URENHOLDTSGÅRD

JERNBANEGADE

VRÅ MARKED

VRÅ KIRKE

Vrå guiden

Vrå Beboer- og Erhvervsforening Bliv medlem

For kun kr. 125,- pr. år kan din husstand blive medlem og være med til at sikre udviklingen i Vrå.

 

Brug formularen herunder:

 

Kontigentet betales på: 9070.162.0090235

eller brug MobilePay telf.: 27422268.

 

Husk at oplyse navn, adresse og e-mail.

 

Hvis du er medlem så husk at betale kontigentet for 2017.

Indmeldelse i VBE

Find en god bolig i Vrå

Hjertestarter i Vrå

De er placeret ved:

- Vrå Højskole

- Vraa Dampvaskeri

- Idrætscenteret

- Bostedet Vendelbo

- Gl. Kommunekontor

Klik på linket eller kortet

og tast Vrå - Find

for nærmere information.

Info: Hjertestarter Vrå

sidste nyt

Nyt om Varmeprisen i Vrå

VARMEPRISEN I VRÅ FÅR IGEN ET NØK NED!

Bestyrelsen i Vrå Varmeværk har sammen med varmeværkets revisor holdt sit årlige regnskabs og budgetmøde.

Varmeværket kommer igen i år ud med et positivt resultat. Regnskabsåret som slutter den 30/6 udviser et overskud på godt 1 million kr. og bestyrelsen har derfor besluttet at forbrugsprisen for det forgangne regnskabsår nedsættes med ca. 11% fra kr. 225,00 til kr. 200,00 pr MWh.

For det kommende regnskabsår 2017/2018 vil à conto indbetalingen være kr. 200,00 pr. MWh. Års-og à conto opgørelsen udsendes i slutningen af juli måned og er også tilgængelig på varmeværkets hjemmeside.

VARSEL OM PRISSTIGNING FRA 2019.

Med virkning fra 1. januar 2019 mister samtlige kraftvarmeværker grundbeløbet for at stå til rådighed for elmarkedet. For Vrå Varmeværk betyder det at vi mister et årligt beløb på 4,6 million kr. hvilket naturligvis vil få stor indflydelse på varmeprisen.

Med de forudsætninger vi kender i dag kan vi forvente at forbrugsprisen for varmeåret 2018/2019 vil komme til at være ca. 310,00 til 320,00 kr. pr. MWh og for varmeåret 2019/2020 ca. 410,00 til 420,00 kr. pr MWh.

Ivan Larsen

Det går godt med renovering af Bageriet i Vrå

De indledende øvelser og arbejdet på de ”indre linjer” begyndte allerede i 2013 – og da man i marts 2016 fik grønt lys, begyndte det praktiske arbejde. Siden da har Bageridrengene arbejdet hver lørdag fra 8 – 13. Det gør de det stadig, og det kan ses. Fra at være en gammel, træt bygning, med en spændende historie, står den nu struttende og klar til et nyt indhold – og til at skabe en ny historie

Hver lørdag kommer der 16 – 22 frivillige i Bageriet, og arbejdsleder Thorben Svendsen, magter planlægning, indkøb – og ikke mindst det meget væsentlige, at der hver lørdag er en opgave til alle…..og der er taget hensyn til både kvalifikationer, dagsform, alder, evnen til at kravle op osv. Allerede inden den store kirkeklokke slagen 8 – er der en god og hyggelig stemning – og alle glæder sig til at komme i gang.

I ”kabyssen” sørger Jørn Lyng, Finn Sone, Arne Toft og Jens Åge for opdækning, brød på bordet, kaffebrygning – og oprydning…og de bistås af milde kvinder, der lørdag efter lørdag kommer med velsmagende og energigivende kage.

Det sociale element er der hele tiden, men det folder sig ud under kaffen. Hvis Jens Bjergager eller Ivan har været ”træls” –  Holger Mikkelsen en enkelt gang er kommet lidt sent…Leif Ginges telefon blinker med ”fejl 40” - eller degnen har haft noget så sjældent som sved på panden…så dør det ikke i stilhed. Og ingen af d’herre  kunne finde på, at lade det gå upåtalt forbi…Støjniveauet nærmer sig halvdelen af det der er, i Fredagsbar for modne kvinder….

Det er frivilligheden, det sociale samvær, den gensidige respekt, og fællesskabet, der bærer, og det er ikke første gang det gør det i Vrå

LL / Billede stillads: Ghasem og Sasan – to asylansøgere fra Iran, der bor på Møllegården, kan og vil en masse. De har længe været med – og de er ikke bange for højder Mikkel Gårdbo – en af de to fra den gennemsnitsaldersænkende drengeduo,  Kristian og Mikkel – svinger den svensk-røde pensel… Der lægges gulv på 1 etage….…og selv om det kun er 14 måneder siden Bageriet så sådan ud, føles det næsten som lysår…

Vrå Beboer- og erhvervsforening på forkant

Der har været generalforsamling i Vrå Beboer- og erhvervsforening, og her er Bestyrelsen, der har konstitueret sig: (Billede)

Øverst fra venstre: Dorthe K. Jacobsen(sekretær)Erik Rasmussen og Hinkepigen, Arne Larsen-Ledet (formand)Kaj Olsen (suppleant)Niels H Nielsen…og nederst f.v.Ivan Larsen, Kirsten Thomsen (kasserer)og Finn Henriksen

