vrå - en moderne og aktiv by

Vrå er i dag en moderne og aktiv by med et sprællevende foreningsliv og ikke mindst en kunstnerisk åre omkring højskolen og kunstbygningen. En by med positiv befolkningstilvækst og med et fundament, der både peger bagud med spændende historie og tradition og fremad mod en fremtid præget af udvikling, sammenhold og nytænkning.

Wembley i Vrå.

Den gamle Vrå Hotel og Storkøb er fjernet, muldjord er lagt ud, og der er sået græs. Det er nu kommet godt i vej, og det er lige før man komme til at tænke på Wembley - det store stadion, der ligger midt i London. Vel er banen i Vrå lidt mindre, men gengæld kan vi glæde os over, at der er ryddet op, at der er kommet lys og grønt græs. 

Der arbejdes med arealet, der tænkes tanker og der regnes. Det ved vi. Men hvad der videre sker, har vi indtil nu kun fra ”Rygters Bureau” – og det tør Vrå Avis ikke bringe til torvs i en så lys midtby.

LL

Tirsdag den 4. december blev der holdt „Spadestik” ved Idrætscenter Vendsyssel. Den længe ønskede udvidelse af Idrætscenteret, er nu endelig blevet en realitet. Mange var mødt op, og kunne overvære bestyrelsesformand Torben Fisker i fællesskab med Eskild Pedersen tage det første spadestik. Halinspektør Alex Rasmussen er meget begejstret for, at planerne nu endelig kan begynde at tage form og ser frem til, at der sommeren 2013 står et færdigt byggeri. Idrætscenter Vendsyssel har allerede de første brugere af faciliteterne klar i arrangementskalenderen.

I 2013 er Vrå på Kommunens fokusliste, som et område der skal løftes. For at være på forkant med det, har Vrå Beboer- og erhvervsforening taget initiativ til at lave en prioriteret liste med ønsker og forslag til, hvor der er særligt brug for, at der sættes ind. Vi ønsker alle at byen tager sig godt ud, at det er et rart sted at bo, vores børn har trygge omgivelser og muligheder for at blive udfordret og inspireret til at være gode samfundsborgere. Vi har stor forventning til, at kommunen lytter til vores ønsker og behov i Vrå - som skal være et godt sted at være!