til mere om plakatsatnderne

Nye muligheder i Uhrenholdts Gård i Vrå 2018

Det var i 2007 en flok frivillige var færdige med at renovere og ombygge den gamle grovvarehandel bag Jernbanegade – byens hovedgade. Et kæmpe arbejde, hvor 12 – 13 mand arbejdede hver lørdag og hver torsdag aften. Lieder+ bevilligede kr. 180.000, og Løkken-Vrå kommune kr. 600.000,- til materialer – og så gik de frivillige i gang.

Der blev, under Thorben Svendsens ledelse gået grundigt til værks – men med respekt for det oprindelige. Uhrenholdtfolkene havde set, at huset havde arkitektonisk potentiale og det blev på alle måder brugt, fremhævet og understøttet - og efter 14 måneders hårdt, men spændende arbejde, var den grimme ælling forvandlet til en smuk svane. Fra at være en brøstfældig og nedrivningstruet baggårdsbygning, blev den bevaringsværdig - og man tør næsten ikke tænke på hvad der var sket, hvis ikke Uhrenholdtdrengene havde taget initiativ.

Projektet blev overhandlet inden om af Kommunalreformen, og da huset stod færdigt var det ikke Løkken-Vrå kommune, men Hjørring kommune, der spurgte de 13, om de ikke også ville skabe liv i huset – og de var ikke længe om at sige ja.

Også det lykkedes, og i dag kan man dårligt komme uden om, at Uhrenholdts Gård har tilført kulturbyen Vrå endnu en dimension.

Historien har det med at gentage sig, og nu sker der næsten det samme i Det gamle Rugbrødsbageri – om end forhistorien er lidt anderledes – men mere om det senere. Heldigvis er der nu ikke kun 12 – 13 frivillige, men 20 – 25…Det er ufatteligt, men det går rigtig godt.

Uhrenholdtfolkene/Bagerifolkene fået støtte fra Sparekassen Vendsyssel, Hjørring kommune og Realdania, og uden den hjælp var projektet aldrig blevet til noget. Men samtidigt må man sige, at selv 3 så stærke aktører ikke have havde reddet Det gamle Rugbrødsbageri – og slet ikke skabt et nyt.

Det var endnu engang de frivillige, der tog initiativet, udarbejdede projektet, søgte, fik støtten – og lavede arbejdet. Men der er lidt ying og yang i det her, for i samme åndedrag må man erkende, at de frivillige ikke kunne gennemføre projektet uden penge til materialer m.m.

Nu får Uhrenholdts Gård - med Bageriet som nyt kultur-anneks - helt nye muligheder. Ikke mindst i det nye ”Mulighedernes mellemrum”, der bliver indrettet med maskiner, der styres af computere. Og her bliver Uhrenholdtfolkene virkelig pionerer nordenfjords. I USA kalder man det et ”FabLab”(fabrikslaboratorium) eller et ”Makerspace”(et lave-sted)

I Vrå har man fødderne på jorden, og her vil man nok kalde det ”Computer-sløjd”

Det bliver i den grad spændende, og med Troels Larsen, Mikkel Gårdbo og Kristian Olsen, har bestyrelsen rigtig gode konsulenter på området. Og man vil det her – også selv om det koster - så regnemaskinen og den spidse blyant er fremme. 

Der sker også forbedringer på mange andre områder – mere om det senere - men et er sikkert: Forandringens vinde blæser, og der vil være helt nye muligheder i Uhrenholdts Gård, når Det gamle Rugbrødsbageri bliver indlemmet i Uhrenholdts Gård – og indviet i foråret 2018.

Til den tid vi Uhrenholdtfolkene gerne at ”låne” Freja-chokolades motto: ”Ingen over – ingen på siden”

LL

Billedtekst: Sådan så det ud undervejs….

