Supercykelstien

Indvielse af superstien og Børnenes Jords fødselsdag i Vrå

Det muliges kunst.

Den nye Supercykelsti i det grønne bånd binder byen sammen på en ny måde, og langt de fleste jeg har mødt, har rost den nye sti – ja, flere har endda sagt, at det er det bedste, der er sket i Vrå de sidste 20 – 30 år. Fra Højskolen i vest til Kærgårdsvej og Idrætscenter Vendsyssel i øst. Og det helt unikke er, at den samtidigt kommer til at skabe en mere sikker adgang til den nuværende Vrå Skole – og også til den fremtidige børnehave og Vrå Skole ved ICV.  Det er mageløst.

Jamen er der så slet ingen malurt i bægeret. Nej, egentlig ikke – og dog. Når cykelstien skal under banen i den store tunnel, vil det blive det muliges kunst.

Da DSB i 1921 ville have banen lukket for den krydsende vej ved Østergade-Vestergade, lavede man i stedet den lille tunnel i midtbyen og den store tunnel i Elbækdalen syd for byen. Den var naturligvis dimensioneret efter datidens forhold, og et læs hø og en lille lastbil med ruf kunne nemt passere, og det gik godt i mange år. Men lastbilerne blev højere og trafikken mere intens.

Så kom som tidligere beskrevet en engageret og heftig gennemfarts – omfartsvej-debat - og det endte med en omfartsvej i 1984.

Nu bliver den påtænkte motoriserede gennemfartsvej erstattet af en supercykelsti, men det er den store tunnel ikke blevet større af, og et nyt selvstændigt hul under banen til den bløde trafik ville sluge over halvdelen af de ca. 7 mill. vi har fået til områdefornyelse.(1/3 betalt af staten og 2/3 betalt af Hjørring Kommune)

Så var der ikke penge til ret meget mere – ingen gennemgående cykelsti - ej heller renovering af området ved den lille tunnel. Derfor valgte vi – efter rådslagning med ingeniører, trafikplanlæggere og Hjalte Haunstrup Skov fra Hjørring kommune, at lave langt billigere kompromisløsning ved den store tunnel. Cykelstien skal igennem, og den bliver adskilt fra den hårde trafik. Det vil tage lidt af den nuværende vejbane, men fagfolket - trafikplanlægerne har sagt god for det. Biler vil stadig kunne mødes, men ikke med samme hastighed...og vi må udvikle en holde-tilbage-kultur. Det er ikke et problem. Det er vi allerede godt i gang med, nu hvor Hirtshals Entreprenørforretning er i gang med arbejdet. Det er rimeligt bilisterne afgiver nogle centimeter for at sikre børnene en sikker skolevej.

Der sker så mange gode ting i Vrå  lige nu – den nye cykelsti er en af dem.  /  LL

Multibane på Børnenes Jord.

Som et led i supercykelstien gennem det grønne bånd i Vrå, bliver der på Børnenes Jord lavet en multibane. Ikke en af de traditionelle, men en organisk formet bane med asfalt i bunden og en næsten nyreformet kantsætning i granit.

Som navnet siger, bliver der her mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter: f. eks. fodbold, basketball, hockey, rulleskøjtning osv.

Lige nu er Hirtshals Entreprenørforretning i gang med at sætte de sidste sten i banden, og man begynder at kunne se den endelige udformning.

LL

Lidt historie om Vrå, Lunden og Supercykelstien

Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene, var det landbruget, der i mange år skabte byens erhvervsliv.

Det var jernbanen, der i 1871 ”kom forbi” der kom til at stå fadder til byen. De 3 landsbyer Sdr. Vraa, Nr. Vraa og Borup blev tildelt et fælles ”trinbræt”. Det blev placeret på en mark, hvor stationsbygningen nu ligger, og en driftig købmand, A. Chr. Poulsen,  var den første, der byggede butik ved trinbrættet. Han troede på, at det der med togdrift var noget der var kommet for at blive.

Det var den spæde start på byen og stationsbyen Vraa, der voksede sig stor på præstegårdsjorden -  og omkring den kirke de 3 landsbyer i århundreder havde været fælles om.

Og jernbanen har lige siden været byens styrke – og byens svaghed. Den forbinder Vraa med hele Danmark – og det europæiske kontinent. Det er livsnerven - og det er rigtig godt. Så betyder det mindre, at den deler byen i to – en vestlig del - historisk set med valgmenighed og fritænkerne omkring højskolen og en østlig del med de lidt mere missionske.

Der er ikke længere en skarp opdeling, men vi bruger stadig ”øste å wæste sij å banen” når vi vil drille hinanden.

Øst-vest-trafikken gik indtil 1984 gennem byen, og med  ”Den store tunnel”…der alligevel ikke var stor nok, da privatbilismen i 60-erne eksploderede og gummivognen blev afløst af store lastbiler.