På det første møde besluttede man, at komme frem i skoene og sætte fokus på 3 områder ved at tage initiativ til en dialog med kommunens Plan- og udviklingsafdeling :

  1. Et større og bredere udvalg af byggegrunde i Vrå – altså mindst endnu en udstykning.

  2. En samlet plan for hvad der kan ske i den grønne kile mod øst – f. eks omkring BMX-banen og rideskolearealerne

  3. En begyndende ideudvikling og planlægning af udnyttelsen af skolegrunden, der er disponibel fra 2020

Vi ved godt, at det er lokalpolitikerne, der har det afgørende ord, men vi ved også, at de via ”Open planning” gerne vil inddrage borgerne. Det så vi med supercykelstien. Det var lidt fra den alvorlige afdeling – og så lidt fra den lidt mere kulørte.

Vrå Marked løber af stablen lørdag d. 12. august, og i år vil vi på rigtig markedsvis gerne finde byens stærkeste mand.

Lige nu bokser vi med at finde de rette opgaver og udfordringer. Det handler naturligvis om styrke, men lige så meget om taktik og teknik – og vi håber på et rigtigt stærkt felt.

LL

Vrå Bjæsk med særlige egenskaber.

Vrå Beboer- og Erhvervsforening har, via den lokale bjæskekspert Per Korneliussen fået udviklet en Vrå Bjæsk, der er lavet på gederams fra Tuekæret.

Indtil nu har foreningen kun brugt den i repræsentative anledninger, men man lurer på, om ikke både private og firmaer er interesserede i at kunne købe den elegante og velsmagende Bjæsk til sig selv - eller til gave.

Gederams siges at have en helbredende virkning i forhold til mange lidelser både udvortes og indvortes, men Vrå Bjæsken har en helt særlig egenskab. Den står beskrevet på etiketten bag på: ”Ætter dram nummer tow, wil do jæn flyt te Wro”,og det synes Beboer- og erhvervsforeningen lyder rigtig fornuftigt.

 Hør nærmere om bjæsken hos undertegnede på tlf. 40628125

Arne LL: Billedtekst. Her er den helbredende på flaske…

Tennisspillet i Vrå er i gang – kom og prøv.

På Vrå Tennisklubs 2 smukt beliggende, rustrøde og velplejede grusbaner, er den nye sæson godt i gang.

Banerne ligger tæt på Idrætscenter Vendsyssel, og har tilkørselsforhold fra Stadionvej og ned forbi Hønsehuset og Børnenes Jord. Starten var – grundet vejret – lidt senere en normalt, men nu er klubben i gang med sine 2 tilbud: Senior+tennis hver tirsdag kl. 9 og klubaften hver onsdag kl. 18. Man møder bare op og tilbuddene gælder både for medlemmer, og andre der kunne tænke sig at prøve tennisspillet.

Vrå Tennisklub har godt 50 medlemmer, som frit kan benytte de 2 baner. Som medlem får du udleveret en nøgle, som kan bruges til anlægget – og hvis men vil, kan man reservere en fast ugentlig time.

Men der er plads til mange flere spillere på de 2 baner, så går du med tanker om at spille tennis og gerne vil vide mere om den ædle sport, kan du kontakte tennisklubben på telefon 30508576 eller 27258113 for yderligere oplysninger.

I 2016 fik klubben opsat en boldvæg til alene-træning og et velfærdsskur- og i år har klubben fået en boldopsamler som bruges i forbindelse med boldkanonen, et fantastisk, men fredeligt maskineri, som Sparekassen Vendsyssel forærede klubben sidste år. Og lige arbejdes med at få lavet et lysanlæg på banerne.  Altså en aktiv klub, der gerne vil have flere med, men mere om det og boldkanonen senere   .LL

Der er et billede ud over de gode udendørs baner  ….og af det det toptrimmede tirsdagshold: Jens, Gert, Kjeld, Jørgen, Poul, Peter og endelig Bent

Affaldssortering – Natur og Borgermøde

Invitation til fredagsfrokost med dialog og debat på Naturmødet fredag den 19. maj kl 13.00

Vi står nu med et spændende punkt i kalenderen, nemlig det store Naturmøde i Hirtshals den 18.-20. maj 2017. http://naturmoedet.dk/

Fredag den 19. maj har vi et større tema om affaldssortering, og vi vil meget gerne have erfaringer fra borgere i Vrå.

Vi håber at kunne lave et borgermøde med brugerevaluering, hvor interesserede kan komme forbi og lytte med.

Vi på kommunen vil meget gerne samle så mange erfaringer som muligt fra Vrå, så vi kan være godt rustet, til når hele Hjørring skal i gang til oktober 2018.

Derfor vil vi gerne invitere til en sen fredagsfrokost med dialog og debat fredag den 19. maj kl 13.00.

Vi kan tilbyde forplejning samt kørselsgodtgørelse til og fra Hirtshals.

Hvis  det er noget, du har lyst til at deltage i, må du gerne kontakte Karoline fra affaldsgruppen på kdh@hjoerring.dk

Bemærk der er begrænset antal pladser, så tilmelding er først til mølle!