Billedtekst:og sådan ser det ud nu, hvor man er næsten færdig udvendig – og klar til at kaste sig over indretningen inden døre

NY HJERTESTARTER I VRÅ

Som nogle af Jer måske nok har bemærket, så en hjertestarter nu opsat udendørs v/ Superbrugsen Vrå og er blevet tilgængelig for alle. Vi håber selvfølgelig aldrig, at nogen får brug for den. Tak til sponsorene!

Den nye Brugsuddeler trives i Vrå

Det blev den 40-årige Rasmus Severinsen, der kom til at afløse Vilfred Lynglund, og han lægger ikke skjul på, at han er glad for sit nye arbejde. Det har været en fornøjelse at komme til i en veldrevet Brugs med et godt personale og en velfungerende bestyrelse, der samtidigt fungerer som gode ambassadører i byen.

Rasmus er 40 år, født i Ålborg, gift med Susanne, der er sygeplejerske – og de har to børn: Kirstine på 9 og Marcus på 10 – og de bor i Tylstrup.

Rasmus har altid arbejdet i Brugsen. Han startede som ungarbejder og flaskedreng, og allerede da han var 17 – 18 år vidste han, at han ville være uddeler. Og det blev han som 28 årig. Først i SuperBrugsen i Gistrup, så i SB-Skipperen i Ålborg, så i SB Sindal – og nu i Vrå, hvor han vil arbejde på at udvikle forretningen på alle områder – både med hensyn til indhold, arbejdsgange, kvalitet og service. Jeg har mange ideer jeg gerne vil afprøve, siger Rasmus – og vi er allerede godt i gang. Jeg trives allerbedst i butikken, men ved også, at det er nødvendigt med orden i det administrative. Derfor er jeg glad for, at bestyrelsen sagde ja til mit forsag om at ansætte en souschef. Allerede 1. september tiltræder 29 årige Anders Svennson Hjort stillingen. Det vil give mig bedre mulighed for, sammen med personale og bestyrelse arbejde på, at udvikle en levende butik i forandring.

Vores varer, vores service og vore priser skal altid være i fokus, men også overskuelighed i butikken, og mulighederne for flere kunder – både fra det nære og det lidt fjernere opland, vil vi have for øje.

Rasmus er meget glad for den modtagelse han har fået. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han. Folk kommer og giver hånd og siger ”Walkommen her”

Han glæder sig til at komme videre med arbejdet, og man fornemmer et glødende engagement og et hjerte, der banker for SuperBrugsen og for Vrå.

LL

Billedtekst: Her er Rasmus ved den store vindafdeling.

SPARekassen fik VRÅ PRISEN 2017

Hvert år i august måned uddeles VRÅ Prisen til en person, forening, virksomhed, institution eller andre der i årenes løb har fået Vrå på landkortet – har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har gjort det bedre, sjovere, dejligere at bo i Vrå og omegn.

Sparekassen Vendsyssel – Vrå Sparekasse. Uanset navnet, har vores lokale pengeinstitut altid ydet et bidrag, når foreninger, klubber, velgørende aktiviteter etc. har bedt om det.

Af større ting, som Sparekassen Vendsyssel har ydet bidrag til, kan nævnes: Idrætscenter Vendsyssel, Lunden, Uhrenholdts Gård, Den gamle Brødfabrik, Vrå Bryghus og mange andre tiltag.

Sparekassen har endvidere fået Vrå på landkortet- beholdt Vrå på landkortet – fordi Hovedsædet stadig er i Vrå, som det altid har været.

Sparekassen Vendsyssel har forstået tidens trend, fornyet sig, udviklet sig, formeret sig – så Sparekassen Vendsyssel nu er en vigtig faktor ikke kun i hele Vendsyssel, men også i Hovedstaden!

Derfor er det en stor glæde, at vi har overrakt VRÅ PRISEN til et ”lokalt” pengeinstitut der støtter lokalt.   /  Vrå Beboer og Erhvervs forening.

Billede: Lars Have modtager prisen.