Det var et problem med så megen tung trafik, der måtte både under…og sno sig ind gennem byen, og i 1973 besluttede byrådet, at der skulle laves en ny øst-vest-vej …og den skulle gå gennem Lunden. ”Det vil blive Danmarks flotteste vej”, sagde tilhængerne.

Modstanderne sagde: ”Vi har en by, der er delt af jernbanen i øst og vest-Vraa…nu vil I også dele den i syd- og nord-Vraa”  Og tilhængerne svarede igen med, at en omfartsvej ville lede al handel uden om Vraa…og modstanderne samlede underskrifter og argumenterede: ” I vil asfaltere Lunden og børnenes egen legeplads Børnenes Jord…Det kan man ikke….Det vil blive et støjhelvede…både nord og syd for gennemfartsvejen

Bølgerne gik højt, folk var på barrikaderne – både for og imod, og det endte med, at et flertal i byrådet i 1973 indstillede til amtet, at man gerne ville have en gennemfartsvej.

Gennemfartsvejen skulle gennem Amtsrådet, og den ville blive en realitet, hvis amtsrådet også sagde ja. Afstemningen endte uafgjort – og forslaget faldt.

I dag kan alle se - selv mange af de gamle gennemfartsvejtilhængere - at det var godt

De trafikale problemer blev i stedet løst i 1984 med en omfartsvejen norden om byen.

I mange år så det ud til, at vejen ville komme tværs gennem byen, og kommunen havde været forudseende og var allerede godt i gang med at købe jord op øst og vest for Vraa – og det skabte et kæmpe potentiale.

Det endte ikke med en gennemfartsvej med asfalt og neon - men derimod med et flot, frodigt og grønt bælte gennem byen.

Vrå er den eneste by i verden, hvor børnene har deres egen jord og hvor byens indbyggere ejer deres egen Lund.

Vi har drøm om, at det grønne bånd i endnu højere grad kan blive et aktiv for byen – et aktiv, der ikke kun deler – men også samler byen”

Sådan skrev vi i en Lundenfolder i 2012, og det bed Hjørring kommunes planlægningsafdeling og Hjalte Haunstrup Skov mærke i – og her så man mulighederne for en spændende løsning:

En dobbeltrettet supercykelsti – og en gangsti – fra Højskolen i vest til Kærgårdsvej og ICV i øst....det vil binde byen sammen, øge trafiksikkerheden og samtidigt give de cyklende og gående en naturoplevelse. Men hvordan?

Hjalte fik ingeniørfirmaet Rambøl fik til at komme med et oplæg, og samtidigt blev der lavet en lokal arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag og vurdere og projektet.

Det blev et godt samarbejde med kommunen med Hjalte som koordinator, og der bliver virkelig lyttet til lokalgruppen. Var der indsigelser, der efter en god debat stadig holdt vand, så blev de indarbejde i projektet. Det kom bag os, fordi vi ikke sjældent har indsendt høringssvar til kommunen uden at få ændret et komma. Men det kan man hurtigt glemme, når der bliver lyttet. Projektet blev et led i et områdefornyelsesprojekt, der også rummer forbedringer i den lille tunnel og østenden af Vestergade.

Arbejdet med den gennemgående cykelsti begyndte i efteråret, og nu er det lige før der er hul igennem – endda med asfalt.

Cykelstien vil blive oplyst med intelligent LED lys – altså økonomisk lys, der bliver kraftigere, når man kommer forbi, og den vil til foråret få endnu et lag asfalt.

Alt det her – set i sammenhæng med vores egen Lundenprojekt, der er støttet af  Niels Jensen, Sparekassen Vendsyssel og Lions i Vrå, vil helt sikkert gøre en forskel, og der er allerede mange, der er begyndt at benytte den nye supercykelsti.

Det er meget motiverende, at have en kommunal planlægningsafdeling, der lytter, og vi blive ved med at gøre opmærksom på presserende ting i Vrå. Hotellet blev væltet i 2015 – tak for det. Men der er flere ting, der bør gøres noget ved – f. eks dele af Vrejlevvej - og slagteriet.

Som tiderne har udviklet sig med stordrift og vigende marked i Østeuropa, er der ikke mange, der tror det kommer i gang igen. Og det står og forfalder. Afviklingen er mig bekendt så småt i gang, og bliver det enden, vil vi i VBE gøre det vi kan, for få noget ud af det potentiale slagterigrunden rummer. Beliggenheden tæt ved bymidte og station er unik.

Vi glæder os over, at vores vision er blevet til mere end en vision – og at det grønne bælte nu ikke blot er grønt, men nu også rummer supercykelsti og gangsti, der er med til at samle byen.

Vrå Beboer- og erhvervsforening

Arne Larsen-Ledet

 

Billede: Her et par billeder fra den sammenbindende nyskabelse - den asfalterede supercykelsti,