Vrå-filmene er nu løsladt

Følg linkene til YouTube her og

Mød Vibeke fra Vrå

Mød Trine fra Vrå

Mød Theis fra Vrå

Hjørring kommune ville gerne eksperimentere med profilering af byer, og man valgte bl.a. Vrå.

Efter et orienteringsmøde blev der nedsat et udvalg der skulle udarbejdede en profileringsstrategi.

Udvalget var hurtigt enige om, at løse opgaven i fire trin:

- at udgive et flot godt og gennemarbejdet Magasin om Vrå

- at få gjort byens hjemmeside mere aktiv og levende

- at få skabt en dynamisk facebook-profil.

- at få lavet en film om Vrå (en film til de sociale medier).

Trin et, to og tre er nået - endda med godt resultat, synes vi – og nu kan vi præsentere tre film om Vrå.

Her møder i Vibeke, Trine og Theis der hver især fortæller om hvor godt det er at bo i Vrå.

Lasse Olofsson fra DR, kom til at stå for drejebog og optagelse og Andreas Svaneborg for musikken.

Sådan noget er ikke gratis, og vi er taknemmelige for støtte fra Hjørring Kommune og Sparekassen Vendsyssel.

Vrå Beboer- og Erhvervsforening

Her er Vibeke Bertelsen, Theis Magle og Trine Ørnbøl med den nye Vrå-film, hvor de hver især har en gennemgående rolle.

Slagterigrunden – fra passiv til aktiv

Overskriften er rigtig – men der mangler noget. Kikker man tilbage, har slagteriet i høj grad været et aktiv for Vrå.

Det hele begyndte sidst i 20-erne, hvor gode Vrå-mænd tænkte: Hvorfor skal landmændene på Vråegnen sende deres grise til slagtning i Hjørring eller Brønderslev?

Det var dyrlæge Niels Jensen, højskoleforstander Møller Nørgaard, Bertel Østergård, Em, husmand Johs, Nielsen, Em – og gårdejer Bertel Bjerre, Guldager.

De tog initiativ til oprettelsen af et andelssvineslagteri i Vrå lidt nord-øst for Jernbanestationen, og første slagtning fandt sted 5. januar 1931.

Det blev en succes, og slagteriet var i mange år en skattet arbejdsplads - og erhvervsmæssigt en af stationsbyens hjørnesten. Og det var det i rigtig mange år.

Vi skal noget hen over årtusindskiftet, inden det begynder at knibe.

Forandringens vinde blæser. Stordriftsbølgen er over os, slagteriet bliver nedlagt, og efterfølgende forsøger den ene virksomhed efter den anden sig i bygningerne med dette og hint.

To - tre forskellige konsortier forsøgt at genåbne slagteriet som svineslagteri, men det gik desværre ikke.

De gik alle fallit, og de sidste par år har bygningerne stået tomme. Slagteriet er mere og mere kommet til at ligne det det er…..et kæmpe stort, og noget forsømt konkursbo på mage tusinde kvadratmeter lige midt i Vrå.  

Vrå Beboer- og erhvervsforening – og mange med den - har længe frygtet, at det gamle slagteri i mange år skulle komme stå som et Skræmmende og skæmmende monument over en svunden tid – lige midt i en by, der ellers er i rigtig god udvikling.

Det var godt på vej til at ende sådan, og derfor har nyheden om Arne Andersens køb af slagteriet og hans påtænkte anvendelse af slagterigrunden i den grad vakt jubel i den ganske by. Man er meget taknemmelig over, at han tør gå i gang med, at gøre byens største passiv til et aktiv. Det kræver indsigt og faglighed – og det kræver en vis økonomisk pondus.

Det har Arne Andersen - og det, der sker her - sammen med de mange andre gode ting, der sker i byen lige nu gør, at den lutspillende gris snart må fyre en fantastisk glædessolo af – alt imens resten af Vrå råber. ”YES”….og kipper med flaget.

LL / Her et skråfoto af hvordan det er….og her en tegning af, hvordan det bliver – boliger – og måske en dagligvarebutik.

25 bageridrenge til formiddagskaffe

Uhrenholdtfolkene har siden marts 2016 arbejdet på at få nye muligheder i et ”anneks” ved at forvandle Det gamle Rugbrødsbageri til et ”kulturbageri”, og det bakkes i den grad op af mange frivillige.

Man begyndte i foråret 2016, og hver lørdag har der været 16 – 18 håndgangne mænd, der tog fat. Imponerende, må man sige…

Thorben Svendsen, der er ansat ved HP- Huse, har til dagligt 5 – 6 arbejdspladser han tager sig af…og han kom endnu engang til at sige ja til at tage en lokal byggeopgave – på frivillig basis

Første gang han gjorde det var i 2001 – og det var ombygningen af et faldefærdigt Hønsehus, der endte med at blive et moderne teater- og radiohus. Et kæmpe arbejde, men det lykkedes, og hvis ikke en flok frivillige havde taget sagen i egen hånd…og Løkken-vrå kommune havde sagt ja til at betale materialerne, havde Vrå i dag ikke haft et revy- og teaterhus – ej heller et hus med lokalradio.