SPARekassen fik VRÅ PRISEN 2017

Hvert år i august måned uddeles VRÅ Prisen til en person, forening, virksomhed, institution eller andre der i årenes løb har fået Vrå på landkortet – har sat noget specielt i gang – har gjort noget ekstraordinært – har været initiativrig – har gjort det bedre, sjovere, dejligere at bo i Vrå og omegn.

Sparekassen Vendsyssel – Vrå Sparekasse. Uanset navnet, har vores lokale pengeinstitut altid ydet et bidrag, når foreninger, klubber, velgørende aktiviteter etc. har bedt om det.

Af større ting, som Sparekassen Vendsyssel har ydet bidrag til, kan nævnes: Idrætscenter Vendsyssel, Lunden, Uhrenholdts Gård, Den gamle Brødfabrik, Vrå Bryghus og mange andre tiltag.

Sparekassen har endvidere fået Vrå på landkortet- beholdt Vrå på landkortet – fordi Hovedsædet stadig er i Vrå, som det altid har været.

Sparekassen Vendsyssel har forstået tidens trend, fornyet sig, udviklet sig, formeret sig – så Sparekassen Vendsyssel nu er en vigtig faktor ikke kun i hele Vendsyssel, men også i Hovedstaden!

Derfor er det en stor glæde, at vi har overrakt VRÅ PRISEN til et ”lokalt” pengeinstitut der støtter lokalt.   /  Vrå Beboer og Erhvervs forening.

Billede: Lars Have modtager prisen.

Handel og hygge på Vrå Marked

Kræmmere, gæster og andet godtfolk havde rig lejlighed til at lufte paraplyerne og regnfrakkerne på Vrå Marked i lørdags, den 12. august. Men regnen til trods blev der vanen tro handlet og hygget.

Selv om vejrguderne var lidt småsure i lørdags, så fejlede opbakningen til det traditionsrige Vrå Marked ikke noget.

Mange startede passende dagen med varm kaffe og et velsmurt rundstykke i ’markedsoasen’ under presenningerne og lindetræerne ved Uhrenholdts Gård, hvorefter de optimistiske toner blev slået an af deto gange Arne, der stod for den officielle åbning af markedet.

Som lokale primus motor og formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening Arne Larsen-Ledet med vanlig lune udtrykte det, så lader Vrå sig ikke skræmme ”af en smule dug”. Han og Hjørring Kommunes

Borgmester, Arne Boelt, talte om de mange, spændende initiativer, der udfolder sig i byen – ikke mindst den kommende nye skole ved siden af Idrætscenter Vendsyssel. Der blev også snakket om, hvordan Vrå nægter at blive en ’vaniljekrans’, hvor der sker udvikling i udkanten af byen, mens centrum dør ud.

Uhrenholdts Gård er et stort aktiv i midten af byen, og den har fået selskab af flere andre tiltag, f.eks. nye planlagte boliger og indkøbsmuligheder på den gamle slagterigrund, og de igangværende renoveringer af det gamle Rugbrødsbageri og den gamle station, som kommer til at huse henholdsvis ’kulturbageri’ og Vrå Bryghus.

Efter Arnernes taler kunne der så handles og hygges igen – der blev budt på alt fra ting og sager, tøj, planter, mad og drikke til dans, musik, motionscykler, karrusel og elastikspring.

Man kunne søge ly for regnen, nyde en fadøl og støve sine dansesko af på det endnu ikke helt færdige Vrå Bryghus i den gamle stationsbygning, hvor Kom og Dans Brønderslev var værter. Lidt senere sammesteds kunne Borgmester Boelt så løfte sløret for Bryghusets logo med det berømte Vrå vartegn – ’den lutspillende gris’ – i en ny fortolkning af designeren Anders Budolf Andersen fra Lønstrup.

Man kunne også tage sig en pause fra regnen på det hyggelige Vrå Lokalhistoriske Arkiv eller nyde musikken og en fadøl eller to i markedsoasen ved Uhrenholdts Gård, hvor bandet Rockstop gav den hele armen.