2. gang Thorben og ”Hønsehusdrengene” kom i spil, var ved ombygningen af Uhrenholdts Gård, der under mottoet: ”Ud med de døde duer – og ind med levende mennesker” På 14 måneder blev det  gamle, smukke – men forsømte grovvarehandel af frivillige bygget om til et kulturhus. Den samme gruppe skabte liv i huset, og efter kun 7 – 8 år blev huset udnævnt som et af byens 3 bankende hjerter….og selv en vendelbo må erkende, at det ..”in er så reng”

3. gang ”Hønsehusdrengene”….der var blevet ”Uhrenholdtdrengene”….meldte sig på banen, var ved inddragelsen af Det gamle Rugbrødsbageri….og Thorben kom endnu engang til at sige ja. Det gjorde Uhrenholdtdrengene også, men de var også realistiske og sagde: ”Åhh..wi wil raiti  jæn wær mæ ijan…å wi wil glej ås…men wi er bløwen 10 or æller….så wi ma nok åsse uk å tjik ætter no nyj”.

Og det gjorde vi. Projektet blev beskrevet, folk i Vrå inviteret – og efterfølgende have Uhrenholt/Bagerifolkene svært ved at få armene ned – og det har de stadig, for lørdag efter lørdag kommer den en flok, der gerne vil være med – og de sidste to lørdage har der været 25. Og spørger man dem hvorfor de kommer, siger de: ”Det byjer sæ liel…det…æ  gåt projekt, en gu ledelse, vi hår æ sjøwt, wi håræ gådt fællesskab, æ godt kammeratskab -  vi knokler – møder nyj mejesker - vi hygger ås – å wi er mæ te å skab no nyt i Wro.

LL

Landsbypedel i Vrå?

Vrå Beboer- og Erhvervsforening har længe arbejdet på at få en Landsbypedel – men indtil videre forgæves. Men man har ikke givet op, og nu spænder man 4-hjulstrækket til.

Landsbypedellen hører under seniorjob ordningen, og lønnen betales af kommunen.

En Landsbypedel kan hjælpe lokalsamfund og foreninger med at få løst opgaver, som ikke bliver løst i dag – eller løst af frivillige. Opgaverne kan være alt – lige fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer – eller opførelse af mindre ”ting” eller rydning af arealer med henblik på etablering af nyt. Også klipning af græs, oprydning beskæring – ja, sågar opdatering af hjemmeside m.m. er mulige arbejdsområder, og i Vrå er der mange foreninger og institutioner, der har brug for en hjælpende hånd.

VBE har endnu engang ”lagt pres” Bjarne Clausen, der er kommunens mand på området, og foreningen garanterer, at en Landsbypedel i Vrå vil få spændende, gode og ordne arbejdsforhold i en by, der er på vej frem.  / LL

Billedtekst: Også i Lunden – byens grønne oase, er der mange opgaver. En af de utraditionelle kunne være, at bringe Vilfreds indkøbsvogn tilbage til Brugsen…

Cykelsti-samarbejde tværs over Børglum Bakke

I foråret gik Løkken Borger- og Håndværkerforening og Vrå Beboer- og Erhvervsforening sammen og lavede en fælles ansøgning om, at få cykelstien mellem Vrå og Løkken gjort færdig – men det skete der ikke noget ved…

Vi ved godt, at ting tager tid, og at kommunen fattes penge, så vi er ikke så overraskede. Nu vil vi arbejde for, at de manglende 9 km. fra Skrolleshedevej til Løkken-Hjørringvejen kommer med i kommuneplanen – og det vil vi gøre med følgende motivering:

Der har i mange år været behov for en cykelsti mellem Løkken og Vrå, og arbejdet blev da også påbegyndt i engang midt i firserne. Viljen var der – men pengene slap op. Man lavede strækningen fra Vrå og til Skrolleshedevej – og her ender cykelstien stadig nu 30 år senere.  Det er helt galt, når man tager udviklingen i betragtning. To store grovvarefabrikker og et stort biomaseanlæg genererer megen tung transport på netop den vej, og efter motorvejens komme, er samme vej blevet den vej de tusindvis af mortovejsturister fra Nord- og Sydeuropa henvises til at bruge – og samtidigt er cyklismen og turistcyklismen i kraftig udvikling.

Man kan kort konkludere: Behovet for en cykelsti mellem de to byer er større end nogensinde – og det er voksende.

Med den nyetablerede cykelsti gennem Vrå kan der med færdiggørelsen skabes en meget savnet øst-vest cykelstiforbindelse mellem de to nord-sydgående hovedvejssystemer Ålborg – Hjørring og Åbybro – Hjørring – den eneste nord for fjorden.

Vi cykler mere end nogensinde, og det er bevist og almen kendt, at en cykelsti giver en helt anden sikkerhed for cyklisten – især de yngste af dem.  Man får ”ro bagfra” - man får afstand og en helt anden naturoplevelse….og samtidig kan også bilisten føle sig mere sikker.

Løkkenområdet – og turistområderne syd og nord for, får nem og sikker cykeladgang til oplevelser, natur, kultur i baglandet….og omvendt.

Skolebørnene, de lokale beboere og sommerhusfolket vil få megen glæde og øget sikkerhed ved en færdiggørelse af cykelstien. Det samme gælder de tæt ved 100.000 turister, der hver sommer er i Løkken-området. Den nye sti vil give muligheder, der vil være et trækplaster af format. Kulturbyen Vrå med Højskole, Idrætscenter, Kunstmuseum, Uhrenholdts gård og Børnenes Jord  - for ikke at nævne muligheden for på to hjul, at besøge de to Præmonstratenserklostre  - Munkeklostret på Børglum Banke, og Nonneklosteret i Vrejlev . Her er en god historie, og er man heldig, bliver man næsten klar over, hvor den hemmelige underjordiske tunnel mellem de to klostre ligger.

Vi taler om en meget trafikeret vej – vi taler om trafiksikkerhed – vi taler om Løkkenområdets mulighed for at tiltrække turister – vi taler om nye muligheder for aktiv turisme, baglandsturisme….og vi taler om at forbinde de to hovedvejscykelstisystemer – og de to klostre.

Der mangler kun 9 km, og her får man i den grad valuta for pengene.

I løkken-Vrå kommunes tid snakkede man tit om, at Løkken og Vrå ikke kunne samarbejde – og var der noget om. Det kneb med bønderne og fiskerne med at finde fælles fodslaw. Nu går det bedre, og historiekyndige siger, at det er første gang i verdenshistorien, at der arbejdes sammen over Børglum Bakke -  og det håber både Vrå og Løkken på, at politikerne lægger mærke til.

LL / Billedtekst. Nu ender cykelstien ved Skrolleshedevej, og det er 9 km. for tidligt

Uhrenholdtfolkene klør på Rugbrødsbageriet

”Fra Rugbrødsbageri til Kulturbageri” – sådan lyder overskriften for den renovering, af det gamle rugbrødsbageri, som Uhreholdtfolkene har arbejdet med siden april. Man har arbejdet hver eneste lørdag fra 8 – 13….selv i sommerferien, og arbejdet skrider godt frem. Man følger tidsplanen – endda så godt og vel – og det skyldes ikke mindst, at der hver lørdag har været 14 – 15 frivillige, der med ildhu har kastet sig over opgaverne. Der er humør, engagement og entusiasme, og hvis det bliver ved sådan her, vil huset stå klar om et år.

Motivet for at gå i gang med så stor en opgave er, at man i Uhrenholdts Gård savner udvidelses - og udviklingsmuligheder. Dem får man nu, takket være hjælp fra Sparekassen Vendsyssel, Hjørring kommune, Realdania – og en stor flok frivillige. Og samtidigt bevares et af de mest karakteristiske huse fra byens barndom.

Der er glæde i Uhrenholdtlejren, og man vil lægge sig i selen for at lave en nænsom og respektfuld renovering. De tilmurede vinduer bliver genåbnet, og man har netop bestilt nye støbejernsvinduer helt magen til de originale – men med større godstykkelse, så der bliver plads til termoruder. De er godt nok dyre - kr. 120.000,-

men man vil være tro mod det originale – og det koster. Så må man selv arbejde lidt mere, og derved strække pengene.  

Her et par billeder, der fortæller lidt om hvad man arbejder med lige nu. LL

Billede:1..Der mures et nyt indgangshus mod vest. Her er det Leif, Holger og Bent, der er i gang.

Billede: 2…og der vandskures i øst. Her det Erik, der trækker på og Jens, der pudser af..

Billede: 3…..og Rasmus, der murer…

Billede: 4..og da Holger fjernede en gamle lem i østgavlen, viste det sig, at hulmuren var helt fyldt med stenkul. Man kunne forestille sig, at bundstykket i lemmen har være i stykker – og at man har skovlet kul ind gennem lemmen – kul, der dengang blev brugt i bageovnen.

Billede: 5 Der skulle lavet et nyt ”stik” over porten ind til veteranværkstedet – og det klarede Gert på mesterlig vis.

Fokus på Lunden

I forbindelse med vandselskabets projekt med søerne i lunden og den nye supercykelsti har der været en del opmærksomhed på lunden. I den anledning har vi fundet Per Drustrups 100 års jubilæumsskrift frem.

Hæftet om Lunden og dens historie kan hentes / læses her på hjemmesiden.

Link til jubilæumsskriftet

 

Vrå Beboer- og Erhvervsforening på vej

VBE er byens fællesforening – og derfor den eneste forening, der tager vare på Vrå som helhed. Derfor bør alle husstande naturligvis være medlem. Så kort kan det siges, og VBE er nu klar med en ny medlemskampagne. 

Man har lavet en lille folder, der kort og klart fortæller hvad foreningen står for – og ikke mindst hvad man laver – og samtidig er der ansvisninger på, hvordan man bliver medlem – eller fornyer sit medlemskab.

I VBE arbejder man stadig på at finde den helt rigtige model. Folderen her er et skridt på vejen, og man håber alle i Vrå vil læse den, og dermed få øjnene op for, at foreningen er helt uundværlig. Den er en særdeles væsentlig faktor, når det handler om at skabe liv, forandring og udvikling i Vrå.

Det koster kun kr. 125,- at være medlem og dermed støtte det store og ulønnede arbejde, der gøres.

Folderen kommer i din postkasse en af dagene. Læs den, og du vil opdage, at her får man virkelig valuta for pengene.