Dagen sluttede traditionen tro med uddelingen af årets Vrå-pris. Prisen, der blev uddelt første gang i 2010, gives til en person, forening, virksomhed eller lignende, der har gjort noget ekstraordinært for at få Vrå på landkortet eller gjort det bedre og sjovere at bo i Vrå og omegn. Æren tilfaldt i år Sparekassen Vendsyssel for dens bidrag til mange lokale projekter, og fordi den har beholdt Vrå på landkortet ved stadig at have sithovedsæde i byen.

Vrå Marked 2017 i billeder

Billede 1: Borgmester Arne Boelt (i midten) bød sammen med Arne Larsen-Ledet (yderst til højre) velkommen til Vrå Marked 2017. Foto: Helle Christiansen

Billede 2: Karrusellen var populær hos de små. Foto: Helle Christiansen

Billede 3: Hygge på Vrå Bryghus. Foto: Torben Olesen

Billede 4: Vrå Bryghus’ logo. Foto: Torben Olesen

Billede 5: Lars Have Sparv modtager Vrå-Prisen. Foto: Finn Henriksen

Helle Christiansen

Slagterigrunden – fra passiv til aktiv

Overskriften er rigtig – men der mangler noget. Kikker man tilbage, har slagteriet i høj grad været et aktiv for Vrå.

Det hele begyndte sidst i 20-erne, hvor gode Vrå-mænd tænkte: Hvorfor skal landmændene på Vråegnen sende deres grise til slagtning i Hjørring eller Brønderslev?

Det var dyrlæge Niels Jensen, højskoleforstander Møller Nørgaard, Bertel Østergård, Em, husmand Johs, Nielsen, Em – og gårdejer Bertel Bjerre, Guldager.

De tog initiativ til oprettelsen af et andelssvineslagteri i Vrå lidt nord-øst for Jernbanestationen, og første slagtning fandt sted 5. januar 1931.

Det blev en succes, og slagteriet var i mange år en skattet arbejdsplads - og erhvervsmæssigt en af stationsbyens hjørnesten. Og det var det i rigtig mange år.

Vi skal noget hen over årtusindskiftet, inden det begynder at knibe.

Forandringens vinde blæser. Stordriftsbølgen er over os, slagteriet bliver nedlagt, og efterfølgende forsøger den ene virksomhed efter den anden sig i bygningerne med dette og hint.

To - tre forskellige konsortier forsøgt at genåbne slagteriet som svineslagteri, men det gik desværre ikke.

De gik alle fallit, og de sidste par år har bygningerne stået tomme. Slagteriet er mere og mere kommet til at ligne det det er…..et kæmpe stort, og noget forsømt konkursbo på mage tusinde kvadratmeter lige midt i Vrå.  

Vrå Beboer- og erhvervsforening – og mange med den - har længe frygtet, at det gamle slagteri i mange år skulle komme stå som et Skræmmende og skæmmende monument over en svunden tid – lige midt i en by, der ellers er i rigtig god udvikling.

Det var godt på vej til at ende sådan, og derfor har nyheden om Arne Andersens køb af slagteriet og hans påtænkte anvendelse af slagterigrunden i den grad vakt jubel i den ganske by. Man er meget taknemmelig over, at han tør gå i gang med, at gøre byens største passiv til et aktiv. Det kræver indsigt og faglighed – og det kræver en vis økonomisk pondus.

Det har Arne Andersen - og det, der sker her - sammen med de mange andre gode ting, der sker i byen lige nu gør, at den lutspillende gris snart må fyre en fantastisk glædessolo af – alt imens resten af Vrå råber. ”YES”….og kipper med flaget.

LL / Her et skråfoto af hvordan det er….og her en tegning af, hvordan det bliver – boliger – og måske en dagligvarebutik.

Hent Vrå 150 år´s jubilæumslogoer

URENHOLDTSGÅRD

JERNBANEGADE

VRÅ MARKED

VRÅ KIRKE