Og er du i tvivl om du allerede har betalt for 2016 – eller har du ikke fået en folder, så ring til: 23457510  / Hent folderen som PDF

LL  Her er det Finn Henriksen, Arne Larsen-Ledet og Niels Henrik Nielsen fra VBE, der står med folderen, som Verstrgaards trykkede gratis – og Sven og Hanne kommer og putter i postkassen…

Ny opslagstavle i Vrå

Det er svært at informere  – ikke mindst i en IT-tid, hvor en del af befolkningen kun kikker på de sociale medier, andre kun i avisen – og så er der måske enkelte, der synes begge dele er for bøvlede.

Det Vrå Beboer- og Erhvervsforening har gjort er nok lidt gammeldags – med et pænere ord: lidt retro – og man tror på det. Man har simpelthen fået Ventisol til at lave en high-tec-opslagstavle i polyvinylclorid – og af Nybolig og Sparekassen Vendsyssel fået lov til at hænge den på Nyboligs vestvæg – lige der, hvor byens gamle oplagstavle var.

Opslagstavlen står åben, og er tilgængelig for alle. I VBE tror man på, at folk i Vrå godt kan finde ud af, at montere opslag i respekt for de øvrige opslag – og kun forældede opslag må pilles ned. Altså gammeldags opslagsinformation i en ny tid…men på byens gamle hot-spot.

Gå endelig hen og kik. Måske er der et opslag med et arrangement, der lokker – måske en gratis kattekilling, en brugt Velo Solex – eller en ny overmund.

LL

Billede: Gert og Leif stod for ophængningen, og det blev et helt tilløbsstykke allerede inden, der var opslag i kassen. Sidste: Vi har netop fundet ud af, at der ofte er dug på indersiden af glasset, og det vil vi få ventileret væk…

Ny skole i Vrå tættere på end nogensinde

Forleden kunne man i Nordjyske læse: ”Byggeriet, som har opbakning fra hele byrådet, kommer til at koste 175 mio. kr. Det forventes i øjeblikket, at byggeriet kan være færdigt i 2020…

 Jeg er mere optimistisk i dag end tidligere. Vi har hørt, at ministeren godt vil tale med os om at samle vores lånerammer sagde Arne Boelt (S), borgmester.

Nu kan bygherregruppen gå i gang med at udskrive en projektkonkurrence og finde dem, der skal stå for byggeriet….men først skal den nye daginstitution bygges”

Det er i den grad god læsning. Vi har længe vidst, at chancerne var gode, men med det her, må der siges at være en til vished grænsende sandsynlighed for, at skolen bliver byget inden 2020.

En ny skole bygget efter nye principper og til moderne undervisning vil helt sikkert have en afsmittende virkning på bosætningen i Vrå, og med en beliggenhed ved ICV, vil Vrå her få et kraftcenter af format – et center hvis lige næppe findes nord for Elben.

LL

Billedtekst

Vi var lidt fremme i skoene, da den nye cykelsti blev indviet. Sebastian, Andreas B og Andreas R ser ud til at få mere ret…

Den gamle dyrlæge igen på højkant

Der er sket store ændringer i Lunden i Vrå, og mens det skete blev busten af den gamle dyrlæge lagt til side. Han skulle nødigt komme til skade.

Dyrlægen har om nogen været en drivende kraft i byens barndom, og han har en stor del af æren for at Hovedskolen, Slagteriet, Sparekassen i Østergade, De gamles Hjem og Lunden blev etableret – og han var også med i gruppen der stod bag Vrå Vandværk og Vrå elektricitetsværk. Han karakteriseredes som: En førerskikkelse præget af vilje og energi, stejle meninger, barsk væsen, skarpe ansigtstræk, men med vilje til at hjælpe, hvor det trængtes.

Vrå beboer- og erhvervsforening har nu flyttet busten af byens gamle drivkraft til en mere synlig plads i østenden af Lunden, hvor han i øvrigt kan holde lidt øje med trafikken på Sdr. Vråvej og det sidste ”hus” han tog initiativ til – De gamles Hjem.

LL

Billede: Det er Mogens Dals kraftige Ferguson-overarm, der har i båndet, Finn Henriksen og Ivan Larsen, der finjusterer – og Gert Lykkegård, der sørger for, at dyrlægen bliver stående..

Vrå-Revy – nu med spisning

Alt imens revyfolkene arbejder på højtryk, arbejdes der i kulissen. Et ønske fra revyens trofaste publikum – og et nært samarbejde mellem Vrå Amatørteater og Idrætscenter Vendsyssel, resulterer nu i, at man en aften kan spise før revyen løber af stablen. Det er torsdag d. 13. oktober kl. 17.00, at Morten og ICV er klar med en spændende revymenu, og man håber på god tilslutning.

Revymenuen koster kr. 150,- og kan bestilles og betales i Petit sammen med revybilletten, der koster kr. 100,- for voksne og kr. 50 for børn under 16

Et godt måltid i gode ramme og i godt selskab – inden en god Vrå-Revy i godt selskab og gode rammer - det må være den helt ideelle opskrift på en god aften.

LL Morten og hans håndgangne mænd og kvinder vil lægge sig i selen for at lave en spændende Revy-menu.

Billederne fra Indvielse af superstien og Børnenes Jords fødselsdag i Vrå

OPSLAGSTAVLEN

Sæt kryds i kalenderen

 

Vrå Marked

Datoen for markedet er altid

den anden lørdag i august.

I 2017 er det 12. august.

Læs om sidste års marked

___________________________

 

Link til Det Sker på Vrå Højskole

Udstillinger - 2017

åbningstider Forår 2017

7.1 - 5.2 / kl. 13 - 16, lørdag & søndag

7.2 - 19.3 / kl. 13 - 16, alle dage, mandage lukket

____________________________

 

Engelundsamlingen

Hele året 2016, dog ikke august

_____________________________

 

Et strejf af territorie
7. januar – 19. marts 2017
_____________________________

 

Vrå Udstillingen

August 2017

Dato, program mv.

bekendtgøres senere

_____________________________

 

Link til Udstillings- & Aktivitsfolder

Nye byggegrunde i Vrå

Hjørring kommune er gået i gang med byggemodningen af 6 nye parcelhusgrunde for enden af Gartnervænget i Vrå.

Byggemodningen forventes færdig med udgangen af august og grundene kommer til salg umiddelbart herefter. Det er allerede nu muligt at reservere en grund ved henvendelse til Hjørring kommune.

Link til Hjørring Kommunes hjemmeside

Forbrugerne ved Vrå Varmeværk sparer 50 procent

Regnskabet for varmeåret 2015/2016 bliver bedre end forventet ved budget opfølgningen først på året. Varmeprisen vil blive afregnet til kr. 225,00 pr. MWh og således være halvdelen af den indbetalte pris på kr. 450,00 pr. MWh. Forbrugerne vil blive modregnet det for meget indbetalte beløb i den første áconto som forfalder i august måned, eventuelt overskydende beløb herudover vil blive modregnet i áconto 2, eller hvis det ønskes, blive udbetalt til forbrugerne, hvilket dog først kan ske efter at årsopgørelsen er udsendt sidst i juli måned.

Sammen med årsopgørelsen modtager forbrugerne også en oversigt for áconto indbetalingen for varmeåret 2016/2017. Og også for det kommende varmeår kan forbrugerne se frem til lave priser idet bestyrelsen har vedtaget et budget med uændrede priser, således at áconto prisen vil være kr. 225,00 pr. MWh.

Det er allerede nu muligt at se årsopgørelsen ved at logge ind på den enkelte forbrugers oplysninger på hjemmesiden:

http://www.vraa-varmevaerk.dk  Brug: / Login til e-forsyning / Beregnet varmeregnskab.

P.b.v. Ivan Larsen

Spændende byrundtur i Vrå

I uge 20 havde Lokalhistorisk arkiv i Vrå arrangeret en historisk byrundtur med Cand. mag. Per Wilhelmsen. Der kom tæt på tyve, og de fik en spændende aften om byens historie – lige fra trinbræt og til i dag. Per afslørede endnu engang, at han ved meget om Vrå, og der blev både lyttet og spurgt ind. Hvis man er en af dem, der ikke nåede med skal man ikke fortvivle, siger Hanne Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv. Vi arbejder på at lave endnu en tur – måske d. 13. august, hvor der er Vrå marked.

LL

Billed: Per og holdet kommet til Vrå Kirke – byens absolut ældste hus fra 1200 tallet

Ny klokke til Vrå Kirke.

Tre billeder fra den dag kirken fik ny klokke

Den nye 1300 kg tunge klokke og det tårn, der skal være des hjem – måske de næste 600 år. Firmaet BMS havde løfteopgaven, og de mødte med en kran, der kunne mere end sit Fadervor…

Her den inskription menighedsrådet fik lavet på klokken..

Kirkeværge Sven Glinvand har det godt med, at klokken nu endelig er på plads, og han erkender det har været et langt og krævende – men også spændende forløb.

Igen en god generalforsamling

Vrå Beboer- og Erhvervsforening har med stort fremmøde afholdt generalforsamling d. 17. marts i Idrætscenter Vendsyssel.

Arne L.L. aflagde som sædvanligt en god og fyldig beretning, hvor han gennemgik det travle men også spændende år, som Vrå og foreningen har været igennem.

Beretningen og årsrapporterne for foreningen og Lunden blev godkendt uden bemærkninger.

Under punktet valg, blev Kirsten Thomsen, Ivan Larsen, Niels Henrik Nielsen og Finn Henriksen valgt til bestyrelsen mens Carina Kvist og Kim Larsen indtræder som suppleanter. Der var på mødet bred enighed om, at foreningen skal øge indsatsen for at flere melder sig ind i VBE. Noget som bestyrelsen vil sætte i fokus fremover.

Efter generalforsamlingen og kaffepause var der spændende indlæg om dagens og morgendagens Vrå.

Kommunens byplanlægger Hjalte Haunstrup-Skov gennemgik de statistiske tal, der ligger til grund for byplanlægningen i Vrå, og hvor langt man er med områdefornyelsen. Herefter fortalte Lars Ole Christensen om hvordan planlægningen foregår og hvilken tidshorisont der er for den nye skole og daginstitution .

Link til formandens beretning

Link til årsberetningerne

Link til referatet fra generalforsamlingen

Udsigt til stort fald i varmeprisen

I forbindelse med den halvårlige budgetopfølgning i Vrå Varmeværk tegner det til at året ender med et overskud på ca. 4 mill. Kr. Vrå Varmeværk er forbrugerejet og omfattet af regler om hvile i sig selv, hvilket betyder at overskud skal tilbagebetales forbrugerne.

Det kommer ikke som den helt store overraskelse at året vil ende med et pænt overskud, idet vi dagligt har kunne se at gasprisen konstant har været for nedadgående. En anden væsentlig faktor for årets resultat er, at det i efteråret blev besluttet at stoppe el-produktionen og kun producere varme på gaskedlerne. Det virker lidt uforståeligt at der er bedre økonomi i ikke at producere el, men på grund af tilskudsregler bliver årets resultat faktisk forbedret med over 1,5 mill. kr. ved den ændrede driftsform. For det tredje bliver årets resultat forbedret med ca. 1,3 mill. kr. i forbindelse med salg af energibesparelser som vi fik tildelt ved opførelse af solvarmeanlægget.

Det reviderede budget vil for den enkelte forbruger betyde at aconto betalingen på kr. 450,- pr. MWh i stedet vil blive afregnet til en pris på ca. kr. 275,- pr. MWh.

Vi kender selvfølgelig ikke det endelige resultat før varmeåret er afsluttet den 30. juni, men meget skal gå galt for at vi ikke kommer ud af året med et overskud omkring 4 mill. Kr. som vil blive modregnet i forbrugernes aconto 1 som forfalder til betaling i august måned.

Pbv. Ivan Larsen

Information i forbindelse med opstart af biogasanlægget

 

                                                               

Der er lige før Biogasanlægget sættes i drift.

Læs om opstarten på linket til GrønGas.

Se YouTube videoen fra anlægget herunder.

Ny Kvinde Eg plantet i Lunden

Det var både højtideligt og festligt, da en flok kvinder fra fredagsbaren i Uhrenholdts Gård, plantede en ny Kvindernes Eg i Lunden. Den gamle blev plantet i 1915 som en markering af, at kvinderne fik valgret, men den flækkede og blev fældet fordi den var til fare for forbipasserende.Nyplantningen var arrangeret som en happening med glimt i øjet. Den begyndte med fakkeloptog fra Uhrenholdts Gård, og da optoget var vel ankommet til Lunden, tog en anno 1915 hatteklædt Lene Graarup ordet.

Læs citater fra talen:

Nyt kunstværk ved Vrå Varmeværk

Formanden for Vrå Varmeværk Ivan Larsen fortæller om kunstværket.

I forbindelse med indvielse af solvarmeanlægget fik Varmeværket overrakt et gavekort af leverandøren af solpanelerne ARCON/SUNMARK til indkøb af udsmykning.

Vi spurgte to lokale kunstnere Gert Lykkegaard og Leif Christensen om de i fællesskab kunne lave et kunstværk i sten og stål. Efter lidt betænkningstid vendte de tilbage med et forslag om hvordan de kunne tænke sig at løse opgaven. Vi syntes det var et rigtig godt forslag og på billedet kan i se resultatet.

Stenen som Gert og Leif fandt på Vrå Mørtelværk har facon som Vendsyssel og de har markeret hvor Vrå er placeret. Solen som er fremstillet i stål symboliserer hvordan solens stråler bliver til varme og som vist ved udhugninger i granitstenen via rørforbindelser ender i radiatorerne hos Varmeværkets forbrugere. Rigtig godt tænkt og særdeles godt udført.

Vi siger tusind tak til Gert og Leif samt ARCON/SUNMARK og Vrå Mørtelværk.

Områdefornyelse Vrå

Nu er entreprenøren gået i gang med superstien / områdefornyelsen gennem byen. Superstiens forløb bliver i det store og hele som i det dispositionsforslag som Rambøl har udarbejdet.Der er dog kommet ændringer i antal og placering af den række ”spots”, dvs. forskellige steder med særlige indretninger, oplevelser, stemninger og muligheder der skal etableres langs stien. Men vi glæder os over, at projektet bliver til noget og er igangsat.

Vrå-film på vej?

Løkken, Tornby og Vrå blev af Hjørring Kommune udvalgt til at deltage i et kommunalt profileringsarbejde. Vi sagde naturligvis ja, tak selv om vi var godt i gang med at lave et profilmagasin om Vrå - og i gang med at få det ind på de sociale medier.

Det gjorde vi med uvurderlig hjælp fra Niels Henriksen, Axel Søgaard, Michael Beermann, det lokale erhvervsliv - og ikke uden held.

Det var trin 1 og 2…og med Hjørring kommunes initiativ, fik vi muligheden for at lave et trin 3 – og her valgte det lokale profileringsudvalg at man gerne vil lave en film om Vrå – en film til internettet – en ”trailer” en kort, men sjov, rammende og fængende film med tilflytterappel.

Men hvem – og hvordan? U-ha….men det varede ikke længe inden de dukkede op på nethinden - Mads og Andreas – brødrene Svaneborg. Begge Vrå-drenge . De kender byen ud og ind, Mads er journalist, ansat ved DR og bl. a med til at lave ”Nak og æd”.

Andreas, der er ”multi-musik” – musiker, komponist, underviser, kapelmester i Vrå-Revyen og Lundergård-Revyen, med i 2 – 3 bandsammenhænge…og musiker i Hjørring Revyen. Og begge har glimt i øjet et godt blik for det skæve, det anderledes og det sjove..

Vi håber på at lave en aftale med Hjørring kommune – og Mads og Andreas om, at det er de to, der skal være ankermænd i en kommende Vrå-film.

LL